Niedawno uruchomiliśmy Twoją stronę AdSense, gdzie możesz znaleźć spersonalizowane informacje o koncie, które pomogą Ci osiągnąć sukces w AdSense.

Polityka w zakresie zgody użytkownika z UE

Tagowanie żądania reklamy jako objętego ograniczonym przetwarzaniem danych pod kątem użytkowników z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii

Możesz oznaczyć swoje żądania reklamy, aby zostały objęte ograniczonym przetwarzaniem danych w przypadku użytkowników z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), Wielkiej Brytanii i Szwajcarii. W tym celu użyj tagu TFUA (dawniej nazywanego „tagowaniem pod kątem użytkowników, którzy nie osiągnęli wieku samodzielnego wyrażania zgody”). Ta funkcja ma na celu ułatwienie zachowania zgodności z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) i powiązanymi przepisami dotyczącymi ochrony prywatności dzieci, takimi jak kodeks projektowania w sposób dostosowany do wieku (Age Appropriate Design Code, kodeks AADC). Pamiętaj, że RODO i kodeks AADC mogą nakładać na Ciebie także inne zobowiązania prawne. Zapoznaj się z wytycznymi dotyczącymi zgodności z przepisami i skonsultuj się ze swoim prawnikiem. Pamiętaj, że narzędzia Google pomagają w przestrzeganiu przepisów, ale nie zwalniają żadnego wydawcy z jego zobowiązań wobec prawa. Więcej informacji o tym, jak RODO i kodeks AADC wpływają na działalność wydawców

Gdy używasz tej funkcji, w żądaniu reklamy znajdzie się parametr TFUA. Wyłącza on reklamy spersonalizowane, w tym remarketingowe, w przypadku tego konkretnego żądania reklamy. Uniemożliwia też przesyłanie żądań do zewnętrznych dostawców reklam – dotyczy to np. pikseli śledzących reklamy lub serwerów reklamowych firm zewnętrznych.

Parametr TFUA umieszczony w żądaniu reklamy ma pierwszeństwo przed wszelkimi ustawieniami na poziomie witryny.

Jeśli korzystasz z usług reklamowych Google i chcesz poprosić o zastosowanie ograniczonego przetwarzania danych w celu zachowania zgodności z ustawą COPPA na poziomie witryny, subdomeny lub aplikacji, a nie na poziomie żądania reklamy, przeczytaj artykuł Tagowanie witryny lub żądania reklamy pod kątem traktowania jako skierowanej do dzieci

Więcej informacji o tagu TFCD i ustawie COPPA

Tagi TFCD i TFUA nie powinny mieć jednocześnie wartości true. Jeśli tak będzie, pierwszeństwo ma tag TFCD.

Tagi JavaScript

Jeśli Twoja strona korzysta z asynchronicznego kodu reklamy (adsbygoogle.js) w celu przesyłania żądań reklam do AdSense (AFC), możesz skonfigurować przesyłanie reklam zgodnych z zasadami ograniczonego przetwarzania danych, dodając w każdym tagu parametr data-tag-for-under-age-of-consent="1". Przykład:

<script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-0123456789abcdef" crossorigin="anonymous">
</script>
<ins class="adsbygoogle"
  style="display:inline-block;width:728px;height:90px"
  data-ad-client="ca-pub-0123456789abcdef"
  data-ad-slot="0123456789"
  data-tag-for-under-age-of-consent="1"></ins>
<script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script>

Jeśli używasz starszego synchronicznego tagu reklamy (show_ads.js), ustaw zmienną google_tag_for_under_age_of_consent=1 w każdym tagu reklamy. Przykład:

<script>
google_ad_client = "ca-pub-0123456789abcdef";
google_ad_slot = "0123456789";
google_ad_width = 125;
google_ad_height = 125;
google_tag_for_under_age_of_consent = 1;
</script>
<script src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>

Tagi <amp-ad>

Tag <amp-ad type="adsense"> umożliwia przesyłanie żądań na potrzeby ograniczonego przetwarzania danych za pomocą komponentu amp-consent. Pozwala on wydawcom określić checkConsentHref, czyli kryterium końcowe, które jest sprawdzane przed przesłaniem żądań z dowolnego komponentu na stronie, na której dodano atrybut data-block-on-consent. Więcej informacji o tagu amp-consent i formacie odpowiedzi ConsentHref

Jeśli kryterium końcowe ConsentHref wydawcy zwraca klucze „tfua” lub „tfcd”, kolejne żądania AdSense zostaną oznaczone jako objęte ograniczonym przetwarzaniem danych. Przyjrzyjmy się np. stronie AMP z komponentem zgody i reklamą:

<amp-consent layout="nodisplay" id="consent-element">
<script type="application/json">
{
 "consents": {
  "my-consent": {
   "checkConsentHref": "https://publisher.com/api/check-consent",
   "promptUI": "consent-ui"
  }
 }
}
</script>
</amp-consent>
 
<amp-ad data-block-on-consent
  width=320 height=50
  type="adsense"
  data-slot="/4119129/mobile_ad_banner" 
  json='{"targeting":{"sport":["rugby","cricket"]},
   "categoryExclusions":["health"]}'>
</amp-ad>

Następująca odpowiedź ConsentHref (https://publisher.com/api/check-consent) wydawcy włączyłaby ograniczone przetwarzanie danych w przypadku żądania reklamy AdSense:

{
 "promptIfUnknown": false,
 "sharedData": {
  "adsense-tfua": 1,
  "adsense-tfcd": 0
 }
}

Możesz także wykorzystać określenie właściwości kierowania obiektu JSON, aby ustawić TFUATFCD jako statyczne wartości w tagu <amp-ad>. Przykład:

<amp-ad data-block-on-consent
  width=320 height=50
  type="adsense"
  data-slot="/4119129/mobile_ad_banner"
  json='{"targeting":{"sport":["rugby","cricket"]},
   "categoryExclusions":["health"],
   "tagForChildDirectedTreatment":1,
   "tagForUnderAgeTreatment":1}'>
</amp-ad>

Pamiętaj, że aby ułatwić Ci spełnienie tych wymagań, umożliwiliśmy skonfigurowanie tagu data-block-on-consent pod kątem innych komponentów stron AMP, które wysyłają żądania do rozwiązań zewnętrznych, np. amp-analytics,amp-pixel.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
157
false