Riktlinjer för flera skärmstorlekar

Vanliga frågor om policyn för mobiloptimerade webbplatser

När du skapar en webbplats för olika typer av enheter är det viktigt att se till att webbplatsen uppfyller programpolicyerna för AdSense. Här har vi samlat några vanliga frågor från AdSense-utgivare om våra policyer för flera enheter.

Gäller den vanliga policyn för AdSense for Content (AFC) om jag använder AFC på min smartphone eller surfplatta?
Ja. AdSense-policyerna gäller alla AFC-annonsenheter oavsett på vilken mobil enhet de visas.
Finns det någon skillnad i policyerna när det gäller hur många AFC-annonser jag kan visa på en webbplats som visas på en dator, jämfört med om den visas på en avancerad mobil enhet?
Nej, policyerna gör ingen skillnad avseende antalet annonser som kan visas på datorer respektive smartphones. Enligt vår policy för värdefullt annonsutrymme får du dock inte placera mer annonser än innehåll på din sida.
Kan jag använda min egen anpassade lösning för att dynamiskt välja storlek på AdSense-annonsenheter som visas på särskilda skärmstorlekar, i stället för att behöva använda responsiv AdSense-annonskod?
Det beror på. Läs i våra programpolicyer om hur du får modifiera annonskoden. Läs särskilt artikeln om den responsiva AdSense-annonskoden.

Responsiv AdSense-annonskod är avsedd att automatiskt anpassa annonsenhetens storlek till den aktuella sidlayouten. Om den responsiva annonskoden inte uppfyller dina krav kan du modifiera annonskoden via CSS så att den anger ett allmänt format (horisontellt, vertikalt och/eller rektangulärt) eller en exakt storlek på annonsenheten. Läs mer om avancerade funktioner i responsiv annonskod.

Om jag vill använda de avancerade funktionerna i den responsiva annonskoden står det att jag måste göra ändringar i min annonskod. Strider det inte mot AdSense-policyn att modifiera min annonskod?
Nej, inte i det här fallet. Ändringar av din responsiva annonskod så att den anger ett allmänt format (horisontellt, vertikalt och/eller rektangulärt) eller en exakt storlek på annonsenheten via CSS betraktas som en godtagbar modifiering av AdSense-annonskoden.
Observera att vi inte rekommenderar att använda de avancerade funktionerna om du inte är säker på hur du ändrar i annonskoden.
Kan jag använda responsiva annonser på min icke-responsiva webbplats?
Ja, våra responsiva annonsenheter fungerar även på icke-responsiva webbplatser. För att ge bästa möjliga användarupplevelse rekommenderar vi att du dessutom anpassar webbplatsen för olika typer av enheter. Läs mer om hur du anpassar din webbplats i vår startguide för flera skärmstorlekar.
Jag har infört två annonser sida vid sida på min datorwebbplats med responsiv annonskod. Kan jag dölja en av annonserna på mobiloptimerade webbplatser?
Ja, vi tillåter att utgivare döljer responsiva annonsenheter med specifika storlekar på mobilskärmar för att förbättra användarupplevelsen. Men tänk på att följa våra anvisningar och dölja annonsenheten så att implementeringen blir korrekt och du förhindrar anrop av onödiga dolda annonsbegäranden. Felaktig implementering bryter mot vår policy och kan leda till sämre resultat.
Kan tillämpning av display:none som döljer min responsiva annonsenhet leda till onödiga annonsbegäranden?
Nej. Om du döljer annonsenheten enligt anvisningarna sker inga onödiga annonsbegäranden när annonserna inte visas.
Vilken är den bästa metoden för att placera flera annonser på samma sida på en mobiloptimerad webbplats?
Utöver att följa våra policyer för annonsplacering rekommenderar vi att du optimerar annonsplaceringarna så att de ger en positiv användarupplevelse. Tips på hur du optimerar din webbplats för olika typer av enheter finns i implementeringsguiden för olika enheter.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?