Khắc phục sự cố và giải quyết các vấn đề phổ biến

Xếp hạng tìm kiếm của tôi đang giảm

Nếu phần lớn khách truy cập trang web truy cập vào trang web của bạn từ các công cụ tìm kiếm, điều đó thực sự quan trọng để tối ưu hóa trang web của bạn cho tìm kiếm. Nếu xếp hạng tìm kiếm của trang web đang giảm, điều đó có thể ảnh hưởng đến lượt xem trang và thu nhập của bạn.

Hành động được đề xuất cho xếp hạng tìm kiếm giảm

Để giúp cải thiện hiệu suất tìm kiếm cho trang web của bạn, chúng tôi thực sự khuyên bạn nên xem các tài nguyên sau:

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?