כדאי להיכנס אל הדף 'AdSense שלי', שם אפשר למצוא מידע מותאם אישית על החשבון שיעזור לעסק שלך להצליח עם Adsense.

תשלומים

לוחות הזמנים לקבלת תשלומים ב-AdSense

מחזור התשלומים ב-AdSense הוא חודשי. במהלך החודש אתם צוברים רווחים משוערים, ובתחילת החודש שלאחריו הרווחים הסופיים נקבעים ומופיעים ביתרה בדף תשלומים. אם היתרה גבוהה מהסף לקבלת התשלום ואין לכם השהיות תשלומים, תקבלו את התשלום בין 21 ל-26 בחודש. הערה: המועד המדויק שבו תקבלו את התשלום תלוי באזור הזמן שלכם ובאמצעי התשלום שבחרתם. כמו כן, הוא עשוי להשתנות אם 21 בחודש חל בסוף השבוע או בחג.

הערה: אם יש לכם חשבונות תשלומים נפרדים ל-AdSense ול-YouTube, כל אחד מחשבונות התשלומים צריך להגיע לסף לקבלת תשלום.
דוגמה: נניח שצברתם רווחים משוערים במהלך חודש יוני. עד 3 ביולי, יופיע בדף תשלומים סך הרווחים הסופיים לתקופה שבין 1 עד 30 ביוני. בסביבות 21 ביולי ננפיק לכם תשלום כולל אחד עבור הרווחים של חודש יוני ועבור זיכויים אחרים ביתרה שלכם.
הערה: הרווחים הסופיים ב-YouTube של החודש הקודם יתווספו ב-AdSense ליתרה של חשבון התשלומים מ-YouTube. הפעולה הזו תתבצע בין 7 ל-12 בחודש. לדוגמה, אם נמצאים בישראל ומרוויחים 400 ש"ח במהלך חודש יוני, הסכום הזה יופיע ביתרה בדף הבית של AdSense ל-YouTube בין 7 ביולי ל-12 ביולי. רוצים מידע נוסף על קבלת רווחים דרך תוכנית השותפים של YouTube? אפשר לעיין בסקירה הכללית בנושא רווחי השותפים של YouTube.

מעקב אחר ההתקדמות של התשלומים

הדף תשלומים מתעדכן כדי לשקף את התקדמות התשלומים שלכם. במהלך החודש אנחנו מוסיפים ומעדכנים פריטים עד לחישוב הרווחים הסופיים ולהעברת התשלום. ייתכן גם שיופיעו פריטים אחרים, שמייצגים תשלומים וזיכויים שונים. כדי לראות את ציר הזמן המותאם אישית של התשלומים, צריך ללחוץ על אמצעי התשלום שמופיע למטה.

הרחבת כל הסעיפים  כיווץ כל הסעיפים

העברת כספים אלקטרונית (EFT)
An example of an AdSense payments calendar
 • 3 בחודש: הרווחים המשוערים מהחודש הקודם מחושבים באופן סופי ומתפרסמים בדף תשלומים. בדף תשלומים יופיע פריט המציין את סך כל הרווחים שלכם, בנוסף לעסקאות מהחודש הקודם.

  בדף תשלומים יוצגו גם ניכויים הקשורים להתאמות או לעמלות. לתשומת ליבכם, ניכויים אלה לא יכללו ניכויים בגין פעילות לא חוקית שבוצעו במהלך החישוב הסופי. מידע נוסף על ניכויים בגין פעילות לא חוקית.

 • 20 לחודש: יש להשלים שינויים בפרטי התשלום (כולל הסרה של השהיות תשלומים) לא יאוחר מ-20 לחודש. שינויים שיבוצעו לאחר 20 לחודש ייכנסו לתוקף רק החל ממחזור התשלומים של החודש העוקב.

  היתרה הכוללת ב-20 לחודש חייבת להגיע לסף לקבלת תשלום. אם היתרה נמוכה מהסף לקבלת תשלום או אם בחשבון שלכם הוגדרה השהיית תשלומים, לא תקבלו תשלום באותו חודש והיתרה תועבר לחודש העוקב.

 • 21 עד 26 בחודש: בין 21 ל-26 בחודש תופיע בדף תשלומים ההערה 'תשלום בהמתנה', כדי לציין שאנחנו מעבדים את הרווחים ומנפיקים את התשלום לבנק שלכם. 

התשלום יתקבל עד שבעה ימי עסקים מהמועד שבו העברנו אותו. אם לא תקבלו את התשלום עד סוף החודש, פנו למוסד הבנקאי שלכם להמשך טיפול.

הערה: אם 21 בחודש חל בסוף שבוע או בחג, ייתכן שהתשלומים יועברו ביום העסקים הראשון שאחריו.

המחאה

תשלומים בהמחאות בגין הרווחים שלכם מהחודש הקודם מונפקים בין 21 ל-26 בחודש, ועליכם להמתין עד ארבעה שבועות עד שיגיעו לכתובת מקבל התשלום שהגדרתם.

 • 3 בחודש: הרווחים המשוערים מהחודש הקודם מחושבים באופן סופי ומתפרסמים בדף תשלומים.
 • 20 לחודש: יש להשלים שינויים בפרטי התשלום (כולל הסרה של השהיות תשלומים) לא יאוחר מ-20 לחודש. שינויים שיבוצעו לאחר 20 לחודש ייכנסו לתוקף רק החל ממחזור התשלומים של החודש העוקב. בנוסף, היתרה הכוללת ב-20 בחודש חייבת להגיע לסף לקבלת תשלום. אם היתרה נמוכה מהסף לקבלת תשלום או אם בחשבון שלכם הוגדרה השהיית תשלומים, לא תקבלו תשלום באותו חודש והיתרה תועבר לחודש העוקב.
 • 21 עד 26 בחודש: ההמחאה נשלחת בדואר לבעלי חשבונות שעומדים בדרישות. בדף תשלומים מופיע הפריט 'תשלום בהמתנה'.

יש להמתין במשך שבועיים עד 4 שבועות עד להגעת ההמחאה בדואר. זמני המשלוח משתנים בהתאם לשירות הדואר באזורכם.

Western Union Quick Cash

תשלומי Western Union Quick Cash נשלחים בין 21 ל-26 בחודש, ויהיו זמינים לאיסוף בכל מוקד שירות של Western Union במדינה שלכם בתוך יום עסקים אחד ממועד ההעברה שלהם.

 • 3 בחודש: הרווחים המשוערים מהחודש הקודם מחושבים באופן סופי ומתפרסמים בדף תשלומים.
 • 20 לחודש: יש להשלים שינויים בפרטי התשלום (כולל הסרה של השהיות תשלומים) לא יאוחר מ-20 לחודש. שינויים שיבוצעו לאחר 20 לחודש ייכנסו לתוקף רק החל ממחזור התשלומים של החודש העוקב. בנוסף, היתרה הכוללת ב-20 בחודש חייבת להגיע לסף לקבלת תשלום. אם היתרה נמוכה מהסף לקבלת תשלום או אם בחשבון שלכם הוגדרה השהיית תשלומים, לא תקבלו תשלום באותו חודש והיתרה תועבר לחודש העוקב.
 • 21 עד 26 בחודש: התשלום נשלח אל Western Union. בדף תשלומים מופיע הפריט 'תשלום בהמתנה'.

יש לאסוף את התשלום תוך 60 יום ממועד ההעברה, אחרת התשלום יוחזר ויופיע כזיכוי בחשבון AdSense.

העברה בנקאית
 • 3 בחודש: הרווחים המשוערים מהחודש הקודם מחושבים באופן סופי ומתפרסמים בדף תשלומים.
 • 20 לחודש: יש להשלים שינויים בפרטי התשלום (כולל הסרה של השהיות תשלומים) לא יאוחר מ-20 לחודש. שינויים שיבוצעו לאחר 20 לחודש ייכנסו לתוקף רק החל ממחזור התשלומים של החודש העוקב. בנוסף, היתרה הכוללת ב-20 בחודש חייבת להגיע לסף לקבלת תשלום. אם היתרה נמוכה מהסף לקבלת תשלום או אם בחשבון שלכם הוגדרה השהיית תשלומים, לא תקבלו תשלום באותו חודש והיתרה תועבר לחודש העוקב.
 • 21 עד 26 בחודש: מתבצעת העברה בנקאית. בדף תשלומים מופיע הפריט 'תשלום בהמתנה'.

יש להמתין עד 15 ימי עסקים להשלמת ההעברה. ייתכנו הבדלים במשך הזמן שחולף עד שההעברה הבנקאית מגיעה לחשבון הבנק, בהתאם למוסד הבנקאי שלכם.

הערה: אם 21 בחודש חל בסוף שבוע או בחג, ייתכן שהתשלומים יועברו ביום העסקים הראשון שאחריו.

הערה: אם תתגלה בחשבון של בעל תוכן דיגיטלי הפרה של התנאים וההגבלות או של מדיניות התוכנית, ייתכן שנעכב את התשלום בכל שלב (מתחילת הבדיקה של Google בנוגע להפרות פוטנציאליות), ננכה רווחים מהחשבון של בעל התוכן הדיגיטלי ונחזיר כספים למפרסמים על קליקים שהתקבלו באתר של בעל התוכן הדיגיטלי או בדף התוצאות של AdSense לחיפוש.

בנוסף, אם בעל תוכן דיגיטלי מאחר בתשלום כלשהו ל-Google שקשור לתוכנית Google Ads, אנחנו שומרים לעצמנו את הזכות להשהות את התשלום עד שכל יתרת החוב תשולם. הנוסח המלא של תנאי התשלום מופיע בתנאים ובהגבלות של AdSense.

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?

צריכים עזרה נוספת?

אפשר להיכנס כדי לקבל אפשרויות תמיכה נוספות על מנת לפתור במהירות את הבעיה

true
דף AdSense שלכם

הכירו את דף AdSense: מקור חדש למידע מותאם אישית והזדמנויות עדכניות בחשבון שיעזרו לכם לשפר את הביצועים ב-AdSense.

חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
התפריט הראשי
true
חיפוש במרכז העזרה
true
true
true
true
true
157