การชำระเงิน

ลำดับเวลาการชำระเงินสำหรับ AdSense

AdSense มีรอบการชำระเงินเป็นรายเดือน คุณจะมีรายได้โดยประมาณสะสมไปเรื่อยๆ ในระยะเวลา 1 เดือน และเมื่อเข้าสู่ต้นเดือนถัดไป เราจะสรุปรายได้และโพสต์ยอดคงเหลือให้ทราบในหน้าการชำระเงิน หากคุณมียอดเงินเกินเกณฑ์การชำระเงินและไม่ถูกระงับการชำระเงิน คุณจะได้รับการชำระเงินระหว่างวันที่ 21 ถึง 26 ของเดือน โปรดทราบว่าเวลาที่ใช้ในการรับการชำระเงินขึ้นอยู่กับรูปแบบการชำระเงินที่คุณเลือกและเขตเวลาที่คุณอยู่ ไม่ว่าวันที่ 21 จะตรงกับวันเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดหรือไม่ก็ตาม

ตัวอย่าง

สมมติว่าคุณมีรายได้โดยประมาณสะสมตลอดเดือนมิถุนายน ภายในวันที่ 3 กรกฎาคม คุณจะเห็นรายได้สรุปรวมของวันที่ 1-30 มิถุนายนแสดงอยู่ในหน้าการชำระเงิน จากนั้น เราจะออกการชำระเงินรายได้ประจำเดือนมิถุนายนและเครดิตอื่นๆ ตามยอดคงเหลือเป็นเงินก้อนใหญ่ก้อนเดียวให้กับคุณประมาณวันที่ 21 กรกฎาคม

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับรายได้ทางโปรแกรมพาร์ทเนอร์ YouTube โปรดดูภาพรวมรายได้ของพาร์ทเนอร์ YouTube

การติดตามความคืบหน้าของการชำระเงิน

หน้าการชำระเงินจะได้รับการอัปเดตเพื่อแสดงความคืบหน้าของการชำระเงิน คุณจะเห็นว่ามีการเพิ่มและอัปเดตบรรทัดรายการตลอดทั้งเดือนจนมีการสรุปรายได้และออกการชำระเงินให้กับคุณ นอกจากนี้ คุณยังอาจสังเกตเห็นบรรทัดรายการชำระเงินและเครดิตอื่นๆ อีกด้วย คลิกที่รูปแบบการชำระเงินด้านล่างเพื่อดูลำดับเวลาการชำระเงินที่กำหนดเอง

การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (EFT)

ตรวจสอบปฏิทินรายเดือนนี้เพื่อดูเหตุการณ์สำคัญต่างๆ ในขั้นตอนการชำระเงิน และเรียนรู้ว่าคุณจะได้รับเงินเมื่อใดในแต่ละเดือนหากเลือกการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (EFT) เป็นรูปแบบการชำระเงิน

Monthly calendar for payment milestones
วันที่ 3: เราจะสรุปรายได้โดยประมาณของเดือนที่แล้วและโพสต์ในหน้าการชำระเงิน ในหน้าการชำระเงิน คุณจะเห็นบรรทัดรายการแสดงรายได้รวมที่เพิ่มลงในการทำธุรกรรมของเดือนที่แล้ว
นอกจากนี้ หน้าการชำระเงินของคุณจะแสดงการหักเงินที่เกี่ยวข้องกับการปรับค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียม โปรดทราบว่าคุณอาจไม่เห็นบรรทัดรายการหักเงินจากกิจกรรมที่ไม่ถูกต้องซึ่งเกิดขึ้นระหว่างขั้นตอนสรุปยอด ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการหักเงินเนื่องจากกิจกรรมที่ไม่ถูกต้อง
วันที่ 20: การเปลี่ยนแปลงข้อมูลการชำระเงิน (รวมถึงการยกเลิกการระงับการชำระเงิน) ต้องดำเนินการให้เสร็จภายในหรือก่อนวันที่ 20 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังจากวันที่ 20 ของเดือนจะไม่มีผลจนกว่าจะถึงรอบการชำระเงินของเดือนถัดไป นอกจากนี้ ยอดคงเหลือรวมในวันที่ 20 ต้องถึงเกณฑ์การชำระเงินด้วย หากยอดคงเหลือของคุณไม่ถึงเกณฑ์การชำระเงินหรือหากคุณถูกระงับการชำระเงิน คุณจะไม่ได้รับการชำระเงินในเดือนนั้นและยอดคงเหลือจะถูกทบและยกยอดไปยังเดือนถัดไป
วันที่ 21 ถึง 26: ระหว่างวันที่ 21 ถึง 26 ของเดือน บรรทัด "การชำระเงินอยู่ระหว่างดำเนินการ" จะปรากฏในหน้าการชำระเงินซึ่งแสดงว่ากำลังมีการประมวลผลรายได้และออกการชำระเงินให้กับสถาบันการเงินของคุณ เมื่อบรรทัดรายการนี้อัปเดตเป็น "เริ่มการชำระเงินแล้ว" หมายความว่าธนาคารของคุณยอมรับการชำระเงินและมีการส่งการชำระเงินเพื่อประมวลผลแล้ว
7 วันทำการ คุณควรจะได้รับการชำระเงินภายใน 7 วันทำการหลังจากที่เราออกการชำระเงิน หากคุณยังไม่ได้รับเงินภายในสิ้นเดือน โปรดติดต่อสถาบันการเงินของคุณ

หากวันที่ 21 ตรงกับวันหยุดสุดสัปดาห์หรือวันหยุด การชำระเงินจะออกให้ในวันทำการถัดไปหลังจากวันที่ 21 ของเดือนนั้น

เช็ค

การจ่ายเช็คสำหรับรายได้เดือนที่แล้วจะออกให้ระหว่างวันที่ 21 ถึง 26 ของเดือน และอาจใช้เวลานานถึง 4 สัปดาห์ในการจัดส่งไปยังที่อยู่ในการชำระเงินของคุณ

การจ่ายเช็คทำได้เฉพาะในประเทศที่ยังไม่มี EFT ให้บริการเท่านั้น หากไม่เห็นการจ่ายเช็คเป็นตัวเลือกในหน้า "เพิ่มวิธีการชำระเงิน" แสดงว่าใช้ไม่ได้ในประเทศของคุณ

 • วันที่ 3: เราจะสรุปรายได้โดยประมาณของเดือนที่แล้วและโพสต์ในหน้าการชำระเงิน
 • วันที่ 20: การเปลี่ยนแปลงข้อมูลการชำระเงิน (รวมถึงการยกเลิกการระงับการชำระเงิน) ต้องดำเนินการให้เสร็จภายในหรือก่อนวันที่ 20 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังจากวันที่ 20 ของเดือนจะไม่มีผลจนกว่าจะถึงรอบการชำระเงินของเดือนถัดไป นอกจากนี้ ยอดคงเหลือรวมในวันที่ 20 ต้องถึงเกณฑ์การชำระเงินด้วย หากยอดคงเหลือของคุณไม่ถึงเกณฑ์การชำระเงินหรือหากคุณถูกระงับการชำระเงิน คุณจะไม่ได้รับการชำระเงินในเดือนนั้นและยอดคงเหลือจะถูกทบและยกยอดไปยังเดือนถัดไป
 • วันที่ 21 ถึง 26: เราจะจัดส่งเช็คให้กับบัญชีที่มีสิทธิ์ได้รับเช็ค คุณจะเห็นบรรทัดรายการ "การชำระเงินอยู่ระหว่างดำเนินการ" ปรากฏในหน้าการชำระเงิน

โปรดรอเช็คทางไปรษณีย์ประมาณ 2-4 สัปดาห์ เวลาที่มาถึงจะแตกต่างกันไปตามบริการไปรษณีย์ในพื้นที่ของคุณ

Western Union Quick Cash

การชำระเงินทาง Western Union Quick Cash จะออกให้ระหว่างวันที่ 21 ถึง 26 ของเดือน และไปรับเองได้ที่สำนักงาน Western Union ในประเทศของคุณภายใน 1 วันทำการหลังจากที่ออกการชำระเงินแล้ว

 • วันที่ 3: เราจะสรุปรายได้โดยประมาณของเดือนที่แล้วและโพสต์ในหน้าการชำระเงิน
 • วันที่ 20: การเปลี่ยนแปลงข้อมูลการชำระเงิน (รวมถึงการยกเลิกการระงับการชำระเงิน) ต้องดำเนินการให้เสร็จภายในหรือก่อนวันที่ 20 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังจากวันที่ 20 ของเดือนจะไม่มีผลจนกว่าจะถึงรอบการชำระเงินของเดือนถัดไป นอกจากนี้ ยอดคงเหลือรวมในวันที่ 20 ต้องถึงเกณฑ์การชำระเงินด้วย หากยอดคงเหลือของคุณไม่ถึงเกณฑ์การชำระเงินหรือหากคุณถูกระงับการชำระเงิน คุณจะไม่ได้รับการชำระเงินในเดือนนั้นและยอดคงเหลือจะถูกทบและยกยอดไปยังเดือนถัดไป
 • วันที่ 21 ถึง 26: ชำระเงินให้ทาง Western Union คุณจะเห็นบรรทัดรายการ "การชำระเงินอยู่ระหว่างดำเนินการ" ปรากฏในหน้าการชำระเงิน

คุณจะต้องรับเงินภายใน 60 วันหลังจากออกการชำระเงิน มิเช่นนั้นจำนวนเงินดังกล่าวจะถูกส่งคืนและเครดิตกลับเข้าไปในบัญชี AdSense ของคุณ

การโอนเงินผ่านธนาคาร
 • วันที่ 3: เราจะสรุปรายได้โดยประมาณของเดือนที่แล้วและโพสต์ในหน้าการชำระเงิน
 • วันที่ 20: การเปลี่ยนแปลงข้อมูลการชำระเงิน (รวมถึงการยกเลิกการระงับการชำระเงิน) ต้องดำเนินการให้เสร็จภายในหรือก่อนวันที่ 20 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังจากวันที่ 20 ของเดือนจะไม่มีผลจนกว่าจะถึงรอบการชำระเงินของเดือนถัดไป นอกจากนี้ ยอดคงเหลือรวมในวันที่ 20 ต้องถึงเกณฑ์การชำระเงินด้วย หากยอดคงเหลือของคุณไม่ถึงเกณฑ์การชำระเงินหรือหากคุณถูกระงับการชำระเงิน คุณจะไม่ได้รับการชำระเงินในเดือนนั้นและยอดคงเหลือจะถูกทบและยกยอดไปยังเดือนถัดไป
 • วันที่ 21 ถึง 26: เริ่มการโอนเงินผ่านธนาคาร คุณจะเห็นบรรทัดรายการ "การชำระเงินอยู่ระหว่างดำเนินการ" ปรากฏในหน้าการชำระเงิน

โปรดรอไม่เกิน 15 วันเพื่อให้การโอนเงินเสร็จสมบูรณ์ ทั้งนี้ ระยะเวลาที่ใช้ในการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสถาบันการเงินของคุณ

หากวันที่ 21 ตรงกับวันหยุดสุดสัปดาห์หรือวันหยุด การชำระเงินจะออกให้ในวันทำการถัดไปหลังจากวันที่ 21 ของเดือนนั้น

Rapida
 • วันที่ 3: เราจะสรุปรายได้โดยประมาณของเดือนที่แล้วและโพสต์ในหน้าการชำระเงิน
 • วันที่ 20: การเปลี่ยนแปลงข้อมูลการชำระเงิน (รวมถึงการยกเลิกการระงับการชำระเงิน) ต้องดำเนินการให้เสร็จภายในหรือก่อนวันที่ 20 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังจากวันที่ 20 ของเดือนจะไม่มีผลจนกว่าจะถึงรอบการชำระเงินของเดือนถัดไป นอกจากนี้ ยอดคงเหลือรวมในวันที่ 20 ต้องถึงเกณฑ์การชำระเงินด้วย หากยอดคงเหลือของคุณไม่ถึงเกณฑ์การชำระเงินหรือหากคุณถูกระงับการชำระเงิน คุณจะไม่ได้รับการชำระเงินในเดือนนั้นและยอดคงเหลือจะถูกทบและยกยอดไปยังเดือนถัดไป
 • วันที่ 21 ถึง 26: ชำระเงินให้ทาง Rapida เพื่อทำการประมวลผล คุณจะเห็นบรรทัดรายการ "การชำระเงินอยู่ระหว่างดำเนินการ" ปรากฏในหน้าการชำระเงิน

โปรดรอไม่เกิน 15 วันเพื่อให้การชำระเงินแสดงในบัญชี Rapida ออนไลน์ โปรดทราบว่าอาจเกิดความล่าช้าในบางครั้งเนื่องจากการประมวลผลไฟล์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับเงินทาง Rapida

หากวันที่ 21 ตรงกับวันหยุดสุดสัปดาห์หรือวันหยุด การชำระเงินจะออกให้ในวันทำการถัดไปหลังจากวันที่ 21 ของเดือนนั้น

หมายเหตุ: หากบัญชีของผู้เผยแพร่โฆษณาละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขหรือนโยบาย เราอาจระงับการชำระเงิน (ตั้งแต่ที่ Google เริ่มตรวจสอบการละเมิดที่อาจเกิดขึ้น) หักรายได้จากบัญชีของผู้เผยแพร่โฆษณา และ/หรือคืนเงินให้แก่ผู้ลงโฆษณาสำหรับคลิกที่ได้รับในเว็บไซต์ของผู้เผยแพร่โฆษณา หรือหน้าผลการค้นหาของ AdSense ได้ทุกเมื่อ นอกจากนี้ หากผู้เผยแพร่โฆษณาค้างชำระเงินกับ Google โดยมีความเกี่ยวข้องกับโปรแกรม Google Ads เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับการชำระเงินจนกว่าจะชำระเงินคงค้างทั้งหมด หากต้องการทราบรายละเอียดอย่างครบถ้วนเกี่ยวกับเงื่อนไขการชำระเงิน โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขของ AdSense
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว