Tillåt och blockera annonser

Rapportera en annons till centret för annonsgranskning

Annonserna i vårt program granskas enligt våra riktlinjer för annonsering. Vi gör allt vi kan för att annonser som bryter mot våra riktlinjer inte ska visas innan de har granskats, men vissa annonser kan komma att visas på Google innan våra specialister har hunnit kontrollera dem.

När du blockerar en annons i centret för annonsgranskning kan du också rapportera annonsen om du tycker att den strider mot vår policy. En av våra specialister kommer då att granska annonsen. Vi svarar inte på din feedback, men vi använder den för att förbättra annonseringen i Googles nätverk.

Du kanske vill rapportera en annons om den bryter mot en eller flera av dessa policyer:

Om anledningen till att rapportera en annons inte omfattas av ovanstående kan du se fler policyer i detalj i våra annonseringsriktlinjer:

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt