การแจ้งเตือน

โปรดอย่าลืมไปที่หน้า AdSense ของคุณ ซึ่งมีข้อมูลที่ปรับให้เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณเพื่อช่วยให้ประสบความสำเร็จจากการใช้ AdSense

นโยบาย

การทำความเข้าใจคำเตือนและการระงับบัญชีจากการละเมิดนโยบาย

นโยบายโปรแกรมมีไว้เพื่อให้ทุกคนที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศการโฆษณาได้รับประสบการณ์ใช้งานในเชิงบวก เมื่อเราพบหน้าเว็บที่มีการละเมิด เราจะ ก) ส่งข้อความเตือนขอให้แก้ไขเว็บไซต์ หรือ ข) ปิดใช้การแสดงโฆษณาในหน้าหรือเว็บไซต์นั้นทันทีหากเป็นการละเมิดร้ายแรง

หากมีการละเมิดนโยบายของเราซ้ำแล้วซ้ำอีกหรือเป็นการละเมิดร้ายแรง เราอาจจำเป็นต้องเลื่อนจากการดำเนินการที่ระดับหน้าเว็บหรือระดับไซต์มาเป็นการดำเนินการที่ระดับบัญชี เราอาจระงับบัญชีของคุณชั่วคราวเพื่อให้โอกาสคุณในการตรวจสอบเนื้อหาทั้งหมด แก้ไขการละเมิด และวางมาตรการป้องกันเพื่อช่วยให้คุณปฏิบัติตามนโยบาย

การได้รับคำเตือนเรื่องการละเมิดนโยบายในบัญชีหมายความว่าอย่างไร

การได้รับคำเตือนในบัญชีหมายความว่าบัญชีจะยังทำงานอยู่และโฆษณาจะแสดงต่อไป อย่างไรก็ตาม นี่หมายความว่าบัญชีของคุณมีความเสี่ยงที่จะถูกระงับหรือปิดใช้หากยังคงมีการละเมิดเพิ่มเติม คุณควรหาเวลาทบทวนเนื้อหาทันทีและตรวจสอบว่าเนื้อหานั้นสอดคล้องกับนโยบายของเรา

โปรดทราบว่าเราจะพยายามส่งคำเตือนของบัญชีก่อนที่บัญชีของคุณจะถึงจุดที่ถูกระงับหรือปิดใช้ อย่างไรก็ตาม หากการละเมิดนโยบายนั้นเป็นการละเมิดอย่างร้ายแรง เราอาจต้องระงับหรือปิดใช้บัญชีของคุณทันที

การที่บัญชีของฉันถูกระงับเนื่องจากเหตุผลด้านนโยบายหมายความว่าอย่างไร

เราอาจระงับบัญชีชั่วคราวหากมีการละเมิดนโยบายซ้ำหลายครั้งหรือละเมิดอย่างร้ายแรง นี่เป็นโอกาสสุดท้ายที่คุณจะได้ตรวจสอบหน้าเว็บทั้งหมดและดำเนินการแก้ไขที่จำเป็นเพื่อไม่ให้บัญชีถูกปิด

หากบัญชีของคุณถูกระงับ ระบบจะระงับการชำระเงินโดยทันทีและไม่แสดงโฆษณาในช่วงที่บัญชีถูกระงับ (ดูระยะเวลาการระงับได้ที่ "ศูนย์นโยบาย" ในบัญชี AdSense หรือในอีเมลที่เราส่งถึงคุณ) หลังจากที่ระยะเวลาการระงับสิ้นสุดลง เราจะเปิดใช้บัญชีของคุณใหม่ รวมถึงยกเลิกการระงับการชำระเงิน และเริ่มแสดงโฆษณาโดยอัตโนมัติ

โปรดทราบว่าเราจะยังคงตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายในบัญชีของคุณต่อไป หากมีการละเมิดเพิ่มเติม เราอาจจำเป็นต้องปิดใช้บัญชีของคุณทั้งหมด ในกรณีนี้ เราอาจระงับรายได้ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดหรือรายได้รวมภายใน 60 วันที่ผ่านมาเพื่อคืนเงินให้แก่ผู้ลงโฆษณาที่ได้รับผลกระทบ (ตามความเหมาะสมและหากเป็นไปได้)

ฉันควรทำอย่างไรขณะที่บัญชีถูกระงับเนื่องจากเหตุผลด้านโยบาย

เราขอแนะนำให้คุณใช้ช่วงเวลานี้ตรวจสอบเนื้อหาทั้งหมด แก้ไขการละเมิด และใช้มาตรการป้องกันเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาด้านนโยบายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต คุณควรให้ความสำคัญกับนโยบายผู้เผยแพร่โฆษณาของ Google และนโยบายตำแหน่งโฆษณาเป็นพิเศษในขณะตรวจสอบว่าหน้าเว็บเป็นไปตามข้อกำหนดของนโยบายหรือไม่ หากต้องการดูปัญหาด้านนโยบายที่ผ่านมาซึ่งมีส่วนให้บัญชีถูกระงับ โปรดลงชื่อเข้าใช้บัญชีและดูประวัติการละเมิด

Checking Issue Status in the Policy Center

เราขอแนะนำให้ดูเคล็ดลับในการตรวจสอบการละเมิดนโยบายในเครือข่ายและคำชี้แจงนโยบายจากแหล่งข้อมูลต่อไปนี้

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
true
หน้า AdSense ของคุณ

เราขอแนะนำหน้า AdSense ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลใหม่ที่มีข้อมูลที่ปรับเปลี่ยนในแบบของคุณ รวมถึงโอกาสใหม่ๆ ในบัญชี เพื่อช่วยให้คุณใช้ AdSense นำไปสู่ความสำเร็จ

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
15878298587976990311
true
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
true
true