Betalingen

Over uw betalingsprofiel

Als u betalingen van AdSense wilt ontvangen, heeft u een betalingsprofiel nodig. Wanneer u zich aanmeldt voor een AdSense-account, kunt u een nieuw profiel maken of een bestaand profiel selecteren. Uw profiel bevat alle belangrijke gegevens voor het beheer van de betalingen van uw AdSense-account. Dit zijn onder andere:

  • Wie krijgt betaald: de naam en het adres van de persoon of het bedrijf waar betalingen naartoe worden gestuurd.
  • Belastinggegevens: de belastingstatus, het land en de ID die aan uw account gekoppeld zijn.
  • Voorkeurstaal documenten: In sommige landen kunt u een taal selecteren voor uw facturerings- en betalingsdocumenten. Als er geen selectie mogelijk is, geldt de standaardtaal van het factureringsland als officiële taal.
  • Contacten: de namen en contactgegevens van mensen die gekoppeld zijn aan het profiel.

Uw profiel gebruiken in alle Google-producten

Door informatie op te slaan in uw betalingsprofiel, kunt u eenvoudig betalen voor services in andere Google-producten, zoals Google Play of Google Analytics Premiumfuncties. Het betekent ook dat als u al een betalingsprofiel heeft ingesteld in een ander Google-product, u dat profiel kunt gebruiken zonder dat u al uw gegevens opnieuw in hoeft te voeren of een nieuw profiel voor AdSense hoeft te maken. Meer informatie over herbruikbare profielen vindt u in het Helpcentrum van Google Payments.

U kunt uw betalingsprofiel beheren op de pagina Instellingen in het gedeelte AdSense-betalingen. Echter, houd er rekening mee dat als u informatie wijzigt in uw profiel, dit alle producten beïnvloedt die het profiel delen. Ga naar het Google-betalingscentrum voor een overzicht van alle producten die door een update worden beïnvloed.

Toegang verlenen tot uw betalingsprofiel

Als u bent geregistreerd als bedrijf, kunt u andere mensen toevoegen aan uw betalingsprofiel. U kunt anderen bijvoorbeeld toestaan bepaalde taken uit te voeren, zoals het aanmelden voor betaalde Google-services of ontvangen van maandelijkse overzichten. Meer informatie over hoe u gebruikers van betalingsprofielen kunt beheren.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen