การชำระเงิน

ลำดับเวลาการชำระเงิน

AdSense มีรอบการชำระเงินเป็นรายเดือน คุณจะมีรายได้โดยประมาณสะสมไปเรื่อยๆ ในระยะเวลา 1 เดือน และเมื่อเข้าสู่ต้นเดือนถัดไป เราจะสรุปรายได้และโพสต์ยอดคงเหลือให้ทราบในหน้า "ธุรกรรม" หากคุณมียอดเงินเกินเกณฑ์การชำระเงินและไม่ถูกระงับการชำระเงิน คุณจะได้รับการชำระเงินระหว่างวันที่ 21 ถึง 26 ของเดือน โปรดทราบว่าเวลาที่ใช้ในการรับการชำระเงินขึ้นอยู่กับรูปแบบการชำระเงินที่คุณเลือกและเขตเวลาที่คุณอยู่ ไม่ว่าวันที่ 21 จะตรงกับวันเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดหรือไม่ก็ตาม

เช่น สมมติว่าคุณมีรายได้โดยประมาณสะสมตลอดเดือนมิถุนายน ภายในวันที่ 3 กรกฎาคม คุณจะเห็นรายได้สรุปรวมของวันที่ 1-30 มิถุนายนแสดงอยู่ในหน้า "ธุรกรรม" จากนั้น เราจะออกการชำระเงินรายได้ประจำเดือนมิถุนายนและเครดิตอื่นๆ ตามยอดคงเหลือเป็นเงินก้อนใหญ่ก้อนเดียวให้กับคุณประมาณวันที่ 21 กรกฎาคม

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับรายได้ทางโปรแกรมพาร์ทเนอร์ YouTube โปรดดูภาพรวมรายได้ของพาร์ทเนอร์ YouTube

การติดตามความคืบหน้าของการชำระเงิน

หน้า "ธุรกรรม" จะได้รับการอัปเดตเพื่อแสดงความคืบหน้าของการชำระเงิน คุณจะเห็นว่ามีการเพิ่มและอัปเดตรายการตลอดทั้งเดือนจนมีการสรุปรายได้และออกการชำระเงินให้กับคุณ นอกจากนี้ คุณยังอาจสังเกตเห็นรายการชำระเงินและเครดิตอื่นๆ อีกด้วย คลิกที่รูปแบบการชำระเงินด้านล่างเพื่อดูลำดับเวลาการชำระเงินที่กำหนดเอง

การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (EFT)

ตรวจสอบปฏิทินรายเดือนนี้เพื่อดูเหตุการณ์สำคัญต่างๆ ในขั้นตอนการชำระเงิน และเรียนรู้ว่าคุณจะได้รับเงินเมื่อใดในแต่ละเดือนหากเลือกการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (EFT) เป็นรูปแบบการชำระเงิน

Monthly calendar for payment milestones
วันที่ 3: เราจะสรุปรายได้โดยประมาณของเดือนที่แล้วและโพสต์ในหน้า "ธุรกรรม" ในหน้า "ธุรกรรม" คุณจะเห็นบรรทัดรายการแสดงรายได้รวมที่เพิ่มลงในการทำธุรกรรมของเดือนที่แล้ว
นอกจากนี้หน้า "ธุรกรรม" ของคุณจะแสดงการหักเงินที่เกี่ยวข้องกับการปรับค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียม โปรดทราบว่าคุณอาจไม่เห็นรายการหักเงินจากกิจกรรมที่ไม่ถูกต้องซึ่งเกิดขึ้นระหว่างขั้นตอนสรุปยอด ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการหักเงินเนื่องจากกิจกรรมที่ไม่ถูกต้อง
วันที่ 20: การเปลี่ยนแปลงข้อมูลการชำระเงิน (รวมถึงการยกเลิกการระงับการชำระเงิน) ต้องดำเนินการให้เสร็จภายในหรือก่อนวันที่ 20 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังจากวันที่ 20 ของเดือนจะไม่มีผลจนกว่าจะถึงรอบการชำระเงินของเดือนถัดไป นอกจากนี้ ยอดคงเหลือรวมในวันที่ 20 ต้องถึงเกณฑ์การชำระเงินด้วย หากยอดคงเหลือของคุณไม่ถึงเกณฑ์การชำระเงินหรือหากคุณถูกระงับการชำระเงิน คุณจะไม่ได้รับการชำระเงินในเดือนนั้นและยอดคงเหลือจะถูกทบและยกยอดไปยังเดือนถัดไป
วันที่ 21 ถึง 26: ระหว่างวันที่ 21 ถึง 26 ของเดือน บรรทัด "การชำระเงินอยู่ระหว่างดำเนินการ" จะปรากฏในหน้า "ธุรกรรม" ซึ่งแสดงว่ากำลังมีการประมวลผลรายได้และออกการชำระเงินให้กับสถาบันการเงินของคุณ เมื่อบรรทัดรายการนี้อัปเดตเป็น "เริ่มการชำระเงินแล้ว" หมายความว่าธนาคารของคุณยอมรับการชำระเงินและมีการส่งการชำระเงินเพื่อประมวลผลแล้ว
7 วันทำการ คุณควรจะได้รับการชำระเงินภายใน 7 วันทำการหลังจากที่เราออกการชำระเงิน หากคุณยังไม่ได้รับเงินภายในสิ้นเดือน โปรดติดต่อสถาบันการเงินของคุณ

หากวันที่ 21 ตรงกับสุดสัปดาห์หรือวันหยุด การชำระเงินจะออกในวันทำการแรกหลังจากวันที่ 21 ของเดือนนั้น

เช็ค

การจ่ายเช็คสำหรับรายได้เดือนที่แล้วจะออกให้ระหว่างวันที่ 21 ถึง 26 ของเดือน และอาจใช้เวลานานถึง 4 สัปดาห์ในการจัดส่งไปยังที่อยู่ในการชำระเงินของคุณ

การจ่ายเช็คสามารถทำได้เฉพาะในประเทศที่ยังไม่มี EFT ให้บริการเท่านั้น หากไม่เห็นการจ่ายเช็คเป็นตัวเลือกในหน้า "เพิ่มวิธีการชำระเงิน" แสดงว่าไม่สามารถใช้ได้ในประเทศของคุณ

 • วันที่ 3: เราจะสรุปรายได้โดยประมาณของเดือนที่แล้วและโพสต์ในหน้า "ธุรกรรม"
 • วันที่ 20: การเปลี่ยนแปลงข้อมูลการชำระเงิน (รวมถึงการยกเลิกการระงับการชำระเงิน) ต้องดำเนินการให้เสร็จภายในหรือก่อนวันที่ 20 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังจากวันที่ 20 ของเดือนจะไม่มีผลจนกว่าจะถึงรอบการชำระเงินของเดือนถัดไป นอกจากนี้ ยอดคงเหลือรวมในวันที่ 20 ต้องถึงเกณฑ์การชำระเงินด้วย หากยอดคงเหลือของคุณไม่ถึงเกณฑ์การชำระเงินหรือหากคุณถูกระงับการชำระเงิน คุณจะไม่ได้รับการชำระเงินในเดือนนั้นและยอดคงเหลือจะถูกทบและยกยอดไปยังเดือนถัดไป
 • วันที่ 21 ถึง 26: เราจะจัดส่งเช็คให้กับบัญชีที่มีสิทธิ์ได้รับเช็ค คุณจะเห็นรายการ "การชำระเงินอยู่ระหว่างดำเนินการ" ปรากฏในหน้า "ธุรกรรม"

โปรดรอ 2-4 สัปดาห์เพื่อรับเช็คที่จัดส่งทางไปรษณีย์ เวลาที่มาถึงจะแตกต่างกันไปตามบริการไปรษณีย์ในพื้นที่ของคุณ

Western Union Quick Cash

การชำระเงินทาง Western Union Quick Cash จะออกให้ระหว่างวันที่ 21 ถึง 26 ของเดือน และสามารถไปรับเองได้ที่สำนักงาน Western Union ในประเทศของคุณภายใน 1 วันทำการหลังจากที่ออกการชำระเงินแล้ว

 • วันที่ 3: เราจะสรุปรายได้โดยประมาณของเดือนที่แล้วและโพสต์ในหน้า "ธุรกรรม"
 • วันที่ 20: การเปลี่ยนแปลงข้อมูลการชำระเงิน (รวมถึงการยกเลิกการระงับการชำระเงิน) ต้องดำเนินการให้เสร็จภายในหรือก่อนวันที่ 20 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังจากวันที่ 20 ของเดือนจะไม่มีผลจนกว่าจะถึงรอบการชำระเงินของเดือนถัดไป นอกจากนี้ ยอดคงเหลือรวมในวันที่ 20 ต้องถึงเกณฑ์การชำระเงินด้วย หากยอดคงเหลือของคุณไม่ถึงเกณฑ์การชำระเงินหรือหากคุณถูกระงับการชำระเงิน คุณจะไม่ได้รับการชำระเงินในเดือนนั้นและยอดคงเหลือจะถูกทบและยกยอดไปยังเดือนถัดไป
 • วันที่ 21 ถึง 26: ชำระเงินให้ทาง Western Union คุณจะเห็นรายการ "การชำระเงินอยู่ระหว่างดำเนินการ" ปรากฏในหน้า "ธุรกรรม"

คุณจะต้องไปรับเงินภายใน 60 วันนับจากวันที่ออกการชำระเงิน ไม่เช่นนั้นเงินดังกล่าวจะถูกส่งกลับคืนไปยังบัญชี AdSense ของคุณ

การโอนเงินผ่านธนาคาร
 • วันที่ 3: เราจะสรุปรายได้โดยประมาณของเดือนที่แล้วและโพสต์ในหน้า "ธุรกรรม"
 • วันที่ 20: การเปลี่ยนแปลงข้อมูลการชำระเงิน (รวมถึงการยกเลิกการระงับการชำระเงิน) ต้องดำเนินการให้เสร็จภายในหรือก่อนวันที่ 20 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังจากวันที่ 20 ของเดือนจะไม่มีผลจนกว่าจะถึงรอบการชำระเงินของเดือนถัดไป นอกจากนี้ ยอดคงเหลือรวมในวันที่ 20 ต้องถึงเกณฑ์การชำระเงินด้วย หากยอดคงเหลือของคุณไม่ถึงเกณฑ์การชำระเงินหรือหากคุณถูกระงับการชำระเงิน คุณจะไม่ได้รับการชำระเงินในเดือนนั้นและยอดคงเหลือจะถูกทบและยกยอดไปยังเดือนถัดไป
 • วันที่ 21 ถึง 26: เริ่มการโอนเงินผ่านธนาคาร คุณจะเห็นรายการ "การชำระเงินอยู่ระหว่างดำเนินการ" ปรากฏในหน้า "ธุรกรรม"

โปรดรอไม่เกิน 15 วันเพื่อให้การโอนเงินเสร็จสมบูรณ์ ทั้งนี้ ระยะเวลาที่ใช้ในการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสถาบันการเงินของคุณ

หากวันที่ 21 ตรงกับวันหยุดสุดสัปดาห์หรือวันหยุดราชการ การชำระเงินจะออกให้ในวันทำการถัดไปหลังจากวันที่ 21 ของเดือนนั้น

Rapida
 • วันที่ 3: เราจะสรุปรายได้โดยประมาณของเดือนที่แล้วและโพสต์ในหน้า "ธุรกรรม"
 • วันที่ 20: การเปลี่ยนแปลงข้อมูลการชำระเงิน (รวมถึงการยกเลิกการระงับการชำระเงิน) ต้องดำเนินการให้เสร็จภายในหรือก่อนวันที่ 20 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังจากวันที่ 20 ของเดือนจะไม่มีผลจนกว่าจะถึงรอบการชำระเงินของเดือนถัดไป นอกจากนี้ ยอดคงเหลือรวมในวันที่ 20 ต้องถึงเกณฑ์การชำระเงินด้วย หากยอดคงเหลือของคุณไม่ถึงเกณฑ์การชำระเงินหรือหากคุณถูกระงับการชำระเงิน คุณจะไม่ได้รับการชำระเงินในเดือนนั้นและยอดคงเหลือจะถูกทบและยกยอดไปยังเดือนถัดไป
 • วันที่ 21 ถึง 26: ชำระเงินให้ทาง Rapida เพื่อทำการประมวลผล คุณจะเห็นรายการ "การชำระเงินอยู่ระหว่างดำเนินการ" ปรากฏในหน้า "ธุรกรรม"

โปรดรอไม่เกิน 15 วันเพื่อให้การชำระเงินแสดงในบัญชี Rapida ออนไลน์ โปรดทราบว่าอาจเกิดความล่าช้าในบางครั้งเนื่องจากการประมวลผลไฟล์ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับเงินทาง Rapida

หากวันที่ 21 ตรงกับวันหยุดสุดสัปดาห์หรือวันหยุดราชการ การชำระเงินจะออกให้ในวันทำการถัดไปหลังจากวันที่ 21 ของเดือนนั้น

โปรดทราบว่า หากเราพบว่าบัญชีของผู้เผยแพร่โฆษณามีการละเมิดข้อกำหนดในการให้บริการหรือนโยบายของเรา เราสามารถระงับการชำระเงิน (นับตั้งแต่เมื่อ Google เริ่มทำการตรวจสอบการละเมิดที่อาจเป็นไปได้) หักรายได้จากบัญชีของผู้เผยแพร่โฆษณา และ/หรือคืนเงินให้แก่ผู้ลงโฆษณาสำหรับการคลิกที่ได้รับในไซต์ของผู้เผยแพร่โฆษณาหรือในหน้าผลลัพธ์ของ AdSense สำหรับการค้นหาได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ หากผู้เผยแพร่โฆษณาค้างชำระเงินกับ Google โดยมีความเกี่ยวข้องกับโปรแกรม Google Ads เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับการชำระเงินจนกว่าจะชำระเงินคงค้างทั้งหมด หากต้องการทราบรายละเอียดอย่างครบถ้วนเกี่ยวกับเงื่อนไขการชำระเงิน โปรดอ่านข้อกำหนดในการให้บริการของ AdSense
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร