Thứ nguyên loại quảng cáo đã yêu cầu

Loại quảng cáo mà trang web của bạn đã yêu cầu hiển thị, ví dụ: Văn bản, Văn bản và hiển thị hình ảnh, Đơn vị liên kết, Nội dung phù hợp với quảng cáo, v.v. Thứ nguyên này hiển thị loại quảng cáo bạn đã định cấu hình trang web của mình để yêu cầu.

Tùy thuộc vào thiết lập quảng cáo của bạn, có thể có các loại quảng cáo khác nhau được phân phối trong loại quảng cáo đã yêu cầu. Ví dụ: giả sử bạn đã thiết lập một đơn vị quảng cáo để yêu cầu quảng cáo hiển thị hình ảnh. Đơn vị quảng cáo của bạn có thể hiển thị các loại quảng cáo hiển thị hình ảnh khác nhau, chẳng hạn như hình ảnh động, HTML5, v.v. Hãy xem báo cáo Loại quảng cáo đã phân phát để xem phân tích chi tiết về các quảng cáo thực sự được phân phát trên trang web của bạn.

Giá trị

  • Văn bản
  • Văn bản và hiển thị
  • Đơn vị liên kết
  • Hiển thị
  • Gốc/Quảng cáo
  • Gốc/Nội dung phù hợp/Có quảng cáo
  • Gốc/Nội dung phù hợp/Không có quảng cáo
  • Khác
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?