Thực thi chính sách

Giải quyết các trường hợp vi phạm chính sách trong Trung tâm chính sách

Trung tâm chính sách AdSense cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về các trường hợp vi phạm chính sách đã bị phát hiện trên các trang web hoặc mục trang web của bạn, cũng như các bước để giải quyết vấn đề về phân phát quảng cáo và yêu cầu xem xét sau khi bạn đã thực hiện các thay đổi.

Trong Trung tâm chính sách, bạn có thể xem:

 • Các trang hoặc trang web nào của bạn đã bị phát hiện có trường hợp vi phạm chính sách
 • Lý do vi phạm của trang web, mục trang web hoặc trang của bạn
 • Các bước bạn cần thực hiện để tuân thủ Chính sách chương trình AdSense
 • Cách yêu cầu xem xét trang hoặc trang web sau khi bạn đã giải quyết vi phạm.

Trong bài viết này:

Lọc và tải xuống các trường hợp vi phạm chính sách

Bạn có thể sử dụng tùy chọn bộ lọc và tải xuống trong Trung tâm chính sách để giúp bạn tìm và quản lý các trường hợp vi phạm chính sách:

 • Nhấp vào biểu tượng bộ lọc để chỉ xem một số trang web, trạng thái trang web nhất định hoặc chỉ xem một số ngày thực thi nhất định.
 • Nhấp vào biểu tượng tải xuống Download để tải tệp CSV chứa tất cả các trang hoặc mục có trường hợp vi phạm cho tất cả các trang web hoặc từng trang web.

Hành động thực thi cấp trang web

Nếu bạn đã nhận được thông báo chính sách về trang web của mình, hãy kiểm tra bên dưới để tìm hiểu thêm về hành động thực thi cụ thể và hành động mà bạn cần thực hiện:

Cảnh báo

Bạn nhận cảnh báo khi một hoặc nhiều trang web của bạn hiện không tuân thủ Chính sách chương trình. Để giải quyết vấn đề này, bạn cần thực hiện các thay đổi đối với trang web của mình để trang web đáp ứng yêu cầu tuân thủ. Một số trang của trang web cũng có thể bị áp dụng hành động thực thi phân phát quảng cáo bị hạn chế cấp trang hoặc cấp mục.

Nếu bạn không thực hiện các thay đổi, chúng tôi có thể tiến hành thêm các biện pháp khác đối với trang web hoặc tài khoản của bạn.

Phân phát quảng cáo bị vô hiệu hóa

Bạn bị áp dụng hành động thực thi "Phân phát quảng cáo bị vô hiệu hóa" khi một trong các trang web của bạn hiện không tuân thủ Chính sách chương trình và kết quả là phân phát quảng cáo đã bị vô hiệu hóa trên trang web của bạn. Bạn cần kiểm tra toàn bộ trang web của mình và thực hiện các thay đổi để làm cho trang web tuân thủ các chính sách của chúng tôi. Để biết thêm thông tin, hãy xem: phân phát quảng cáo đã bị vô hiệu hóa trên trang web của bạn.

Sau khi đã thực hiện các thay đổi được yêu cầu, bạn có thể yêu cầu xem xét trang web của bạn:

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdSense.
 2. Nhấp vào Tài khoản.
 3. Nhấp vào Trung tâm chính sách.
 4. Trong mục "Trang web có hành động thực thi", hãy tìm và nhấp vào trang web có trường hợp vi phạm cấp trang web.
 5. Nhấp vào biểu tượng Mũi tên xuống Mũi tên xuống để mở chế độ xem chi tiết về trường hợp vi phạm.
 6. Nhấp vào Yêu cầu xem xét.
 7. Hoàn tất biểu mẫu và nhấp vào Yêu cầu xem xét.

  Chúng tôi thường xem xét trang web của bạn trong vòng một tuần nhưng đôi khi có thể mất nhiều thời gian hơn. Nếu không tìm thấy trường hợp vi phạm chính sách tại thời điểm xem xét, chúng tôi sẽ khôi phục việc phân phát quảng cáo trên trang web của bạn.

Bạn nên kiểm tra tất cả các trang web của mình về việc tuân thủ Chính sách chương trình để tránh bị áp dụng thêm các hành động thực thi cấp trang web khác. Lưu ý rằng chúng tôi có thể vô hiệu hóa tài khoản của bạn vào bất kỳ lúc nào nếu chúng tôi tiếp tục phát hiện vi phạm.

Hành động thực thi cấp mục

Việc thực thi cấp mục chỉ hạn chế việc phân phát quảng cáo trên các trang thuộc về một mục trên trang web của bạn (ví dụ: example.com/directory/) nơi chúng tôi tìm thấy các vấn đề về chính sách. Đối với các mục không có bất kỳ hành động thực thi chính sách nào (cấp trang, cấp mục hoặc cấp trang web), việc phân phát quảng cáo vẫn tiếp tục như bình thường.

Nếu bạn đã nhận được thông báo chính sách về mục trên trang web của mình, hãy kiểm tra bên dưới để tìm hiểu thêm về hành động thực thi cụ thể và hành động mà bạn cần thực hiện:

Phân phát quảng cáo bị hạn chế

Bạn bị áp dụng hành động thực thi "Phân phát quảng cáo bị hạn chế" khi các trang thuộc một mục trên trang web hiện không tuân thủ Chính sách chương trình và kết quả là việc phân phát quảng cáo đã bị hạn chế trên các trang đó.

Sau khi đã giải quyết tất cả trường hợp vi phạm chính sách của mục đó, bạn có thể yêu cầu xem xét. Lưu ý rằng chúng tôi giới hạn số lượng trường hợp xem xét hàng tháng mà bạn có thể yêu cầu. Hoặc, nếu bạn muốn ngừng phân phát quảng cáo trên trang, chỉ cần xóa mã quảng cáo AdSense khỏi trang của bạn và trang này sẽ tự động bị xóa khỏi Trung tâm chính sách trong vòng từ 7-10 ngày. Đối với Quảng cáo tự động: tạo một nhóm URL mới, hãy chọn các trang mà bạn muốn dừng phân phát quảng cáo và để nguyên không chọn tất cả định dạng quảng cáo.

Nếu đã thực hiện các thay đổi được yêu cầu, bạn có thể yêu cầu xem xét mục của bạn:

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdSense.
 2. Nhấp vào Tài khoản.
 3. Nhấp vào Trung tâm chính sách.
 4. Trong mục "Trang web có hành động thực thi", tìm và nhấp vào trang web có trường hợp vi phạm cấp mục.
 5. Nhấp vào biểu tượng Mũi tên xuống Mũi tên xuống để mở chế độ xem chi tiết về trường hợp vi phạm.
 6. Nhấp vào Yêu cầu xem xét.
 7. Hoàn tất biểu mẫu và nhấp vào Yêu cầu xem xét.

  Chúng tôi thường xem xét trang web của bạn trong vòng một tuần nhưng đôi khi có thể mất nhiều thời gian hơn. Nếu không tìm thấy trường hợp vi phạm chính sách tại thời điểm xem xét, chúng tôi sẽ khôi phục phân phát quảng cáo trên mục bị ảnh hưởng.

Phân phát quảng cáo bị vô hiệu hóa

Bạn bị áp dụng hành động thực thi "Phân phát quảng cáo bị vô hiệu hóa" khi các trang thuộc một mục trên trang web của bạn hiện không tuân thủ Chính sách chương trình và kết quả là việc phân phát quảng cáo đã bị vô hiệu hóa trên các trang đó. Vì các vi phạm này thuộc loại đặc biệt nên bạn phải khắc phục vi phạm và gửi yêu cầu xem xét thông qua một quy trình xem xét riêng.

Lưu ý rằng bạn không thể yêu cầu xem xét cho các trường hợp vi phạm này trong Trung tâm chính sách. Ví dụ: một số trường hợp vi phạm chính sách về bản quyềnphần mềm độc hại có quy trình xem xét riêng. Nếu nội dung của bạn đã bị xóa do Thông báo về vi phạm Đạo luật bản quyền kỹ thuật số thiên niên kỷ thì bạn có thể gửi yêu cầu kháng nghị tại đây. Đối với trường hợp vi phạm phần mềm độc hại, hãy truy cập vào Google Search Console và yêu cầu xem xét.

Hành động thực thi cấp trang

Hành động thực thi cấp trang chỉ hạn chế phân phát quảng cáo trên các trang mà chúng tôi nhận thấy có các vấn đề về chính sách. Đối với các trang không bị áp dụng bất kỳ hành động thực thi chính sách nào (cấp trang, cấp mục hoặc cấp trang web), việc phân phát quảng cáo sẽ vẫn tiếp tục như bình thường.

Nếu bạn đã nhận được thông báo chính sách về trang của mình, hãy kiểm tra bên dưới để tìm hiểu thêm về hành động thực thi cụ thể và hành động mà bạn cần thực hiện:

Phân phát quảng cáo bị hạn chế

Bạn bị áp dụng hành động thực thi "Phân phát quảng cáo bị hạn chế" khi trang của bạn hiện không tuân thủ Chính sách chương trình và kết quả là việc phân phát quảng cáo bị hạn chế trên trang đó.

Sau khi đã giải quyết tất cả vi phạm chính sách trên trang, bạn có thể yêu cầu xem xét. Lưu ý rằng chúng tôi giới hạn số lượng xem xét hàng tháng mà bạn có thể yêu cầu. Hoặc, nếu bạn muốn ngừng phân phát quảng cáo trên trang, chỉ cần xóa mã quảng cáo AdSense khỏi trang của bạn và trang này sẽ tự động bị xóa khỏi Trung tâm chính sách trong vòng từ 7-10 ngày. Đối với Quảng cáo tự động: tạo nhóm URL mới, chọn trang mà bạn muốn dừng phân phát quảng cáo và để nguyên không chọn tất cả định dạng quảng cáo.

Nếu đã thực hiện các thay đổi được yêu cầu, bạn có thể yêu cầu xem xét trang của mình:

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdSense.
 2. Nhấp vào Tài khoản.
 3. Nhấp vào Trung tâm chính sách.
 4. Trong phần "Trang web có hành động thực thi", tìm và nhấp vào trang web có trường hợp vi phạm cấp trang.
 5. Nhấp vào biểu tượng Mũi tên xuống Mũi tên xuống để mở chế độ xem chi tiết về trường hợp vi phạm.
 6. Nhấp vào Yêu cầu xem xét.
 7. Hoàn tất biểu mẫu và nhấp vào Yêu cầu xem xét.

  Chúng tôi thường xem xét trang web của bạn trong vòng một tuần nhưng đôi khi có thể mất nhiều thời gian hơn. Nếu không tìm thấy trường hợp vi phạm chính sách tại thời điểm xem xét, chúng tôi sẽ khôi phục phân phát quảng cáo trên trang bị ảnh hưởng.

Phân phát quảng cáo bị vô hiệu hóa

Bạn bị áp dụng hành động thực thi "Phân phát quảng cáo bị vô hiệu hóa" khi một trong các trang của bạn hiện không tuân thủ Chính sách chương trình và kết quả là việc phân phát quảng cáo bị vô hiệu hóa trên trang đó. Vì các vi phạm này thuộc loại đặc biệt nên bạn phải khắc phục vi phạm và yêu cầu xem xét thông qua một quy trình xem xét riêng.

Lưu ý rằng bạn không thể yêu cầu xem xét cho các trường hợp vi phạm này trong Trung tâm chính sách. Ví dụ: một số trường hợp vi phạm chính sách về bản quyềnphần mềm độc hại có quy trình xem xét riêng. Nếu nội dung của bạn đã bị xóa do Thông báo về vi phạm Đạo luật bản quyền kỹ thuật số thiên niên kỷ thì bạn có thể gửi yêu cầu kháng nghị tại đây. Đối với trường hợp vi phạm phần mềm độc hại, hãy truy cập vào Google Search Console và yêu cầu xem xét.

Hành động thực thi cấp tài khoản

Tạm ngưng

Nếu bạn nhận thông báo tạm ngưng thì điều đó có nghĩa là tài khoản của bạn đã bị tạm ngưng do một hoặc nhiều trường hợp vi phạm Chính sách chương trình của AdSense. Bạn nên sử dụng khoảng thời gian tạm ngưng để điều tra nguồn lưu lượng truy cập không hợp lệ, xác định và chặn lưu lượng truy cập đáng ngờ, đồng thời áp dụng các biện pháp để đảm bảo lưu lượng truy cập quảng cáo của bạn tuân thủ các nguyên tắc và chính sách của chúng tôi. Tìm hiểu thêm về cách đảm bảo tài khoản của bạn luôn tuân thủ.

Trong thời gian tạm ngưng, không có quảng cáo nào được hiển thị, các khoản thanh toán của bạn sẽ bị tạm ngưng và doanh thu mới nhất của bạn có thể bị khấu trừ từ tài khoản và trả lại cho các nhà quảng cáo. Sau thời gian tạm ngưng, chúng tôi sẽ tự động bật lại phân phát quảng cáo, xóa tạm ngưng thanh toán và theo dõi tài khoản của bạn để đảm bảo tuân thủ. Lưu ý rằng bạn không thể yêu cầu xem xét cho việc tạm ngưng tài khoản. Để biết thêm thông tin, hãy xem: tài khoản bị tạm ngưng do lưu lượng truy cập không hợp lệ hoặc lý do về chính sách.

Nếu chúng tôi phát hiện các vấn đề khác, dù trong thời gian tạm ngưng hay sau thời gian tạm ngưng tài khoản, tài khoản của bạn có thể bị vô hiệu hóa vĩnh viễn.

Bạn chịu trách nhiệm đảm bảo rằng các sản phẩm của bạn luôn tuân thủ Chính sách chương trình của chúng tôi. Bạn nên thường xuyên kiểm tra các trang và trang web của mình để đảm bảo việc tuân thủ.

Sản phẩm bị ảnh hưởng

Các lỗi vi phạm có thể liên quan đến các trang web và trang sử dụng các sản phẩm khác nhau. Để giúp bạn giải quyết vấn đề, mỗi lỗi vi phạm chính sách cung cấp danh sách các sản phẩm bị ảnh hưởng cho lỗi vi phạm đó:

 • AdSense cho nội dung
 • AdSense cho video
 • AdSense cho trò chơi

Câu hỏi thường gặp về Trung tâm chính sách

Dưới đây là câu trả lời cho một số câu hỏi thường gặp về Trung tâm chính sách:

Tôi đã xóa mã quảng cáo AdSense của mình. Tại sao tôi vẫn thấy trường hợp vi phạm cấp trang trong Trung tâm chính sách?

Có thể mất tới một tuần để hệ thống của chúng tôi kiểm tra lại trang của bạn. Sau khi chúng tôi xác nhận rằng không còn bất kỳ mã quảng cáo AdSense nào nữa, trường hợp vi phạm cấp trang sẽ biến mất khỏi Trung tâm chính sách của bạn.

Tại sao tôi không thể yêu cầu xem xét cho một trong các trường hợp vi phạm cấp trang của mình?

Có một vài lý do khiến bạn không thể yêu cầu xem xét cho trường hợp vi phạm cấp trang:

 • Bạn đã đạt đến giới hạn số lượng xem xét hàng tháng của mình.
 • Bạn đã yêu cầu xem xét và chúng tôi đang tiến hành xem xét cho trang đó.
 • Trường hợp vi phạm đó thuộc loại vi phạm chính sách mà bạn không thể yêu cầu xem xét trong Trung tâm chính sách. Ví dụ: một số trường hợp vi phạm chính sách về bản quyềnphần mềm độc hại có quy trình xem xét riêng. Nếu nội dung của bạn đã bị xóa do Thông báo về vi phạm Đạo luật bản quyền kỹ thuật số thiên niên kỷ thì bạn có thể gửi yêu cầu kháng nghị tại đây. Đối với trường hợp vi phạm phần mềm độc hại, hãy truy cập vào Google Search Console và yêu cầu xem xét.

Tại sao yêu cầu xem xét trường hợp vi phạm cấp trang của tôi bị hủy?

Chúng tôi đã hủy yêu cầu xem xét của bạn vì nhân viên thực hiện xem xét của chúng tôi không truy cập được vào trang của bạn hoặc vì trang của bạn không có mã quảng cáo AdSense. Khi xem xét trang, chúng tôi yêu cầu trang của bạn phải truy cập được và có chứa mã quảng cáo AdSense.

Tôi có thấy thông báo cảnh báo màu đỏ trên trang chủ AdSense nếu có trường hợp vi phạm cấp trang không?

Không, nhưng bạn sẽ có thể xem lại tất cả các trường hợp vi phạm cấp trang trong Trung tâm chính sách của mình. Chúng tôi cũng sẽ thông báo cho bạn qua email nếu bạn có trường hợp vi phạm cấp trang.

Điều khác biệt giữa email Báo cáo chính sách của AdSense và các email chính sách khác của AdSense là gì?

Email Báo cáo chính sách của AdSense chỉ báo cáo các trường hợp vi phạm cấp trang và các hành động thực thi. Thông báo thực thi cấp trang web và cấp tài khoản được gửi qua email riêng biệt.

Trung tâm chính sách có hiển thị tất cả các trang bị phát hiện vi phạm Chính sách chương trình của Google không?

Không. Trung tâm chính sách chỉ hiển thị các trang vi phạm đã tạo yêu cầu quảng cáo trong 7-10 ngày qua. Một số trang nhất định (ví dụ: những trang có lưu lượng truy cập hàng ngày rất thấp) sẽ không xuất hiện trong Trung tâm chính sách. Bạn chịu trách nhiệm đảm bảo rằng các sản phẩm của bạn luôn tuân thủ Chính sách chương trình của chúng tôi. Bạn nên thường xuyên kiểm tra các trang và trang web của mình để đảm bảo việc tuân thủ.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?