Thông báo

Hãy nhớ truy cập vào Trang AdSense của bạn để tìm thông tin riêng về tài khoản của bạn và sử dụng để thể giúp bạn đạt được thành công với AdSense.

Nhắm mục tiêu quảng cáo

Cách AdSense sử dụng cookie

Cookie là gì?

Cookie là các tệp văn bản nhỏ được lưu trữ trên trình duyệt của người dùng. Hầu hết các cookie đều chứa một mã nhận diện duy nhất được gọi là mã cookie: đây là một chuỗi các ký tự mà các trang web và máy chủ kết hợp với trình duyệt nơi cookie được lưu trữ. Điều này cho phép các trang web và máy chủ phân biệt trình duyệt này với những trình duyệt khác lưu trữ các cookie khác nhau và xác định mỗi trình duyệt theo mã cookie duy nhất của trình duyệt đó.

Cookie được sử dụng rộng rãi bởi các trang web và máy chủ để cung cấp nhiều dịch vụ trực tuyến cơ bản. Nếu bạn mua sắm trên một trang web, cookie cho phép trang web này ghi nhớ các mặt hàng mà bạn đã thêm vào giỏ hàng ảo của mình. Nếu bạn đặt các tùy chọn trên một trang web, cookie cho phép trang web này ghi nhớ các tùy chọn đó vào lần tiếp theo bạn truy cập. Hoặc nếu bạn đăng nhập vào một trang web thì trang web có thể sử dụng cookie để nhận ra trình duyệt của bạn sau này, do đó bạn không cần phải đăng nhập lại. Cookie cũng cho phép các trang web thu thập dữ liệu về hoạt động của người dùng, chẳng hạn như số lượt khách truy cập mà một trang nhận được mỗi tháng. Tất cả ứng dụng này tùy thuộc vào các thông tin được lưu trữ trong cookie.

AdSense sử dụng cookie như thế nào?

AdSense dùng cookie để cải thiện quảng cáo. Một số ứng dụng phổ biến của cookie là nhắm mục tiêu quảng cáo dựa trên những thông tin liên quan đến người dùng, để cải thiện báo cáo về hiệu suất chiến dịch và để tránh hiển thị quảng cáo mà người dùng đã nhìn thấy.

Cookie không chứa thông tin nhận dạng cá nhân. Tùy thuộc vào các chế độ cài đặt của người dùng và nhà xuất bản, thông tin gắn liền với cookie dùng trong quảng cáo có thể được thêm vào Tài khoản Google của người dùng.

Chọn không cho phép cá nhân hóa quảng cáo

Nếu người dùng chọn không cho phép cá nhân hóa quảng cáo trong phần Cài đặt quảng cáo của Google, thì họ sẽ không còn thấy quảng cáo được cá nhân hóa từ Google nữa.

Khi nào AdSense gửi cookie đến trình duyệt?

AdSense gửi cookie đến trình duyệt của người dùng sau bất kỳ lượt hiển thị, lượt nhấp hoặc hoạt động nào khác dẫn đến lệnh gọi đến máy chủ của chúng tôi. Nếu trình duyệt chấp nhận cookie này, cookie sẽ được lưu trữ trên trình duyệt đó.

Trường hợp phổ biến nhất là AdSense sẽ gửi cookie đến trình duyệt khi người dùng truy cập vào trang hiển thị quảng cáo của Google. Các trang có quảng cáo của Google có chứa các thẻ quảng cáo nhằm hướng dẫn trình duyệt yêu cầu nội dung quảng cáo từ máy chủ của chúng tôi. Khi máy chủ phân phát nội dung quảng cáo, máy chủ cũng sẽ gửi một cookie. Tuy vậy trang không nhất thiết phải hiển thị quảng cáo của Google thì quy trình này mới xảy ra; thay vào đó, trang chỉ cần bao gồm các thẻ quảng cáo của chúng tôi để có thể tải bộ theo dõi lượt nhấp hoặc pixel hiển thị.

Thông báo cho người dùng về cookie

Tất cả nhà xuất bản phải hiển thị rõ ràng chính sách quyền riêng tư để thông báo cho khách truy cập về việc sử dụng cookie của trang web. Ngoài ra, tất cả nhà xuất bản phải tuân thủ tất cả các luật hiện hành về việc thu thập thông tin từ khách truy cập trang web.

Cookie của bên thứ ba và bên thứ nhất

Cookie được phân loại là của bên thứ ba hoặc bên thứ nhất tùy thuộc vào việc cookie có được liên kết với miền của trang web mà người dùng truy cập hay không. Cookie của bên thứ ba được liên kết với một miền khác với miền của trang web mà người dùng truy cập. Những cookie của bên thứ ba mà AdSense dùng cho các mục đích quảng cáo có thể được liên kết với doubleclick.net hoặc các miền của Google theo quốc gia như google.com.vn. Xin lưu ý rằng việc này không làm thay đổi tên hoặc nội dung của cookie thực tế. Sự khác biệt giữa cookie của bên thứ ba và cookie của bên thứ nhất chỉ là miền mà trình duyệt được chuyển đến. Có thể gửi cùng một loại cookie trong cả 2 trường hợp.

Quảng cáo tìm kiếm tùy chỉnh (bao gồm AdSense cho Tìm kiếm, AdSense cho Mua sắm và Công cụ tìm kiếm có thể lập trình) cũng sử dụng kết hợp cookie của bên thứ nhất và bên thứ ba. Cookie của bên thứ nhất chủ yếu được dùng trong trường hợp quyền truy cập vào cookie của bên thứ ba bị hạn chế và phải cung cấp cookie của bên thứ nhất để tiếp tục phân phát quảng cáo.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Trang AdSense

Giới thiệu Trang AdSense: đây là một tài nguyên mới, trong đó bạn có thể tìm thấy thông tin được cá nhân hóa và các cơ hội mới trong tài khoản của mình để thành công với AdSense.

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
15045935317973116679