Kom ihåg att besöka Din AdSense-sida där du hittar anpassad information om ditt konto som hjälper dig att nå framgång med AdSense.

Policy för användarmedgivande inom EU

Iaktta policyn för användares medgivande inom EU

Välj alternativ för annonsvisning och inhämta användarnas samtycke

Enligt Googles uppdaterade policy för användares medgivande inom EU måste du informera dina användare i det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och Storbritannien om vissa saker och få deras samtycke till användning av cookies eller andra lokala arkiv där detta är ett juridiskt krav, samt till insamling, yppande och användning av personuppgifter i syfte att anpassa annonser. Policyn återspeglar kraven i EU:s ePrivacy-direktiv och kraven i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

För att hjälpa utgivarna att uppfylla kraven i denna policy erbjuder Google två annonsvisningsalternativ för användare i EES och Storbritannien. Om du inte gör några ändringar enligt beskrivningen nedan används gruppen med de vanligaste annonsteknikleverantörerna.

EES inbegriper medlemsstaterna i EU samt Island, Liechtenstein och Norge.

Kom igång

 1. Logga in på ditt AdSense-konto.
 2. Klicka på Blockeringskontroller följt av Innehåll följt av Alla platser följt av Användarsamtycke i EU.

  Sidan Användarsamtycke i EU visas. Uppdatera inställningarna i avsnitten på sidan enligt beskrivningarna nedan.

Notera att dessa inställningar endast gäller AdSense for Content. Läs mer om inställningar för AdSense for Search i Personliga annonspreferenser i Googles annonstaggar för utgivare.

Välj den typ av annonser du vill visa

Du kan välja att visa icke-anpassade annonser för alla dina användare i EES och Storbritannien genom att välja inställningen Icke-anpassade annonser nedan. Om du vill ge användarna möjlighet att välja anpassade och icke-anpassade annonser ska du markera Anpassade annonser och följa anvisningarna för att visa icke-anpassade annonser på begäran.

Anpassade annonser

Google kan fortsätta visa både anpassade och icke-anpassade annonser för dina användare i EES och Storbritannien. Denna inställning används om du inte gör några ändringar på den här sidan.

Anpassade annonser når användare utifrån deras intressen, demografi och andra kriterier. Eftersom annonsteknikleverantörer kan samla in, ta emot och använda personuppgifter från användare i anpassade annonser måste du tydligt identifiera alla sådana annonsteknikleverantörer när du inhämtar användarnas samtycke till insamling, yppande och användning av personuppgifter i syfte att anpassa annonser.

Icke-anpassade annonser

Google visar endast icke-anpassade annonser för dina användare i EES och Storbritannien.

Icke-anpassade annonser inriktas utifrån kontextuell information snarare än användarnas tidigare beteende. Dessa annonser använder inte cookies för att anpassa annonser, men däremot för att möjliggöra frekvenstak och samlad annonsrapportering och för att motverka bedrägeri och felaktig användning. Av detta skäl krävs samtycke till att använda cookies för dessa ändamål från användare i länder som omfattas av bestämmelserna kring cookies i EU:s ePrivacy-direktiv.

Om du redan har valt bort anpassade annonser bör du fortfarande välja alternativet Icke-anpassade annonser här för att se till att endast icke-anpassade annonser visas. Google tillämpar de mest restriktiva inställningarna.

Välj annonsteknikleverantörer (för anpassade annonser)

För att hjälpa dig att uppfylla kraven i Googles uppdaterade policy för användares medgivare inom EU kan du välja önskade annonsteknikleverantörer på en lista över företag som har gett oss information om sin efterlevnad av GDPR. Dessa företag måste också följa vår användningspolicy för data för att säkerställa att utgivardata skyddas.

Om du väljer dessa annonsteknikleverantörer (bland annat Google och andra annonsnätverk och annonsleverantörer) kan de använda uppgifter om dina användare för annonsanpassning och mätning.

 1. Klicka på Hämta en CSV-fil med intäktsdata om du vill få mer underlag för att välja en annonsteknikleverantör.
  Obs! Annonsteknikleverantörernas intäktsdata är ungefärlig och överlappande eftersom flera leverantörer kan vara inblandade i en och samma exponering. I sådana fall räknas intäktseffekten två gånger på flera rader.
 2. Välj gruppen med de vanligaste annonsteknikleverantörerna eller skapa en anpassad uppsättning:
  • Vanligen använd uppsättning annonsteknikleverantörer: Denna inställning används om du inte gör några ändringar på den här sidan.
  • Anpassad uppsättning av annonsteknikleverantörer: Välj önskade annonsteknikleverantörer.
 3. Ange tydligt vilka leverantörer du väljer och inhämta användarnas samtycke i enlighet med Googles policy för användares medgivande inom EU.

  Detta kan du göra genom att visa en lista över de valda annonsteknikleverantörerna i samband med att du inhämtar samtycke, eller på en separat sida på webbplatsen som användarna kommer till efter att ha gett sitt samtycke. För att uppfylla kraven i Googles policy för användares medgivande inom EU måste du länka till leverantörernas uppgifter där de beskriver sina aktiviteter. Du hittar relevanta webbadresser i de CSV-filer som finns tillgängliga (antingen för din anpassade lista eller för listan över vanliga leverantörer).

Konfigurera inhämtande av samtycke

Du kan skapa en egen dialogruta som visas på dina webbplatser för att begära samtycke från användare i EES och Storbritannien. Läs mer om hur du skickar samtyckessignaler till AdSense.

Mer information om och hjälp med användarsamtycke i EU finns i vårt felsökningsverktyg för GDPR.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
157
false
false