การชำระเงิน

การปรับค่าใช้จ่ายของทรัพย์สินที่ถูกละทิ้ง

หากคุณเห็นบรรทัดรายการในหน้า "ธุรกรรม" ที่มีป้ายกำกับ "การปรับค่าใช้จ่ายของทรัพย์สินที่ถูกละทิ้ง" หมายความว่า Google ได้ส่งเงินคงเหลือโดยใช้ชื่อของคุณไปที่รัฐบาลประจำรัฐเพื่อเก็บรักษา (ซึ่งเป็นกระบวนการที่เรียกว่า การเวนคืนทรัพย์สินให้เป็นของรัฐ) เราดำเนินการเช่นนี้เนื่องจากเรามีเหตุผลที่เชื่อได้ว่าบัญชี AdSense ของคุณถูกละทิ้ง

เราพิจารณาว่าบัญชีหนึ่งๆ ถูกละทิ้งหากไม่มีกิจกรรมในบัญชีนั้นเป็นเวลา 2-5 ปี (ขึ้นอยู่กับรัฐที่คุณอาศัยอยู่) กิจกรรมในบัญชีของคุณหมายถึง

  • คุณลงชื่อเข้าใช้บัญชี
  • คุณได้รับการชำระเงินจากบัญชีโดยสมบูรณ์

การเวนคืนทรัพย์สินให้เป็นของรัฐคืออะไร

มีข้อบังคับให้บริษัทในสหรัฐอเมริกามอบสินทรัพย์ที่เชื่อว่าถูกละทิ้งให้แก่รัฐบาลประจำรัฐ สำหรับผู้ที่อาศัยในสหรัฐอเมริกา กรณีนี้หมายถึงรัฐบาลประจำรัฐที่คุณได้แจ้งให้เราทราบว่าคุณอาศัยอยู่ หากคุณอาศัยอยู่นอกสหรัฐอเมริกา กรณีนี้จะหมายถึงรัฐสำหรับก่อตั้งธุรกิจของเรา (Delaware)

ฉันควรทำอย่างไร

หากเงินคงเหลือของคุณถูกเวนคืนให้เป็นทรัพย์สินของรัฐบาลประจำรัฐ คุณสามารถติดต่อไปยังสำนักงานทรัพย์สินที่ไม่มีผู้เรียกเอาของรัฐบาลประจำรัฐเพื่อขอเงินคืนได้ คุณสามารถค้นหาสำนักงานทรัพย์สินที่ไม่มีผู้เรียกเอาของคุณได้ด้วยการพิมพ์ชื่อรัฐพร้อมด้วยคำว่า "ทรัพย์สินที่ไม่มีผู้เรียกเอา (unclaimed property)" ลงในการค้นหาของ Google

ฉันจะหลีกเลี่ยงไม่ให้เงินคงเหลือถูกเวนคืนให้เป็นทรัพย์สินของรัฐได้อย่างไร

ในการป้องกันไม่ให้เงินคงเหลือถูกเวนคืนให้เป็นทรัพย์สินของรัฐ เราขอแนะนำให้คุณลงชื่อเข้าใช้บัญชี AdSense เป็นประจำ เพื่อให้เราทราบว่าคุณยังให้ความสนใจต่อบัญชีของคุณอยู่ หรือหากคุณมีเงินคงเหลือเพียงพอ ให้ตรวจสอบว่าคุณมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่จะได้รับเงิน สาเหตุที่พบบ่อยที่สุดที่ไม่ได้รับชำระเงิน ได้แก่

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว