Avisering

Kom ihåg att besöka Din AdSense-sida där du hittar anpassad information om ditt konto som hjälper dig att nå framgång med AdSense.

Policyer

Tolka kontovarningar och kontoavstängningar till följd av policyöverträdelse

Våra programpolicyer bidrar till att alla som ingår i vårt ekosystem för annonsering får en positiv upplevelse. När vi hittar en sida med överträdelser gör vi något av följande: a) skickar ett varningsmeddelande där vi ber dig åtgärda webbplatsen eller b) inaktiverar omedelbart annonsvisningen på sidan eller webbplatsen om överträdelsen är allvarlig.

Om policyöverträdelsen sker upprepade gånger eller är allvarlig kan vi bli tvungna att vidta åtgärder på kontonivå i stället för på specifik sid- eller webbplatsnivå. Vi kanske stänger av ditt konto tillfälligt och ger dig möjlighet att gå igenom innehållet, åtgärda policyöverträdelserna och införa kontrollmekanismer som hjälper dig att följa vår policy.

Vad betyder det om jag får en kontovarning om policyöverträdelse?

Om du får en kontovarning förblir ditt konto aktivt och annonserna fortsätter visas. Däremot riskerar du att kontot stängs av tillfälligt eller inaktiveras om du överträder våra policyer på nytt. Du bör omedelbart ta dig tid att gå igenom innehållet på webbplatsen och se till att det följer våra policyer.

Tänk på att vi försöker skicka en kontovarning innan vi stänger av eller inaktiverar ditt konto. Om policyöverträdelsen är särskilt allvarlig kan vi dock bli tvungna att stänga av eller inaktivera kontot med omedelbar verkan.

Vad betyder det om mitt konto stängs av tillfälligt på grund av policyöverträdelse?

Vi kan stänga av ditt konto tillfälligt om policyöverträdelsen sker upprepade gånger eller är allvarlig. Det ger dig en sista möjlighet att granska alla dina sidor och vidta nödvändiga åtgärder så att kontot inte inaktiveras.

Om ditt konto stängs av införs en betalningsspärr automatiskt och inga annonser visas under tiden. (Du ser hur länge du är avstängd i Policycenter i ditt AdSense-konto eller i e-postmeddelandet från oss.) När avstängningsperioden är slut återaktiveras kontot automatiskt, betalningsspärren tas bort och annonsvisningen återupptas.

Vi fortsätter bevaka ditt konto så att vi ser att det används på rätt sätt. Om du fortsätter bryta mot våra policyer kan vi bli tvungna att inaktivera hela ditt konto. I så fall kan vi hålla inne intäkter som är kopplade till överträdelser, som mest dina totala intäkter under de senaste 60 dagarna, i syfte att återbetala berörda annonsörer när det är lämpligt och möjligt.

Vad ska jag göra medan mitt konto är avstängt på grund av policyöverträdelse?

Vi rekommenderar att du använder avstängningsperioden till att granska hela ditt innehåll, ta bort befintliga policyöverträdelser och införa kontrollmekanismer så att du kan undvika att det uppstår nya policyproblem i framtiden. När du granskar dina sidor och kontrollerar att de följer våra policyer rekommenderar vi att du är mycket uppmärksam på policyerna för Google-utgivare och policyerna för annonsplacering. Om du vill se tidigare policyproblem som låg till grund för att vi stängde av ditt konto kan du logga in på kontot och gå igenom överträdelsehistoriken.

Checking Issue Status in the Policy Center

Om du vill läsa mer om våra policyer och få tips på hur du kan försäkra dig om att dina webbplatser inte bryter mot dem rekommenderar vi följande resurser:

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
true
Din AdSense-sida

Vi presenterar AdSense-sidan – en ny resurs där du hittar anpassad information och nya möjligheter i ditt konto som hjälper dig att nå framgång med AdSense.

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny