Melding

Ga naar Uw AdSense-pagina, waar u gepersonaliseerde informatie over uw account vindt om het maximale uit AdSense te halen.

AVG: overzicht en richtlijnen

Voldoen aan het beleid voor toestemming van gebruikers in de EU

Kies opties voor advertentieweergave en vraag toestemming aan gebruikers

Vanaf 16 januari 2024 moeten uitgevers en ontwikkelaars die Google AdSense, Ad Manager of AdMob gebruiken, verplicht een platform om toestemming te beheren (CMP) gebruiken dat Google heeft gecertificeerd en dat is geïntegreerd met het Transparency and Consent Framework (TCF) van het IAB als ze advertenties tonen aan gebruikers in de Europese Economische Ruimte (EER), het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland.

Volgens het geüpdatete Beleid voor toestemming van gebruikers in de EU van Google moet u bepaalde kennisgevingen verstrekken aan gebruikers in de Europese Economische Ruimte (EER), het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland, en hun toestemming vragen voor het gebruik van cookies of andere lokale opslag als dat wettelijk is vereist, en voor het verzamelen, delen en gebruiken van persoonsgegevens voor advertentiepersonalisatie. Dit beleid weerspiegelt de vereisten van de ePrivacy-richtlijn van de EU en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Google wil uitgevers ondersteunen om aan dit beleid te voldoen. Daarom biedt Google de hieronder beschreven opties voor advertentieweergave voor gebruikers in de EER, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland. Als u geen van de hieronder beschreven wijzigingen aanbrengt, wordt de veelgebruikte set aanbieders van advertentietechnologie weer gebruikt.

De EER omvat de lidstaten van de Europese Unie en IJsland, Liechtenstein en Noorwegen.

Aan de slag

 1. Log in op uw AdSense-account.
 2. Klik op Privacy en berichten en dan Europese verordeningen en dan Instellingen.

  De pagina met instellingen voor Europese verordeningen wordt geopend. Update de instellingen op deze pagina zoals hieronder wordt beschreven.

Deze instellingen zijn alleen van toepassing op AdSense voor content. Ga voor de instellingen van AdSense voor zoeken naar Instellingen voor advertentiepersonalisatie in advertentietags voor Google-uitgevers.

Kiezen welk type advertenties u wilt laten zien

U kunt ervoor kiezen aan al uw gebruikers in de EER, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland niet-gepersonaliseerde advertenties weer te geven met de instelling 'Niet-gepersonaliseerde advertenties' hieronder. Als u uw gebruikers een keuze wilt geven tussen gepersonaliseerde en niet-gepersonaliseerde advertenties, selecteert u Gepersonaliseerde advertenties en volgt u de instructies om per verzoek niet-gepersonaliseerde advertenties weer te geven.

Gepersonaliseerde advertenties

Google kan gepersonaliseerde advertenties en niet-gepersonaliseerde advertenties blijven tonen aan uw gebruikers in de EER, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland. Deze instelling wordt gebruikt, tenzij u een wijziging aanbrengt op deze pagina.

Gepersonaliseerde advertenties bereiken gebruikers op basis van hun interesses, demografische gegevens en andere criteria. Omdat aanbieders van advertentietechnologie met gepersonaliseerde advertenties persoonsgegevens van gebruikers kunnen verzamelen, ontvangen en gebruiken, moet u al deze aanbieders van advertentietechnologie duidelijk vermelden wanneer u toestemming van de gebruiker vraagt voor het verzamelen, delen en gebruiken van persoonsgegevens voor advertentiepersonalisatie.

Niet-gepersonaliseerde advertenties

Google toont aan al uw gebruikers in de EER, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland uitsluitend niet-gepersonaliseerde advertenties.

Niet-gepersonaliseerde advertenties worden getarget via contextuele informatie in plaats van het eerdere gedrag van een gebruiker. Hoewel voor deze advertenties geen cookies worden gebruikt voor advertentiepersonalisatie, worden wel cookies gebruikt om een frequentielimiet in te stellen, voor verzamelde advertentierapportage en om fraude en misbruik te bestrijden. Toestemming om cookies voor die doeleinden te gebruiken is daarom vereist van gebruikers in landen waar de bepalingen uit de e-Privacyrichtlijn van de Europese Unie voor cookies van toepassing zijn. Google verplicht u niet om eerst toestemming te vragen voor het gebruik van de Trust Token API van de browser om fraude en misbruik te bestrijden.

Als u zich al heeft afgemeld voor gepersonaliseerde advertenties, moet u hier nog steeds de optie Niet-gepersonaliseerde advertenties selecteren om ervoor te zorgen dat er alleen niet-gepersonaliseerde advertenties worden weergegeven. Google past de meer beperkende instellingen toe.

Aanbieders van advertentietechnologie selecteren (voor gepersonaliseerde advertenties)

Als hulp bij naleving van het geüpdatete Beleid voor toestemming van gebruikers in de EU van Google heeft u de mogelijkheid de aanbieders van advertentietechnologie van uw voorkeur te selecteren uit een lijst met bedrijven die ons informatie hebben gegeven over hun naleving van de AVG. Al deze bedrijven moeten ook voldoen aan ons beleid voor gegevensgebruik om ervoor te zorgen dat gegevens van uitgevers zijn beschermd.

Als u deze aanbieders van advertentietechnologie (waaronder Google en andere bieders en leveranciers) selecteert, kunnen ze gegevens over uw gebruikers inzetten voor advertentiepersonalisatie en meting van advertenties.

Aanbieders van advertentietechnologie zijn geen bemiddelingsnetwerken. Deze selectie heeft geen invloed op bemiddeling.
 1. Kies een veelgebruikte set aanbieders van advertentietechnologie of maak een aangepaste set:
  • Veelgebruikte set aanbieders van advertentietechnologie: deze instelling wordt gebruikt, tenzij u een wijziging aanbrengt op deze pagina.
  • Aangepaste set aanbieders van advertentietechnologie: selecteer de aanbieders van advertentietechnologie van uw voorkeur.
 2. Zorg dat het voor de gebruikers duidelijk is welke aanbieders u heeft geselecteerd en vraag toestemming van de gebruikers in overeenstemming met het Google-beleid voor toestemming van gebruikers in de EU.

  U kunt dit doen door de aanbieders van advertentietechnologie die u heeft gekozen, te vermelden in een toestemmingsproces of op een afzonderlijke pagina van uw site waarnaar u gebruikers doorverwijst vanuit een toestemmingsproces. In beide gevallen moet u een link bieden naar de door elke aanbieder geleverde informatie waarin de activiteiten van de aanbieder worden beschreven. Dit is noodzakelijk om te voldoen aan het Google-beleid voor toestemming van gebruikers in de EU.

Toestemming vragen instellen

U kunt een eigen toestemmingsdialoogvenster maken om op uw site(s) een bericht te tonen waarin gebruikers in de EER, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland om toestemming wordt gevraagd. Meer informatie over hoe u toestemmingssignalen aan AdSense doorgeeft

Bekijk onze AVG-probleemoplosser voor meer informatie en hulp bij het vragen van toestemming aan gebruikers in de EU.

Aanvullende afwegingen

Privacy Sandbox API

Google test via het Privacy Sandbox-initiatief van Chrome nieuwe manieren om digitale advertenties te leveren en te meten die tegelijkertijd de privacy van mensen online beter beschermen. Als u toegang tot bepaalde Sandbox-API's heeft als onderdeel van de origin trials voor de Privacy Sandbox (waaronder Topics, Fledge en de Attribution Reporting API), gebruikt u misschien persoonsgegevens voor advertentiepersonalisatie en/of toegang tot de lokale opslag. Het Beleid voor toestemming van gebruikers in de EU vereist dat u geldige gebruikerstoestemming voor deze acties krijgt op dezelfde manier als u op dit moment vertrouwt op toestemming voor advertentiepersonalisatie en het gebruik van niet-essentiële lokale opslag in de Europese Economische Ruimte en het Verenigd Koninkrijk.

Was dit nuttig?

Hoe kunnen we dit verbeteren?
true
Uw AdSense-pagina

Maak kennis met de AdSense-pagina: een nieuwe bron waar u gepersonaliseerde informatie en nieuwe mogelijkheden in uw account kunt vinden om het maximale uit AdSense te halen.

Zoeken
Zoekopdracht wissen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu