Zásady pro souhlas uživatele z EU

Označení žádosti o reklamu pro uživatele v EHP, kteří nedosáhli věku požadovaného pro poskytnutí souhlasu (TFUA)

Své žádosti o reklamu můžete označit tak, aby s nimi bylo nakládáno jako se žádostí o reklamu určenou pro uživatele v Evropském hospodářském prostoru (EHP), kteří nedosáhli věku požadovaného pro poskytnutí souhlasu. Účelem této funkce je pomoct s plněním obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Upozorňujeme, že z nařízení GDPR vám mohou vyplývat i další zákonné povinnosti. Prostudujte proto pokyny vydané orgány Evropské unie a poraďte se s právníkem. Pamatujte, že nástroje společnosti Google mají pouze usnadňovat dodržování příslušných předpisů a nezbavují žádného majitele stránek jeho zákonných povinností. Podívejte se na další informace, jaký má GDPR dopad na majitele stránek.

Při použití této funkce bude do žádosti o reklamu zahrnut parametr TFUA (značka pro uživatele v Evropě, kteří nedosáhli věku požadovaného pro poskytnutí souhlasu). Tento parametr u této konkrétní žádosti o reklamu deaktivuje přizpůsobenou inzerci včetně remarketingu. Zároveň deaktivuje žádosti posílané externím dodavatelům reklam, jako jsou pixely pro měření reklam a reklamní servery třetích stran. Nemá vliv na vaše použití párů klíč-hodnota služby Google. Proto musíte zaručit, že vaše používání párů klíč–hodnota je v souladu s GDPR. 

Zahrnutí parametru TFUA v žádosti o reklamu má vyšší prioritu než jakékoli příslušné nastavení na úrovni webu.

Pokud používáte reklamní služby Google a chcete v souladu se zákonem COPPA požádat o označení obsahu určeného dětem na úrovni webu, subdomény nebo aplikace a nikoli na úrovni žádosti o reklamu, přečtěte si článek Označení webu nebo žádosti o reklamu jako určených dětem. Další informace o TFCD a COPPA

Značky JavaScript

Pokud vaše stránka používá při žádání o reklamy od služby AdSense (AFC) asynchronní kód reklamy (adsbygoogle.js), požádejte o reklamy vhodné pro uživatele, kteří nedosáhli věku požadovaného pro poskytnutí souhlasu podle GDPR, zahrnutím parametru data-tag-for-under-age-of-consent="1" v každé značce.  Příklad:

<script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">
</script>
<ins class="adsbygoogle"
  style="display:inline-block;width:728px;height:90px"
  data-ad-client="ca-pub-0123456789abcdef"
  data-ad-slot="0123456789"
  data-tag-for-under-age-of-consent="1"></ins>
<script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script>

Pokud použijete starší synchronní značku reklamy (show_ads.js), nastavte v každé značce reklamy proměnnou google_tag_for_under_age_of_consent=1.  Příklad:

<script>
google_ad_client = "ca-pub-0123456789abcdef";
google_ad_slot = "0123456789";
google_ad_width = 125;
google_ad_height = 125;
google_tag_for_under_age_of_consent = 1;
</script>
<script src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>

Značky <amp-ad>

Značky <amp-ad type="adsense"> podporují žádosti o označení obsahu pro osoby, které nedosáhly věku požadovaného pro poskytnutí souhlasu, prostřednictvím komponenty amp-consent. Tato komponenta umožňuje vydavateli specifikovat checkConsentHref, koncový bod, který je dotázán před odesláním požadavků z jakékoli komponenty na stránce, která specifikuje atribut data-block-on-consent. Přečtěte si další informace o amp-consent a formátu odpovědí ConsentHref

Pokud koncový bod ConsentHref majitele stránek v odpovědi předá klíče „tfua“ nebo „tfcd“, budou následné žádosti AdSense označeny jako obsah pro osoby, které nedosáhly věku požadovaného pro poskytnutí souhlasu, respektive jako obsah určený dětem. Vezměte si například stránku AMP s komponentou souhlasu a reklamou:

<amp-consent layout="nodisplay" id="consent-element">
<script type="application/json">
{
 "consents": {
  "my-consent": {
   "checkConsentHref": "https://publisher.com/api/check-consent",
   "promptUI": "consent-ui"
  }
 }
}
</script>
</amp-consent>
 
<amp-ad data-block-on-consent
  width=320 height=50
  type="adsense"
  data-slot="/4119129/mobile_ad_banner" 
  json='{"targeting":{"sport":["rugby","cricket"]},
   "categoryExclusions":["health"]}'>
</amp-ad>

Následující odpověď z ConsentHref (https://publisher.com/api/check-consent) majitele stránek by pro žádost o reklamu AdSense aktivovala označení obsahu pro osoby, které nedosáhly věku požadovaného pro poskytnutí souhlasu.

{
 "promptIfUnknown": false,
 "sharedData": {
  "adsense-tfua": 1,
  "adsense-tfcd": 0
 }
}

TFUA a TFCD lze nastavit rovněž staticky na značkách <amp-ad> pomocí objektu cílení JSON, například následujícím způsobem:

<amp-ad data-block-on-consent
  width=320 height=50
  type="adsense"
  data-slot="/4119129/mobile_ad_banner"
  json='{"targeting":{"sport":["rugby","cricket"]},
   "categoryExclusions":["health"],
   "tagForChildDirectedTreatment":1,
   "tagForUnderAgeTreatment":1}'>
</amp-ad>

Abychom vám pomohli se splněním dalších požadavků GDPR, ještě připomínáme, že data-block-on-consent lze nastavit také pro další komponenty AMP, které odesílají žádosti třetím stranám, jako například amp-analyticsamp-pixel.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?