Πολιτική συναίνεσης χρηστών στην ΕΕ

Συμμόρφωση με την Πολιτική συναίνεσης χρηστών στην ΕΕ

Ορισμός επιλογών προβολής διαφημίσεων και λήψη συναίνεσης χρηστών

Σύμφωνα με την επικαιροποιημένη Πολιτική συναίνεσης χρηστών στην ΕΕ της Google, πρέπει να προβείτε σε ορισμένες αποκαλύψεις στους χρήστες σας στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) και στο Ηνωμένο Βασίλειο και να λάβετε τη συναίνεσή τους για τη χρήση των cookie ή άλλου τοπικού αποθηκευτικού χώρου, όπου απαιτείται από τη νομοθεσία, καθώς και για τη συλλογή, την κοινοποίηση και τη χρήση προσωπικών δεδομένων για σκοπούς εξατομίκευσης διαφημίσεων. Αυτή η πολιτική αντικατοπτρίζει τις απαιτήσεις της Οδηγίας της ΕΕ για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR).

Ως υποστήριξη προς τους εκδότες, προκειμένου να εκπληρώσουν τα καθήκοντά τους βάσει αυτής της πολιτικής, η Google παρέχει τις επιλογές προβολής διαφημίσεων που περιγράφονται παρακάτω για χρήστες στον ΕΟΧ και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αν δεν πραγματοποιήσετε αλλαγές όπως περιγράφεται παρακάτω, θα εξακολουθεί να χρησιμοποιείται το σύνολο των παρόχων τεχνολογίας διαφημίσεων που χρησιμοποιείται συνήθως.

Στον ΕΟΧ περιλαμβάνονται τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ισλανδία, το Λίχτενσταϊν και η Νορβηγία.

Έναρξη

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στο AdSense.
 2. Κάντε κλικ στις επιλογές Στοιχεία ελέγχου αποκλεισμού και έπειτα Περιεχόμενο και έπειτα Όλοι οι ιστότοποι και έπειτα Συναίνεση χρηστών στην ΕΕ.

  Εμφανίζεται η σελίδα Συναίνεση χρηστών στην ΕΕ. Ενημερώστε τις ρυθμίσεις για τις ενότητες αυτής της σελίδας όπως περιγράφεται παρακάτω.

Έχετε υπόψη ότι αυτές οι ρυθμίσεις ισχύουν μόνο για το AdSense για Περιεχόμενο. Για ρυθμίσεις του AdSense για Αναζήτηση, ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις εξατομίκευσης διαφημίσεων στις ετικέτες διαφημίσεων εκδοτών της Google.

Επιλογή τύπου διαφημίσεων που θέλετε να προβάλλετε

Μπορείτε να επιλέξετε να προβάλλετε μη εξατομικευμένες διαφημίσεις σε όλους τους χρήστες σας στον ΕΟΧ και στο Ηνωμένο Βασίλειο, χρησιμοποιώντας την παρακάτω ρύθμιση Μη εξατομικευμένες διαφημίσεις. Ωστόσο, αν θέλετε να παρέχετε σε καθέναν από τους χρήστες τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ εξατομικευμένων και μη εξατομικευμένων διαφημίσεων, επιλέξτε Εξατομικευμένες διαφημίσεις και ακολουθήστε τις οδηγίες για την προβολή μη εξατομικευμένων διαφημίσεων βάσει αιτήματος.

Εξατομικευμένες διαφημίσεις

Η Google μπορεί να εξακολουθήσει να εμφανίζει τόσο εξατομικευμένες όσο και μη εξατομικευμένες διαφημίσεις στους χρήστες στον ΕΟΧ και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτή είναι η ρύθμιση που θα χρησιμοποιείται, εκτός αν πραγματοποιήσετε κάποια αλλαγή σε αυτήν τη σελίδα.

Με τις εξατομικευμένες διαφημίσεις προσεγγίζετε χρήστες βάσει των ενδιαφερόντων τους, των δημογραφικών στοιχείων και άλλων κριτηρίων. Δεδομένου ότι οι πάροχοι τεχνολογίας διαφημίσεων ενδέχεται να συλλέγουν, να λαμβάνουν και να χρησιμοποιούν προσωπικά δεδομένα χρηστών σε εξατομικευμένες διαφημίσεις, πρέπει να προσδιορίζετε σαφώς όλους αυτούς τους παρόχους τεχνολογίας διαφημίσεων κατά την εξασφάλιση της συναίνεσης των χρηστών για τη συλλογή, κοινοποίηση και χρήση προσωπικών δεδομένων με σκοπό την εξατομίκευση διαφημίσεων.

Μη εξατομικευμένες διαφημίσεις

Η Google θα εμφανίζει μόνο μη εξατομικευμένες διαφημίσεις σε όλους τους χρήστες σας στον ΕΟΧ και στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η στόχευση μη εξατομικευμένων διαφημίσεων πραγματοποιείται με τη χρήση πληροφοριών βάσει περιβάλλοντος και όχι βάσει της προηγούμενης συμπεριφοράς των χρηστών. Παρόλο που αυτές οι διαφημίσεις δεν χρησιμοποιούν cookie για την εξατομίκευση διαφημίσεων, χρησιμοποιούν cookie για να επιτρέπεται ο περιορισμός συχνότητας και οι συγκεντρωτικές αναφορές διαφημίσεων, καθώς και για να αντιμετωπίζονται περιστατικά απάτης και κατάχρησης. Συνεπώς, απαιτείται συναίνεση για τη χρήση cookie για αυτούς τους σκοπούς από τους χρήστες που βρίσκονται σε χώρες στις οποίες ισχύουν οι διατάξεις σχετικά με τα cookie βάσει της Οδηγίας της ΕΕ για την προστασία ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες.

Ακόμα και αν έχετε ήδη εξαιρεθεί από τις εξατομικευμένες διαφημίσεις, θα πρέπει να διαλέξετε εδώ την επιλογή Μη εξατομικευμένες διαφημίσεις, προκειμένου να διασφαλίσετε ότι θα εμφανίζονται μόνο μη εξατομικευμένες διαφημίσεις. Η Google θα εφαρμόσει τις πιο περιοριστικές ρυθμίσεις.

Επιλογή παρόχων τεχνολογίας διαφημίσεων (για εξατομικευμένες διαφημίσεις)

Για βοήθεια όσον αφορά στη συμμόρφωση με την επικαιροποιημένη Πολιτική συναίνεσης χρηστών στην ΕΕ της Google, μπορείτε να επιλέξετε τους παρόχους τεχνολογίας διαφημίσεων που προτιμάτε από μια λίστα εταιρειών, οι οποίες μας έχουν κοινοποιήσει πληροφορίες σχετικά με τη συμμόρφωσή τους με τον Κανονισμό GDPR. Επιπλέον, όλες αυτές οι εταιρείες πρέπει να συμμορφώνονται με την πολιτική χρήσης δεδομένων της Google, προκειμένου να διασφαλίζεται η προστασία των δεδομένων των εκδοτών.

Αν επιλέξετε αυτούς τους παρόχους τεχνολογίας διαφημίσεων (συμπεριλαμβανομένης της Google και άλλων δικτύων και προμηθευτών διαφημίσεων), ενδέχεται να χρησιμοποιούν δεδομένα σχετικά με τους χρήστες σας με σκοπό την εξατομίκευση διαφημίσεων και τις μετρήσεις.

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή Λήψη CSV με δεδομένα εσόδων, η οποία θα σας βοηθήσει να επιλέξετε παρόχους τεχνολογίας διαφημίσεων.
  Σημείωση: Τα δεδομένα εσόδων για παρόχους τεχνολογίας διαφημίσεων υπολογίζονται κατά προσέγγιση και αλληλοεπικαλύπτονται, καθώς σε μία εμφάνιση μπορεί να εμπλέκονται πολλοί πάροχοι τεχνολογίας διαφημίσεων. Στις περιπτώσεις αυτές, ο αντίκτυπος στα έσοδα υπολογίζεται δύο φορές σε πολλές σειρές.
 2. Επιλέξτε ένα σύνολο παρόχων τεχνολογίας διαφημίσεων που χρησιμοποιείται συνήθως ή δημιουργήστε ένα προσαρμοσμένο σύνολο:
  • Σύνολο παρόχων τεχνολογίας διαφημίσεων που χρησιμοποιείται συνήθως: Αυτή είναι η ρύθμιση που θα χρησιμοποιηθεί, εκτός εάν κάνετε κάποια αλλαγή σε αυτήν τη σελίδα.
  • Προσαρμοσμένο σύνολο παρόχων τεχνολογίας διαφημίσεων: Επιλέξτε τους παρόχους τεχνολογίας διαφημίσεων που προτιμάτε.
 3. Προσδιορίστε με σαφήνεια στους χρήστες σας τους παρόχους που επιλέγετε και λάβετε τη συγκατάθεση των χρηστών σύμφωνα με την Πολιτική συναίνεσης χρηστών στην ΕΕ της Google.

  Αυτό μπορείτε να το κάνετε αναφέροντας τους παρόχους τεχνολογίας διαφημίσεων που έχετε επιλέξει σε μια ροή συναίνεσης ή αναφέροντάς τους σε μια ξεχωριστή σελίδα του ιστοτόπου σας, στην οποία κατευθύνετε τους χρήστες από μια ροή συναίνεσης. Και στις δύο περιπτώσεις, για να συμμορφωθείτε με την Πολιτική συναίνεσης χρηστών στην ΕΕ της Google, θα πρέπει να παρέχετε συνδέσμους προς τις πληροφορίες που παρέχει κάθε πάροχος οι οποίες περιγράφουν τις δραστηριότητές τους. Θα βρείτε τα σχετικά URL στα διαθέσιμα αρχεία CSV (είτε για την προσαρμοσμένη λίστα σας είτε για τη λίστα παρόχων που χρησιμοποιούνται συνήθως).

Ρύθμιση εξασφάλισης συναίνεσης

Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας παράθυρο διαλόγου για τη συναίνεση. Αυτό το παράθυρο διαλόγου θα εμφανίζει ένα μήνυμα στον ιστότοπό σας, ζητώντας τη συναίνεση των χρηστών στον ΕΟΧ και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη μεταβίβαση σημάτων συναίνεσης στο AdSense.

Για περισσότερες πληροφορίες και βοήθεια σχετικά με τη συναίνεση χρηστών στην ΕΕ, ανατρέξτε στο εργαλείο αντιμετώπισης προβλημάτων GDPR.
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας