Polityka w zakresie zgody użytkownika z UE

Tagowanie żądania reklamy pod kątem użytkowników z EOG i Wielkiej Brytanii, którzy nie osiągnęli wieku samodzielnego wyrażania zgody (TFUA)

Możesz oznaczyć swoje żądania reklamy, by były traktowane jako dotyczące użytkowników z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Wielkiej Brytanii, którzy nie osiągnęli wieku samodzielnego wyrażania zgody. Dodaliśmy tę funkcję, by ułatwić spełnianie wymogów Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Pamiętaj, że zgodnie z RODO możesz mieć także inne zobowiązania. Zapoznaj się ze wskazówkami Unii Europejskiej i skonsultuj ze swoim radcą prawnym. Pamiętaj, że narzędzia Google pomagają w przestrzeganiu przepisów, ale nie zwalniają żadnego wydawcy z jego obowiązków wobec prawa. Więcej informacji o tym, jak RODO wpływa na działalność wydawców

Jeśli użyjesz tej funkcji, do żądania reklamy dodamy parametr TFUA (Tag For Users under the Age of Consent in Europe – tag stosowany w przypadku użytkowników z Europy, którzy nie osiągnęli wieku samodzielnego wyrażania zgody). Wyłącza on reklamy spersonalizowane, w tym remarketingowe, w przypadku tego konkretnego żądania reklamy. Uniemożliwia też przesyłanie żądań do zewnętrznych dostawców reklam – dotyczy to np. pikseli śledzących reklamy lub serwerów reklamowych firm zewnętrznych. Ten parametr nie ma wpływu na korzystanie z par klucz-wartość w Google. Dlatego musisz zadbać o to, by stosować pary klucz-wartość zgodnie z postanowieniami RODO.

Parametr TFUA umieszczony w żądaniu reklamy ma pierwszeństwo przed wszelkimi ustawieniami na poziomie witryny.

Jeśli korzystasz z usług reklamowych Google i chcesz, by traktowanie jako treści skierowanych do dzieci (zgodnie z ustawą COPPA) obowiązywało na poziomie witryny, subdomeny lub aplikacji, a nie na poziomie żądania reklamy, zapoznaj się z artykułem Tagowanie witryny lub żądania reklamy pod kątem traktowania jako skierowanej do dzieci. Więcej informacji o traktowaniu jako aplikacji lub strony skierowanej do dzieci (TFCD) i ustawie o ochronie prywatności dzieci w internecie (COPPA)

Tagi JavaScript

Jeśli Twoja strona korzysta z asynchronicznego kodu reklamy (adsbygoogle.js) do zgłaszania żądań reklam z AdSense dla treści, wysyłaj żądania reklam odpowiednich dla użytkowników, którzy nie osiągnęli wieku samodzielnego wyrażania zgody (zgodnie z RODO). Aby to zrobić, do każdego tagu dodaj parametr data-tag-for-under-age-of-consent="1". Przykład:

<script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">
</script>
<ins class="adsbygoogle"
  style="display:inline-block;width:728px;height:90px"
  data-ad-client="ca-pub-0123456789abcdef"
  data-ad-slot="0123456789"
  data-tag-for-under-age-of-consent="1"></ins>
<script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script>

Jeśli używasz starszego synchronicznego tagu reklamy (show_ads.js), ustaw zmienną google_tag_for_under_age_of_consent=1 w każdym tagu reklamy. Przykład:

<script>
google_ad_client = "ca-pub-0123456789abcdef";
google_ad_slot = "0123456789";
google_ad_width = 125;
google_ad_height = 125;
google_tag_for_under_age_of_consent = 1;
</script>
<script src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>

Tagi <amp-ad>

Tagi <amp-ad type="adsense"> umożliwiają przesyłanie żądań reklam dostosowanych do użytkowników, którzy nie osiągnęli wieku samodzielnego wyrażania zgody, dzięki wykorzystaniu komponentu amp-consent. Pozwala on wydawcom określić checkConsentHref, czyli kryterium końcowe, które jest sprawdzane przed przesłaniem żądań z dowolnego komponentu na stronie, na której dodano atrybut data-block-on-consent. Więcej informacji o tagu amp-consent i formacie informacji zwrotnej w związku z ConsentHref

Jeśli kryterium końcowe ConsentHref wydawcy zwraca klucze tfua lub tfcd, kolejne żądania AdSense będą oznaczone odpowiednio jako żądania pod kątem użytkowników, którzy nie osiągnęli wieku samodzielnego wyrażania zgody, lub żądania traktowane jako skierowane do dzieci. Przyjrzyjmy się np. stronie AMP z komponentem zgody i reklamą:

<amp-consent layout="nodisplay" id="consent-element">
<script type="application/json">
{
 "consents": {
  "my-consent": {
   "checkConsentHref": "https://publisher.com/api/check-consent",
   "promptUI": "consent-ui"
  }
 }
}
</script>
</amp-consent>
 
<amp-ad data-block-on-consent
  width=320 height=50
  type="adsense"
  data-slot="/4119129/mobile_ad_banner" 
  json='{"targeting":{"sport":["rugby","cricket"]},
   "categoryExclusions":["health"]}'>
</amp-ad>

Następująca informacja zwrotna w związku z kryterium ConsentHref (https://publisher.com/api/check-consent) wydawcy umożliwiłaby potraktowanie żądania reklamy AdSense jako żądania dotyczącego użytkowników, którzy nie osiągnęli wieku samodzielnego wyrażania zgody:

{
 "promptIfUnknown": false,
 "sharedData": {
  "adsense-tfua": 1,
  "adsense-tfcd": 0
 }
}

Dzięki określeniu właściwości targeting obiektu JSON możesz również ustawić TFUA i TFCD jako statyczne wartości w tagu <amp-ad>. Przykład:

<amp-ad data-block-on-consent
  width=320 height=50
  type="adsense"
  data-slot="/4119129/mobile_ad_banner"
  json='{"targeting":{"sport":["rugby","cricket"]},
   "categoryExclusions":["health"],
   "tagForChildDirectedTreatment":1,
   "tagForUnderAgeTreatment":1}'>
</amp-ad>

Aby w pełni przestrzegać wymogów RODO, możesz też ustawić atrybut data-block-on-consent innych komponentów stron AMP, które przesyłają żądania do firm zewnętrznych, np. komponentów amp-analyticsamp-pixel.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem