Известие

Посетете Страницата Ви за AdSense, където можете да намерите персонализирана информация за профила си, която да Ви помогне да постигнете успех с AdSense.

Правила

Запознаване с предупрежденията в профила за неспазване на правилата и спирането му

Програмните ни правила са създадени, за да се осигури ефективна практическа работа на всички участници в рекламната ни екосистема. Когато се натъкнем на страница, която ги нарушава, a) изпращаме предупредително съобщение, в което искаме да внесете корекции в сайта си, или б) незабавно деактивираме показването на реклами в страницата или сайта в зависимост от сериозността на нарушението.

Ако правилата ни се нарушават многократно или грубо, може да се наложи да преминем от действия на ниво отделна страница или сайт към такива на ниво профил. Може временно да спрем профила Ви, за да Ви дадем възможност да прегледате цялото си съдържание, да отстраните нарушенията и да внедрите предпазни мерки, така че да спазвате правилата.

Какво означава получаването на предупреждение за нарушения на правилата в профила ми?

Ако получите предупреждение в профила си, той ще остане активен и показването на реклами няма да бъде преустановено. Това обаче означава, че за него има голяма опасност да бъде спрян или деактивиран, ако се натрупат още нарушения. Трябва незабавно да отделите време, за да прегледате съдържанието си и да се уверите, че то спазва правилата ни.

Моля, имайте предвид, че ще се опитаме да изпратим предупреждение в профила Ви, преди да се стигне до спирането или деактивирането му. Ако обаче нарушението или съответно нарушенията на правилата са особено груби, може да се наложи да спрем или деактивираме профила Ви незабавно.

Какво означава спирането на профила ми поради неспазване на правилата?

Може временно да спрем профила Ви, ако правилата ни се нарушават многократно или грубо. По този начин ще имате последна възможност да прегледате всичките си страници и да предприемете необходимите коригиращи действия, за да не бъде деактивиран профилът Ви.

Ако профилът Ви е спрян, върху него незабавно ще бъде наложено задържане на плащанията и няма да се показват никакви реклами за периода на спирането. (Можете да видите периода на спирането в „Центъра за правила“ в профила си в AdSense или в имейла, който сме Ви изпратили.) Щом изтече периодът на спиране, автоматично ще активираме отново профила Ви, ще премахнем задържането на плащанията и ще започнем да показваме реклами.

Имайте предвид, че ще продължим да следим дали профилът Ви спазва правилата. Ако се натрупат допълнителни нарушения, може да се наложи да деактивираме целия Ви профил. Ако това се случи, може да удържим приходите, които са свързани с нарушенията, до общите Ви приходи за последните 60 дни, за да възстановим средствата на засегнатите рекламодатели (където е уместно и възможно).

Какво следва да направя, докато профилът ми е спрян поради неспазване на правилата?

Препоръчваме да използвате този период на спиране, за да прегледате цялото си съдържание, да премахнете съществуващите нарушения и да внедрите предпазни мерки за избягване на бъдещи проблеми, свързани с правилата. Когато проверявате дали страниците Ви спазват правилата ни, препоръчваме да обърнете специално внимание на правилата на Google за издатели и тези за рекламните разположения. За да видите предишните си проблеми, свързани с правилата, които са допринесли за спирането, влезте в профила си и прегледайте историята на нарушенията.

Checking Issue Status in the Policy Center

За съвети как да следите мрежата си за нарушения на правилата и за разяснения относно самите правила препоръчваме да се запознаете със следните ресурси:

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Страницата Ви за AdSense

Представяме Ви „Страницата Ви за AdSense“: нов ресурс, където можете да намерите персонализирана информация и нови възможности в профила си, които да Ви помогнат да постигнете успех с AdSense.

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню