Riešenie problémov s reklamami

Zachytenie snímky obrazovky na vyriešenie problému

Člen tímu podpory služby AdSense vás občas môže požiadať o snímku obrazovky, aby vám pomohol vyriešiť váš problém s reklamami. Ak chcete zachytiť snímku obrazovky, postupujte podľa pokynov uvedených nižšie. Po zachytení snímky obrazovky ju priložte k e‑mailu pre náš tím podpory.

Android

Vytvorenie snímky obrazovky v zariadení s Androidom:

  1. Otvorte web, ktorý chcete nasnímať.
  2. Stlačte na niekoľko sekúnd vypínač. Potom klepnite na možnosť Snímka obrazovky.

    Ak to nebude fungovať, pridržte súčasne na niekoľko sekúnd vypínačtlačidlo na zníženie hlasitosti.

  3. Zariadenie nasníma obrazovku a snímku uloží.
  4. V hornej časti obrazovky sa objaví ikona vytvorenia snímky obrazovky Snímka obrazovky.

Ďalšie informácie o vytváraní snímok obrazovky v zariadení s Androidom

Chrome OS

Vytvorenie snímky obrazovky v Chromebooku:

  1. Zobrazte web, s ktorým máte problémy.
  2. Stlačte klávesy Ctrl prepnúť okno. (Na klávesnici mimo operačného systému Chrome stlačte klávesy Ctrl + F5.)

    Snímka obrazovky sa uloží do priečinka so stiahnutými súbormi vo formáte PNG.

Ďalšie informácie o klávesových skratkách v Chromebooku

Microsoft Windows alebo Mac OS

Pozrite si stránky podpory vývojára vášho operačného systému:

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?