Ga naar Uw AdSense-pagina, waar u gepersonaliseerde informatie over uw account kunt vinden waarmee u het maximale uit AdSense kunt halen.

Merkveiligheid

Advertenties beoordelen in het Centrum voor advertentiebeoordeling

Bepaal of u een advertentie wilt blokkeren of de beoordeelde advertentie op uw site wilt blijven tonen #adreviewcenter #reviewads

In het Centrum voor advertentiebeoordeling kunt u afzonderlijke advertenties beoordelen die op uw pagina's zijn weergegeven en hierop actie ondernemen. In dit artikel wordt beschreven hoe u het Centrum voor advertentiebeoordeling kunt gebruiken om advertenties te beoordelen en advertenties te blokkeren, en hoe u de blokkering van advertenties kunt opheffen, mocht u van gedachten veranderen.

Advertenties beoordelen

Selecteer het tabblad Niet beoordeeld om de advertenties te bekijken die de afgelopen 30 dagen op uw site zijn weergegeven. Advertenties moeten minstens een klein aantal vertoningen hebben ontvangen om in aanmerking te komen voor beoordeling.

U kunt niet-beoordeelde advertenties op verschillende manieren bekijken:

 • Meeste vertoningen: Advertenties worden gerangschikt op basis van het aantal ontvangen vertoningen. Als u deze optie gebruikt, betekent dit dat de advertenties die u als eerste beoordeelt, de advertenties zijn die het vaakst zijn weergegeven.
 • Prioriteit toegekend voor beoordeling: Advertenties krijgen voorrang op basis van potentieel gevoelige content of omdat we voorspellen dat ze in de toekomst een groot aantal vertoningen zullen genereren. Als u deze optie gebruikt, beoordeelt u eerst de belangrijkste advertenties.

Bekijk de advertenties. U kunt op een advertentie klikken om meer informatie weer te geven. In de gedetailleerde weergave ziet u een advertentievoorbeeld op ware grootte en informatie over de advertentie, zoals de grootte, het type, de bestemmings-URL, het Google Ads-account en het advertentienetwerk.

Per advertentie bieden we de volgende prestatiegerelateerde informatie, op basis waarvan u kunt bepalen welke advertenties u wilt blokkeren:

 • Vertoningen: Toont een diagram met het aantal vertoningen per dag dat een advertentie in de afgelopen 30 dagen heeft gegenereerd. In het diagram ziet u of de advertentie recent is weergegeven of dat de weergave van een advertentie helemaal is gestopt. Een advertentie die niet recent is weergegeven, kan nog steeds kan worden getoond (tenzij deze is geblokkeerd). De kans hierop wordt na verloop van tijd wel steeds kleiner.
Tip: Als u op zoek bent naar specifieke advertenties, kunt u een zoekopdracht invoeren in de zoekbalk of de filteropties gebruiken om advertenties te vinden in het Centrum voor advertentiebeoordeling. U kunt bijvoorbeeld zoeken naar advertenties op basis van tekst, bestemmings-URL of het domein waarop ze zijn weergegeven.

Advertenties markeren als beoordeeld

Als u een advertentie wilt blijven weergeven op uw pagina's, kunt u deze markeren als beoordeeld. De advertentie wordt verplaatst naar het tabblad Beoordeeld, zodat u deze niet opnieuw hoeft te beoordelen.

Afzonderlijke advertenties markeren als beoordeeld:

 • Plaats de muisaanwijzer op de advertentie, klik op Deze advertentie selecteren Selecteren en klik vervolgens op Markeren als beoordeeld.

Een pagina met advertenties markeren als beoordeeld:

 • Klik op Alles markeren als beoordeeld.

Advertenties blokkeren

Als u een advertentie niet meer op uw pagina's wilt weergeven, kunt u deze blokkeren. Advertenties die u blokkeert, worden verplaatst naar het tabblad Geblokkeerd.

Een advertentie blokkeren:

 • Plaats de muisaanwijzer op de advertentie en klik op Deze advertentie blokkeren Blokkeren.

Alle advertenties van een Google Ads-account blokkeren:

 • Klik op een advertentie en klik in de gedetailleerde weergave op Account blokkeren.

  Alle advertenties van dit Google Ads-account worden nu altijd geblokkeerd. Dit geldt voor alle targetingtypen (contexttargeting, plaatsingstargeting en targeting op interesses).

  Opmerking: Als u advertenties van een AdWords-account blokkeert, kan dit een negatieve invloed hebben op uw inkomsten.

Een lijst van geblokkeerde Google Ads-accounts weergeven:

 • Klik op 'Meer' Meeren vervolgens op 'Geblokkeerde Google Ads-accounts bekijken'.

  Geblokkeerde Google Ads-accounts worden vermeld op volgorde van accountnaam, dat wil zeggen de netwerknaam of de bedrijfsnaam van het Google Ads-account.

Wijzigingen die u in advertenties aanbrengt, worden binnen enkele uren van kracht op uw pagina's.

Bent u van gedachten veranderd?

Wanneer u wijzigingen heeft aangebracht in een advertentie of Google Ads-account, kunt u meteen daarna op Ongedaan maken klikken. U kunt ook later van gedachten veranderen:

 • Advertenties: Ga naar het tabblad Geblokkeerd en klik op 'Deze advertentie niet meer blokkeren' om de advertentie niet meer te blokkeren Blokkeren.
 • Google Ads-accounts: Als u de blokkering van een Google Ads-account wilt opheffen, klikt u op Meer Meer, op Geblokkeerde Google Ads-accounts bekijken en daarna op Niet meer blokkeren naast het Google Ads-account.

Wijzigingen in de instellingen voor advertenties of Google Ads-accounts waarop u eerder actie heeft ondernomen, worden na maximaal een dag van kracht.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen

Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
false
Zoeken in het Helpcentrum
true
true
true
true
true
157
false