โปรดอย่าลืมไปที่หน้า AdSense ของคุณ ซึ่งมีข้อมูลที่ปรับให้เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณเพื่อช่วยให้ประสบความสำเร็จจากการใช้ AdSense

AdSense สำหรับวิดีโอ (AFV)

นโยบายผู้เผยแพร่วิดีโอ

นโยบายนี้บังคับใช้กับผู้เผยแพร่โฆษณา AdSense และพาร์ทเนอร์ Google Ad Manager ที่ใช้การสร้างรายได้ใน Google (ดีลที่ต้องการ การรับประกันแบบเป็นโปรแกรม การประมูลส่วนตัว และการประมูลแบบเปิด) ผู้ซึ่งสร้างรายได้จากโฆษณาวิดีโอในการประมูลรวมถึงโฆษณาที่แสดงในเนื้อหาในสตรีม เนื้อหาเสียง หรือในตำแหน่งโฆษณาวิดีโอนอกสตรีม (เช่น เกม โฆษณาในบทความ โฆษณาในฟีด) ที่ใดก็ตามที่โฆษณาวิดีโอมีสิทธิ์แสดง (ในเกม ในโปรแกรมเล่นวิดีโอที่มีโฆษณาวิดีโอในสตรีม หรือในตำแหน่งโฆษณาวิดีโอนอกสตรีมแบบสแตนด์อโลน) จะถือเป็นตำแหน่งโฆษณาวิดีโอ

ข้อกำหนดของนโยบายได้รับการจัดระเบียบภายใต้หลักการสำคัญเหล่านี้

รูปแบบโฆษณาที่เฉพาะเจาะจงมีข้อกำหนดเพิ่มเติมของตัวเองด้วยเช่นกัน ดังนี้

ติดตั้งใช้งานวิดีโอตามรูปแบบที่รองรับ

ต้องมีการติดตั้งใช้งานวิดีโอตามรูปแบบที่รองรับเพื่อช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพประสบการณ์ของผู้ใช้ รองรับการวัดแบรนด์ ป้องกันการเข้าชมที่ไม่ถูกต้อง และแสดงผลรูปแบบที่เป็นกรรมสิทธิ์ เช่น TrueView

 • โฆษณาในสตรีม: ตำแหน่งโฆษณาวิดีโอถัดจากเนื้อหาวิดีโอหรือเนื้อหาเสียงต้องใช้ SDK โฆษณาสื่ออินเทอร์แอกทีฟของ Google หรือ SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google บนแพลตฟอร์มที่รองรับ ยกเว้นกรณีผ่านโปรแกรม Google Beta ที่เป็นทางการ
  • ผู้เผยแพร่โฆษณาจะใช้ผลิตภัณฑ์โฆษณาสื่ออินเทอร์แอกทีฟเพื่อสร้างรายได้จากเนื้อหาที่โฮสต์ใน YouTube ไม่ได้ สำหรับเนื้อหาใน YouTube ผู้เผยแพร่โฆษณาต้องสร้างรายได้ผ่านโปรแกรมพาร์ทเนอร์ YouTube
 • โฆษณาวิดีโอนอกสตรีม: เพื่อให้มีสิทธิ์แสดงโฆษณาวิดีโอนอกสตรีมวิดีโอ ตำแหน่งโฆษณาวิดีโอจะต้องใช้โซลูชันที่ Google เป็นผู้ให้บริการ ได้แก่ แท็กผู้เผยแพร่โฆษณาผ่าน Google สำหรับการแสดงบนเว็บ และ SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google สำหรับการแสดงในแอป รูปแบบโฆษณาวิดีโอเหล่านี้ ได้แก่ โฆษณาวิดีโอในแบนเนอร์ (ซึ่งรวมถึงวิดีโอในบทความและในฟีด) โฆษณาวิดีโอแบบเนทีฟ โฆษณาวิดีโอคั่นระหว่างหน้า โฆษณาวิดีโอที่มีการให้รางวัล และโฆษณาวิดีโอเปิดแอป
  • ไม่อนุญาตให้ใช้ SDK โฆษณาสื่ออินเทอร์แอกทีฟของ Google สำหรับตำแหน่งโฆษณาวิดีโอนอกสตรีม ยกเว้นตำแหน่งโฆษณาในเกม

อธิบายพื้นที่โฆษณาได้อย่างถูกต้อง

ใช้ข้อมูลเมตาและประกาศในการอธิบายพื้นที่โฆษณาเพื่อให้ผู้ลงโฆษณาทราบเกี่ยวกับที่ที่จะแสดงโฆษณาอย่างถูกต้อง

 • ตรวจสอบว่าได้มีการจัดเตรียมข้อมูลเมตาและ URL คำอธิบายที่ถูกต้องและมีคุณภาพสูง และดูแลรักษาให้เป็นเช่นนั้นไว้สำหรับเนื้อหาวิดีโอและเนื้อหาเสียงทั้งหมดที่สร้างรายได้ รวมทั้งเกมในเว็บ (ดูพารามิเตอร์แท็กวิดีโอของ Ad Exchange สำหรับ IMA3)
 • ตำแหน่งโฆษณาวิดีโอต้องเป็นแบบเปิดเสียงโดยค่าเริ่มต้นหรือประกาศอย่างถูกต้องว่าเป็นตำแหน่งโฆษณาที่ปิดเสียง
  • สำหรับตำแหน่งโฆษณาวิดีโอนอกสตรีมที่ใช้ไลบรารีรูปแบบของ Google การประกาศที่ปิดเสียงจะได้รับการจัดการอย่างถูกต้องโดยอัตโนมัติ
 • แสดงโฆษณาวิดีโอในสตรีมในตำแหน่งโฆษณาในสตรีมที่ถูกต้องเท่านั้น ซึ่งไม่รวมถึง
  • ภาพสไลด์วิดีโอที่เน้นเนื้อหาที่มีอยู่ในเว็บไซต์โดยไม่มีเนื้อหาวิดีโอต้นฉบับ
  • โฆษณาวิดีโอในโฆษณาแบนเนอร์แบบดิสเพลย์บนหน้าเว็บหรือแอป
  • โฆษณาวิดีโอตามแนวของหน้า เช่น ช่องโฆษณาขนาด 300x250 บนเดสก์ท็อป
  • โฆษณาวิดีโอในตำแหน่งโฆษณาที่ไม่มีเนื้อหาวิดีโอประกอบ นอกเหนือจากตำแหน่งโฆษณาวิดีโอนอกสตรีม
  • โฆษณาวิดีโอในตำแหน่งโฆษณาที่หมุนเวียนระหว่างหน่วยโฆษณาแบบดิสเพลย์กับโฆษณาวิดีโอ ไม่ว่าจะมีเนื้อหาวิดีโอประกอบหรือไม่ก็ตาม
  • โฆษณาวิดีโอในแบนเนอร์ซึ่งไม่โหลดโปรแกรมเล่นวิดีโอ
 • ประกาศขนาดตำแหน่งโฆษณาวิดีโออย่างถูกต้อง

ปกป้องคุณค่าของผู้ลงโฆษณา

เพื่อปกป้องคุณค่าของผู้ลงโฆษณา ผู้ใช้จะต้องมีส่วนร่วมกับโฆษณาวิดีโอได้ โฆษณาวิดีโอต้องแสดงผลได้อย่างเหมาะสมในตำแหน่งโฆษณาวิดีโอ ตำแหน่งโฆษณาวิดีโอต้องหลีกเลี่ยงที่จะทำให้ผู้ใช้แปลกใจ หรือปรากฏในรูปแบบที่ไม่คาดคิดหรือไม่เป็นไปตามมาตรฐาน

 • ตำแหน่งโฆษณาวิดีโอทั้งหมดจะต้องคงสัดส่วนภาพมาตรฐานไว้ที่ 4:3 หรือ 16:9 สำหรับวิดีโอแนวนอน และ 3:4, 4:5 หรือ 9:16 สำหรับวิดีโอแนวตั้ง หรือ 1:1 สำหรับวิดีโอแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส
 • ตำแหน่งโฆษณาวิดีโอสำหรับโฆษณาวิดีโอในบทความและในฟีดต้องมีขนาดอย่างน้อย 256 พิกเซลทั้งด้านกว้างและด้านยาว (ยกเว้นขนาด 300x250 และ 320x180 ซึ่งใช้ได้ด้วยเช่นกัน) ตำแหน่งโฆษณาวิดีโออื่นๆ ทั้งหมดต้องมีขนาดอย่างน้อย 256 พิกเซลสำหรับด้านยาว และอย่างน้อย 144 พิกเซลสำหรับด้านกว้าง
 • ห้ามปิดบัง ซ่อน ลบ หรือเปลี่ยนแปลงการแสดงผลของเนื้อหาส่วนใดส่วนหนึ่งของโฆษณาหรือการควบคุมโฆษณา
 • โฆษณาจะต้องไม่วางชิดหรือกีดขวางส่วนควบคุมของเกมหรือโปรแกรมเล่นวิดีโอ (เล่น หยุดชั่วคราว ปรับระดับเสียง ฯลฯ)
 • โฆษณาจะต้องแสดงจนกว่าผู้ใช้จะออกไปจากหน้าหรือเนื้อหานั้น ยกเว้นในกรณีที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นสำหรับรูปแบบโฆษณาเฉพาะ (ดูข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับรูปแบบโฆษณาเฉพาะที่ด้านล่าง)

เคารพผู้ใช้

โฆษณาวิดีโอจะต้องแสดงในสภาพแวดล้อมที่คำนึงถึงประสบการณ์และเวลาของผู้ใช้ ดังนี้

 • สำหรับโฆษณาในสตรีม ความยาวรวมของเนื้อหาวิดีโอจะต้องเกินกว่าความยาวรวมของโฆษณาวิดีโอ
 • สำหรับโฆษณาวิดีโอนอกสตรีมรวมถึงโฆษณาในเกม ปริมาณเนื้อหาที่ผู้ใช้เห็นจะต้องเกินความยาวรวมของโฆษณาคั่นระหว่างหน้า
 • โฆษณาจะต้องไม่เล่นอัตโนมัติในครึ่งหน้าล่าง และจะต้องไม่เล่นเมื่อนำเมาส์ไปวางเหนือโฆษณา
  • อนุญาตให้เล่นอัตโนมัติได้เฉพาะเวลาที่มองเห็นหน่วยโฆษณาได้อย่างน้อย 50% ในวิวพอร์ตขนาด 1024x768 สำหรับเดสก์ท็อป และในวิวพอร์ตขนาด 360x600 สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 • ตำแหน่งโฆษณาวิดีโอที่เล่นได้ในมุมมองในเวลาใดก็ตามที่ระบุจะต้องไม่เกิน 1 ตำแหน่ง
 • นโยบายเพิ่มเติมที่ใช้บังคับกับตำแหน่งโฆษณาวิดีโอในโปรแกรมเล่นวิดีโอแบบติดหนึบ (โปรแกรมเล่นวิดีโอที่อยู่ในตำแหน่งที่คงที่บนหน้าจอเสมอ) มีดังนี้
  • โปรแกรมเล่นวิดีโอแบบติดหนึบจะต้องเริ่มจากการเป็นโปรแกรมเล่นวิดีโอในหน้าเว็บที่ไม่ติดอยู่ในตำแหน่งคงที่บนหน้าจอ
   • เมื่อผู้ใช้เลื่อนหน้าเว็บ วิดีโอจะต้องเปลี่ยนจากการเล่นในโปรแกรมเล่นวิดีโอในหน้าเว็บไปเป็นการเล่นในโปรแกรมเล่นวิดีโอแบบติดหนึบ ซึ่งจะยังคงแสดงผลเมื่อผู้ใช้เลื่อนหน้าเว็บ
  • โปรแกรมเล่นวิดีโอในหน้าเว็บต้องดูได้อย่างสมบูรณ์บนหน้าเว็บก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นโปรแกรมเล่นวิดีโอแบบติดหนึบ
  • หากโปรแกรมเล่นวิดีโอแบบติดหนึบมีขอบทับซ้อนกันมากกว่าหนึ่งกับเนื้อหาโฆษณาวิดีโอในหน้าเว็บ เนื้อหาโฆษณาในหน้าเว็บ เนื้อหาของหน้า หรือการนำทางในหน้าเว็บ โปรแกรมเล่นวิดีโอแบบติดหนึบนั้นจะต้องมีฟีเจอร์ในการปิดด้วย
   • ฟีเจอร์ในการปิดต้องมองเห็นได้โดยที่ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องเลื่อนเคอร์เซอร์ไปวางเหนือวิดีโอ หรือแตะวิดีโอ

ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับรูปแบบโฆษณาเฉพาะ

โฆษณาวิดีโอแบบ TrueView และโฆษณาวิดีโอแบบข้ามได้

Google Ads อนุญาตให้ผู้ลงโฆษณาที่ทำการซื้อใน YouTube ขยายการใช้งบประมาณไปในเว็บไซต์และแอปที่เป็นพาร์ทเนอร์กับ Google ซึ่งรวมถึงการใช้รูปแบบ TrueView ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเรา คุณจะต้องปฏิบัติตามนโยบายเพิ่มเติมเหล่านี้เพื่อให้มีสิทธิ์รับโฆษณาแบบข้ามได้ รวมถึงโฆษณาแบบ TrueView

 • ตำแหน่งโฆษณาวิดีโอต้องเป็นตำแหน่งที่เปิดเสียงโดยค่าเริ่มต้น
 • ไม่อนุญาตโฆษณาแบบเลื่อนเพื่อเล่นสำหรับ TrueView
 • สำหรับโฆษณาตอนกลาง เนื้อหาวิดีโอต้องยาว 10 นาทีเป็นอย่างน้อย

โฆษณาวิดีโอนอกสตรีม

ตำแหน่งโฆษณาวิดีโอที่ไม่มีวิดีโอประกอบอาจรวมถึงโฆษณาวิดีโอในแบนเนอร์ (ซึ่งรวมถึงโฆษณาวิดีโอในบทความและในฟีด) โฆษณาวิดีโอแบบเนทีฟ โฆษณาวิดีโอคั่นระหว่างหน้า โฆษณาวิดีโอที่มีการให้รางวัล และโฆษณาวิดีโอเปิดแอป ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบโฆษณาวิดีโอนอกสตรีม

คุณจะต้องปฏิบัติตามนโยบายเพิ่มเติมเหล่านี้เพื่อให้มีสิทธิ์รับโฆษณานอกสตรีม

 • ระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นโฆษณา ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการระบุว่าเป็นโฆษณา
 • นอกเหนือจากโฆษณาคั่นระหว่างหน้าและโฆษณาวิดีโอที่มีการให้รางวัล การเล่นอัตโนมัติจะต้องปิดเสียงโดยค่าเริ่มต้น เว้นแต่ผู้ใช้จะเลือกเปิดเสียงไว้อย่างชัดเจน
  • สำหรับโฆษณาวิดีโอคั่นระหว่างหน้า จะเปิดหรือปิดเสียงก็ได้เมื่อตอนโหลดเริ่มต้น โดยขึ้นอยู่กับการตั้งค่าโทรศัพท์ของผู้ใช้ เช่น หากมีการโหลดโฆษณาคั่นระหว่างหน้าเมื่อโทรศัพท์ของผู้ใช้ปิดเสียง โฆษณาคั่นระหว่างหน้าก็จะต้องโหลดในสถานะปิดเสียง
 • เริ่มเล่นได้ต่อเมื่อมองเห็นพิกเซลในโปรแกรมเล่นได้อย่างน้อย 50% ในวิวพอร์ต และต้องหยุดเล่นเมื่อมองเห็นพิกเซลในโปรแกรมเล่นได้ไม่ถึง 50% ในวิวพอร์ต เว้นแต่ผู้ใช้ได้โต้ตอบกับปุ่มเล่นในตัวควบคุมโฆษณาวิดีโอ
  • โฆษณาวิดีโอคั่นระหว่างหน้าจะเล่นเมื่อมองเห็นได้เต็มมุมมองเท่านั้น
 • ไม่ทำให้หน้าปรับเปลี่ยนเลย์เอาต์ของหน้าทั้งในช่วงก่อน ระหว่าง หรือหลังโฆษณาวิดีโอแสดงผล กล่าวคือ ตำแหน่งโฆษณาจะต้องไม่เลื่อนเนื้อหาขึ้นหรือลงในวิวพอร์ตของผู้ใช้ ตำแหน่งโฆษณาจะต้องไม่ขยายเป็นแบบเต็มหน้าจอเมื่อเลื่อนเมาส์ไปที่ตำแหน่งนั้น
 • ต้องเลื่อนไปตามเนื้อหาอื่นในแอปหรือหน้าเว็บ นอกเหนือจากโฆษณาคั่นระหว่างหน้าและโฆษณาวิดีโอที่มีการให้รางวัล ไม่อนุญาตให้ใช้งานแบบติดหนึบ
 • ต้องวางโฆษณาวิดีโอในบทความระหว่างย่อหน้า และต้องวางโฆษณาวิดีโอในฟีดภายในฟีดของรายการ

โฆษณาวิดีโอนอกสตรีมสำหรับ Ad Manager ครอบคลุมโฆษณารูปแบบต่างๆ มากมาย

สำหรับรูปแบบบางอย่าง เช่น วิดีโอในบทความ วิดีโอในฟีด และวิดีโอเนทีฟ โซลูชันที่ Google เป็นผู้ให้บริการจะช่วยให้โฆษณาของคุณสอดคล้องตามข้อกำหนดเหล่านี้อยู่แล้ว

รูปแบบที่ให้คุณควบคุมลักษณะการทำงานของโปรแกรมเล่นได้กำหนดให้คุณต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดข้างต้น

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว

true
' data-mime-type=
หน้า AdSense ของคุณ

เราขอแนะนำหน้า AdSense ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลใหม่ที่มีข้อมูลที่ปรับเปลี่ยนในแบบของคุณ รวมถึงโอกาสใหม่ๆ ในบัญชี เพื่อช่วยให้คุณใช้ AdSense นำไปสู่ความสำเร็จ

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
true
false
true
true
157
false