การชำระเงิน

เกี่ยวกับโปรไฟล์การชำระเงิน

คุณต้องมีโปรไฟล์การชำระเงินจึงจะสามารถรับการชำระเงินจาก AdSense ได้ โดยสามารถสร้างโปรไฟล์ใหม่หรือเลือกโปรไฟล์ที่มีอยู่ได้ในขณะที่ลงชื่อสมัครใช้บัญชี AdSense โปรไฟล์จะเป็นที่เก็บข้อมูลที่สำคัญทั้งหมดที่ใช้ควบคุมการชำระเงินให้กับบัญชี AdSense ของคุณ ซึ่งได้แก่

  • ผู้ได้รับเงิน: ชื่อและที่อยู่ของบุคคลหรือบริษัทที่ AdSense จะชำระเงินให้
  • ข้อมูลภาษี: สถานะการเสียภาษี ประเทศ และหมายเลขการเสียภาษีที่ผูกกับบัญชีของคุณ
  • ภาษาที่ต้องการใช้ในเอกสาร: ในบางประเทศ คุณสามารถเลือกภาษาที่ใช้ในเอกสารการเรียกเก็บเงินและการชำระเงินได้ หากไม่มีให้เลือก ภาษาเริ่มต้นจะเป็นภาษาทางการของประเทศสำหรับการเรียกเก็บเงิน
  • รายชื่อติดต่อ: ชื่อและข้อมูลติดต่อของผู้ที่เชื่อมโยงกับโปรไฟล์

ใช้โปรไฟล์ของคุณในผลิตภัณฑ์ใดก็ได้ของ Google

การจัดเก็บข้อมูลไว้ในโปรไฟล์การชำระเงินช่วยอำนวยความสะดวกในการชำระค่าบริการในผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ Google เช่น คุณลักษณะระดับพรีเมียมของ Google Analytics หรือ Google Play ซึ่งยังหมายความว่าหากคุณได้สร้างความสัมพันธ์ของการชำระเงินในผลิตภัณฑ์อื่นของ Google ไว้แล้ว คุณจะสามารถเลือกใช้โปรไฟล์ดังกล่าวได้โดยไม่ต้องป้อนข้อมูลทั้งหมดใหม่หรือสร้างโปรไฟล์ใหม่สำหรับ AdSense อีกด้วย เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรไฟล์ที่นำมาใช้ใหม่ได้ได้ในศูนย์ช่วยเหลือของ Google Payments

คุณสามารถจัดการโปรไฟล์การชำระเงินในหน้า "การตั้งค่า" ในส่วนการชำระเงินของ AdSense อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าหากคุณเปลี่ยนแปลงข้อมูลในโปรไฟล์ การเปลี่ยนแปลงจะส่งผลต่อผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ใช้โปรไฟล์นั้นร่วมกันด้วย ไปที่ศูนย์การชำระเงินของ Google เพื่อดูภาพรวมของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่จะได้รับผลกระทบจากการอัปเดต

ให้สิทธิ์เข้าถึงโปรไฟล์การชำระเงิน

หากคุณลงทะเบียนเป็นธุรกิจก็เพิ่มบุคคลอื่นในโปรไฟล์การชำระเงินได้ ตัวอย่างเช่น อนุญาตให้ผู้อื่นทำงานต่างๆ เช่น ลงชื่อสมัครใช้บริการของ Google ที่เสียค่าใช้จ่าย หรือรับใบแจ้งยอดรายเดือนได้ ดูข้อมูลเกี่ยวกับวิธีจัดการผู้ใช้สำหรับการชำระเงิน

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว