Zasady dotyczące poszczególnych produktów

Zasady dotyczące wydawców wideo

Te zasady obowiązują wydawców AdSense oraz partnerów Google w usłudze Ad Manager korzystających z Google Monetization (umowy preferencyjne, gwarantowana automatyzacja, aukcja prywatna i aukcja otwarta), którzy zarabiają dzięki reklamom wideo w aukcji, w tym na reklamach typu In-Stream wyświetlanych w treściach, treściach audio lub w miejscach docelowych typu Out-Stream (jak reklamy wideo w grze, w artykule i w kanale). Każde miejsce, w którym można wyświetlać reklamy wideo (w grze, w odtwarzaczu z wideo typu In-Stream lub w samodzielnym miejscu docelowym Out-Stream), jest uznawane za miejsce docelowe reklamy wideo.

Wymagania związane z zasadami są uporządkowane według następujących kluczowych aspektów:

Określone formaty reklam mają własne, dodatkowe wymagania:

Korzystanie z obsługiwanych implementacji

Korzystanie z obsługiwanych implementacji wideo Google jest wymagane, ponieważ dzięki temu możemy optymalizować wrażenia użytkownika, mierzyć wyniki marki, zapewniać ochronę przed nieprawidłowym ruchem oraz renderować formaty zastrzeżone, np. TrueView.

 • Reklamy In-Stream: miejsca docelowe reklamy wideo obok treści wideo lub audio muszą korzystać z pakietu Google Interactive Media Ads SDK lub pakietu SDK do reklam mobilnych Google na obsługiwanych platformach, chyba że uczestniczą w wersji beta oficjalnego programu Google.
  • Wydawcy nie mogą wykorzystywać usług IMA do zarabiania na treściach hostowanych w YouTube. Żeby zarabiać na materiałach umieszczanych w YouTube, wydawcy muszą uczestniczyć w programie partnerskim YouTube.
 • Reklamy Out-Stream: aby reklamy Out-Stream mogły się wyświetlać, miejsca docelowe reklamy wideo muszą korzystać z zapewnianych przez Google rozwiązań Out-Stream: tagów wydawcy Google na stronie lub pakietu SDK do reklam mobilnych Google w aplikacji.
  • Korzystanie z pakietu Google Interactive Media Ads SDK jest niedozwolone w przypadku miejsc docelowych Out-Stream innych niż gry.

Precyzyjne opisywanie zasobów reklamowych

Korzystaj z metadanych i deklaracji do precyzyjnego opisywania zasobów reklamowych, by reklamodawcy dokładnie wiedzieli, gdzie są wyświetlane ich reklamy.

 • W przypadku wszelkich przynoszących dochody treści wideo i audio, a także gier internetowych, należy dostarczać i utrzymywać dokładne metadane wysokiej jakości i adresy URL opisu (patrz Ustawianie parametru adresu URL opisu w tagach reklam).
 • Miejsca docelowe reklamy wideo muszą domyślnie obsługiwać dźwięk lub zostać prawidłowo zadeklarowane jako miejsca z wyciszonym dźwiękiem.
  • Uwaga: w przypadku miejsc docelowych Out-Stream korzystających z bibliotek formatów Google deklaracje wyciszenia są przetwarzane automatycznie.
 • Miejsca docelowe reklamy wideo In-Stream umieszczaj wyłącznie z prawidłową treścią In-Stream.
  • Pokazy slajdów wyróżniające treści wideo dostępne na stronie bez oryginalnej treści wideo nie są prawidłową treścią In-Stream.
  • Reklamy wideo In-Stream nie mogą się wyświetlać w miejscach docelowych reklam wideo Out-Stream, w tym przeznaczonych na banerowe reklamy wideo.
  • Miejsca docelowe przeznaczone na banerowe reklamy wideo obejmują między innymi:
   • reklamy wideo wyświetlane w formie banera reklamowego na stronie internetowej lub w aplikacji;
   • reklamy wideo wyświetlane w obrębie strony, na przykład w boksie 300 x 250 na komputerze;
   • reklamy wideo wyświetlane w miejscach docelowych bez towarzyszących treści wideo poza miejscami docelowymi wideo typu Out-Stream;
   • reklamy wideo wyświetlane w miejscach docelowych, które cyklicznie przełączają się między jednostkami reklam displayowych a reklamami wideo, bez względu na to, czy występują towarzyszące treści wideo.
 • Podawaj dokładny rozmiar miejsca docelowego reklamy wideo.

Ochrona wartości reklamodawcy

Aby chronić wartość reklamodawcy, użytkownicy muszą mieć możliwość wchodzenia w interakcje z reklamami wideo. Reklamy wideo muszą się prawidłowo renderować w miejscach docelowych reklamy wideo. Miejsca docelowe reklamy wideo nie mogą zaskakiwać użytkowników lub zachowywać się w nieoczekiwany lub niestandardowy sposób.

 • Wszystkie miejsca docelowe reklamy wideo muszą stosować standardowy współczynnik proporcji obrazu 4:3 lub 16:9 w przypadku filmów w orientacji poziomej, 3:4 lub 9:16 w przypadku filmów w orientacji pionowej i 1:1 w przypadku filmów w formacie kwadratowym.
 • W przypadku reklam wideo In-Article oraz In-Feed dłuższy i krótszy wymiar miejsc docelowych reklamy wideo musi mieć co najmniej 256 pikseli (z wyjątkiem wymiarów 300 x 250 i 320 x 180, które też są dozwolone). Pozostałe miejsca docelowe reklamy wideo muszą mieć co najmniej 256 pikseli na dłuższym boku i 144 piksele na krótszym boku.
 • Nie możesz zasłaniać, ukrywać, usuwać ani zmieniać sposobu renderowania jakiejkolwiek treści reklamy ani jej elementów sterujących.
 • Reklamy nie mogą znajdować się w pobliżu elementów sterujących gry lub odtwarzacza wideo (odtwarzaj, wstrzymaj, regulacja głośności itp.).
 • Reklamy muszą się wyświetlać, dopóki użytkownik nie opuści danej strony lub treści, o ile nie ma innych wytycznych dla poszczególnych formatów reklam (patrz poniżej Dodatkowe wymagania dla określonych formatów reklam).

Szanowanie użytkownika

Reklamy wideo muszą być wyświetlane w środowisku szanującym wrażenia i czas użytkowników:

 • W przypadku reklam In-Stream łączny czas trwania treści wideo musi przekraczać łączny czas trwania reklam wideo.
 • W przypadku reklam Out-Stream, w tym reklam w grach, ilość treści oferowanych użytkownikowi musi być większa od łącznego czasu trwania reklam.
 • Reklamy nie mogą się automatycznie odtwarzać w części ekranu widocznej dopiero po przewinięciu ani po najechaniu na reklamę kursorem.
  • Na komputerze autoodtwarzanie jest dozwolone dopiero wtedy, gdy 50% jednostki reklamowej będzie widoczne na obszarze wielkości 1024 x 768 pikseli.
  • Na urządzeniach mobilnych autoodtwarzanie jest dozwolone dopiero wtedy, gdy 50% jednostki reklamowej będzie widoczne na obszarze wielkości 360 x 600 pikseli.
 • W danym momencie na ekranie może być aktywne tylko jedno miejsce docelowe reklamy wideo.
 • Miejsca docelowe reklamy wideo w przyklejonym odtwarzaczu wideo (takim, który pozostaje w stałym miejscu na ekranie) podlegają dodatkowym zasadom:
  • Przyklejony odtwarzacz wideo na początku musi działać jako odtwarzacz wideo na stronie, który nie jest przyklejony.
   • Gdy użytkownik przewija stronę, odtwarzanie filmu musi zostać przeniesione z odtwarzacza wideo na stronie do przyklejonego odtwarzacza wideo, który pozostaje widoczny podczas przewijania strony przez użytkownika.
  • Odtwarzacz wideo na stronie musi być w pełni widoczny, zanim odtwarzanie filmu zostanie przeniesione do przyklejonego odtwarzacza wideo.
  • Jeśli więcej niż jedna krawędź przyklejonego odtwarzacza wideo nakłada się na treść reklamową wideo na stronie, treść reklamową na stronie, treść strony lub elementy nawigacji strony, odtwarzacz wideo musi mieć funkcję odrzucenia.
   • Funkcja odrzucenia musi być widoczna bez konieczności klikania filmu ani najeżdżania na niego kursorem.

Dodatkowe wymagania dla określonych formatów reklam

TrueView i reklamy wideo możliwe do pominięcia

Google Ads pozwala reklamodawcom, którzy kupują reklamy w YouTube, obejmować budżetem strony i aplikacje współpracujące z Google, w tym korzystające z naszego zastrzeżonego formatu TrueView. Aby móc korzystać z reklam możliwych do pominięcia, w tym reklam TrueView, musisz się stosować do poniższych zasad:

 • Domyślnie miejsca docelowe reklamy wideo muszą oferować dźwięk.
 • Reklamy odtwarzane po przewinięciu są niedozwolone w TrueView.
 • W przypadku reklam wyświetlanych w trakcie filmu jego czas trwania musi wynosić co najmniej 10 minut.

Reklamy Out-Stream

Miejsca docelowe reklamy wideo typu Out-Stream są „poza strumieniem”, co oznacza, że nie posiadają towarzyszącej treści wideo. Dotyczy to wielu różnych formatów reklam. Aby móc korzystać z reklam wideo typu Out-Stream, musisz się stosować do poniższych zasad:

 • Reklamy Out-Stream muszą być wyraźnie oznaczone jako reklamy. Dowiedz się więcej o oznaczeniu reklamy.
 • Miejsca docelowe autoodtwarzanej reklamy wideo Out-Stream (z wyłączeniem miejsc docelowych reklam pełnoekranowych oraz reklam z nagrodą) muszą być domyślnie wyciszone, chyba że użytkownik jednoznacznie wybrał włączenie dźwięku.
  • W przypadku reklam pełnoekranowych dźwięk może zostać włączony lub wyłączony przy ich pierwszym wczytaniu, zależnie od ustawień telefonu użytkownika. Jeśli na przykład reklama pełnoekranowa zostanie wczytana, gdy telefon użytkownika ma wyłączony dźwięk, musi ona być wyciszona.
 • Reklamy wideo Out-Stream, z wyłączeniem reklam pełnoekranowych, mogą się zacząć odtwarzać, gdy w widocznym obszarze znajdzie się co najmniej 50% pikseli z odtwarzacza, oraz muszą się przestać odtwarzać, gdy w widocznym obszarze znajdzie się mniej niż 50% pikseli z odtwarzacza. Nie ma to zastosowania, jeśli użytkownik użył przycisku odtwarzania reklamy wideo.
 • Miejsca docelowe reklamy wideo Out-Stream nie mogą powodować zmiany układu strony przed wyrenderowaniem reklamy wideo, w trakcie jej renderowania lub po nim. Oznacza to, że miejsce docelowe nie może przesuwać treści w górę ani w dół na obszarze widocznym dla użytkownika. Miejsce docelowe nie może przechodzić do trybu pełnoekranowego po najechaniu na nie kursorem myszy.
 • Miejsca docelowe reklamy wideo Out-Stream, z wyłączeniem reklam pełnoekranowych, muszą przesuwać się wraz z innymi treściami w aplikacji lub na stronie. Zabronione jest stosowanie przyklejonych reklam typu Out-Stream.
 • Reklamy In-Article muszą być umieszczane między akapitami, a reklamy In-Feed – wśród wpisów.

Reklamy wideo typu Out-Stream w usłudze Ad Manager obejmują wiele różnych formatów reklam.

W przypadku niektórych z nich (np. In-Article, In-Feed lub natywna reklama wideo) dostarczone przez Google rozwiązania Out-Stream same w sobie zapewniają zgodność Twoich zasad z tymi wymaganiami.

Formaty, które pozwalają kontrolować zachowanie gracza, muszą być zgodne z powyższymi zasadami.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem