מדיניות ספציפית למוצר

מדיניות לבעלי תוכן דיגיטלי בנוגע לווידאו

מדיניות זו מתייחסת לבעלי אתרים ב-AdSense, ולשותפים של Google Ad Manager שמשתמשים במונטיזציה של Google (עסקאות מועדפות, עסקאות פרוגרמטיות מובטחות, מכירה פומבית פרטית ומכרז פתוח), שמייצרים רווח ממודעות וידאו במכירה פומבית, כולל מודעות שמוצגות בתוכן In-stream, בתוכן אודיו או במיקומי Outstream (כגון במשחק, במאמר, בפיד). כל מקום שבו מודעת וידאו יכולה להופיע (במשחק, בנגן וידאו עם מודעת וידאו In-stream או במיקום עצמאי של מודעת וידאו Outstream) נחשב כמיקום של מודעת הווידאו.

דרישות המדיניות מאורגנות לפי עקרונות המפתח הבאים:

לפורמטים ספציפיים של מודעות יש גם דרישות נוספות משלהם:

שימוש ביישומים נתמכים

יש להשתמש ביישומי וידאו שנתמכים על ידי Google כדי לאפשר לנו לשפר את חוויית המשתמש, לאפשר למדוד את חוזק המותג (brand lift), להגן מפני תנועה לא חוקית ולהציג פורמטים קנייניים כגון TrueView.

 • מודעות וידאו In-stream: מיקומים של מודעות וידאו ליד תוכן של וידאו או אודיו חייבים להשתמש ב-Google Interactive Media Ads SDK או ב-Google Mobile Ads SDK בפלטפורמות נתמכות, אלא אם הצגת המודעות מתבצעת דרך תוכנית בטא רשמית של Google.
  • בעלי תוכן דיגיטלי אינם רשאים להשתמש במוצרים של מודעות מדיה אינטראקטיביות כדי לייצר רווח מתוכן שמתארח ב-YouTube. בעלי תוכן דיגיטלי המעוניינים לייצר רווח מתוכן ב-YouTube צריכים לעשות זאת באמצעות תוכנית השותפים של YouTube‏.
 • מודעות וידאו Outstream: כדי שיהיו כשירים להצגת מודעות וידאו Outstream, מיקומים של מודעות וידאו צריכים להשתמש בפתרונות Outstream של Google: באינטרנט, Google Publisher Tags; באפליקציה, Google Mobile Ads SDK.
  • אין להשתמש ב-Google Interactive Media Ads SDK למיקומים של מודעות וידאו Outstream, למעט מיקומים במשחקים.

תיאור מדויק של מלאי שטחי הפרסום

כדאי להשתמש במטא נתונים ובהצהרות כדי לתאר במדויק את מלאי שטחי הפרסום, כדי שהמפרסמים ידעו היכן המודעות שלהם מוצגות.

 • צריך לספק ולתחזק מטא נתונים וכתובות אתרים של תיאורים ברמת דיוק ואיכות גבוהה לכל תוכן הווידאו והמשחקים המיועד לייצור רווח (עיינו במאמר הגדרת פרמטר של כתובת אתר לתיאור, בתגים של מודעות).
 • מיקומים של מודעות וידאו חייבים לכלול אודיו כברירת מחדל. לחלופין, צריך להצהיר עליהם בצורה נכונה כמיקומים של מודעות וידאו שמופעלות במצב מושתק.
  • הערה: אם מדובר במיקומים של מודעות וידאו Outstream שמשתמשים בספריית עיצוב של Google, הצהרות על מודעות וידאו שמופעלות במצב מושתק מטופלות בצורה נכונה באופן אוטומטי.
 • יש להציב מיקומים של מודעות וידאו In-stream עם תוכן In-stream חוקי בלבד.
  • מצגות וידאו המציגות תוכן שזמין באתר ללא תוכן וידאו מקורי לא נחשבות כתוכן In-stream חוקי.
  • אין להציג מודעות וידאו In-stream במיקומים של מודעות וידאו Outstream, כולל במיקומים של וידאו להצגה במודעת באנר.
  • מיקומים של וידאו להצגה במודעות באנר כוללים בין היתר:
   • הצגת מודעות וידאו במודעת באנר לרשת המדיה בדף אינטרנט או באפליקציה.
   • הצגת מודעות וידאו בשולי הדף, למשל במיקום של 300x250 במחשב.
   • הצגת מודעות וידאו במיקומי מודעות ללא תוכן וידאו נלווה, פרט למיקומים של מודעות וידאו Outstream.
   • הצגת מודעות וידאו במיקומים המשמשים לפעמים ליחידות מודעות לרשת המדיה ולפעמים למודעות וידאו, בין שיש תוכן וידאו נלווה ובין שלא.
 • יש להצהיר בצורה מדויקת על גודל המיקום של מודעת הווידאו.

הגנה על הערך למפרסם

כדי להגן על הערך למפרסם, צריכה להיות למשתמשים אפשרות לקיים אינטראקציה עם מודעות וידאו. מודעות וידאו צריכות להיות מוצגות כמו שצריך במיקומים של מודעות וידאו. מיקומים של מודעות וידאו צריכים להימנע מהפתעת המשתמשים או מהתנהגות בלתי צפויה או בלתי רגילה.

 • בכל המיקומים של מודעות וידאו יש לשמור על יחס גובה-רוחב סטנדרטי של 4:3 או 16:9 עבור סרטונים בפורמט אופקי, 3:4 או 9:16 עבור סרטונים בפורמט אנכי או 1:1 עבור סרטונים בפורמט ריבועי.
 • המימד הארוך יותר של מיקומים של מודעות וידאו צריך להיות בגודל 256 פיקסלים לפחות, והמימד הקצר ביותר שלהם צריך להיות 144 פיקסלים לפחות.
 • אין לטשטש, להסתיר, להסיר או לשנות את הרינדור של תוכני מודעות או בקרת מודעות.
 • אין למקם מודעות בסמוך לפקדים של נגן הווידאו או המשחק (הפעלה, השהיה, עוצמת קול וכו') או באופן שמפריע להם בדרך כלשהי.
 • הצגת המודעות צריכה להימשך עד שהמשתמש יצא מהדף או מהתוכן, אלא אם צוין אחרת עבור פורמטים ספציפיים של מודעות (מידע נוסף זמין בקטע דרישות נוספות לגבי פורמטים ספציפיים של מודעות בהמשך).

התייחסות למשתמש בכבוד

יש להציג מודעות וידאו בסביבה שמכבדת את החוויה ואת הזמן של המשתמשים:

 • לגבי מודעות וידאו In-stream, המשך הכולל של תוכן הווידאו צריך להיות ארוך יותר מהמשך הכולל של מודעות הווידאו.
 • לגבי מודעות וידאו Outstream, כולל מודעות במשחקים, כמות התוכן שהמשתמשים חווים צריכה להיות גדולה יותר מהמשך הכולל של המעברונים.
 • אין להפעיל מודעות באופן אוטומטי בחלק הנגלל, ואין להפעילן בעת העברת העכבר מעליהן.
  • במחשב, הפעלה אוטומטית מותרת רק כאשר לפחות 50% מיחידת המודעות גלויה באזור תצוגה בגודל 1024x768.
  • בנייד, הפעלה אוטומטית מותרת רק כאשר לפחות 50% מיחידת המודעות גלויה באזור תצוגה בגודל 360x600.
 • בכל זמן נתון, רק מיקום אחד למודעת וידאו יכול לפעול בתצוגה.
 • סעיפי מדיניות נוספים חלים על מיקומים של מודעות וידאו שנמצאים בנגן וידאו במיקום קבוע (נגן וידאו שנשאר במיקום קבוע במסך):
  • נגן וידאו במיקום קבוע צריך להתחיל כנגן וידאו קבוע בדף שלא נשאר במיקום קבוע.
   • כשמשתמש גולל כדי להמשיך לעיין בתוכן שבדף, הסרטון צריך לעבור מנגן וידאו קבוע בדף לנגן וידאו במיקום קבוע שזז בהתאם לגלילה, כך שהמשתמש רואה אותו כל הזמן.
  • נגן וידאו קבוע בדף צריך להיות מוצג במלואו בדף לפני המעבר לנגן הווידאו במיקום הקבוע.
  • אם לנגן הווידאו במיקום הקבוע יש יותר מקצה אחד שמסתיר תכנים הכלולים בדף, כמו מודעות וידאו, מודעות רגילות, רכיבי ניווט או תוכן אחר, נגן הווידאו הזה צריך לכלול אפשרות סגירה.
   • אפשרות הסגירה צריכה להיות גלויה, בלי שהמשתמש יצטרך להעביר את העכבר מעל הסרטון או להקיש עליו.

דרישות נוספות לפורמטים ספציפיים של מודעות

מודעות וידאו שניתן לדלג עליהן ומסוג TrueView

מערכת Google Ads מאפשרת למפרסמים שקונים ב-YouTube להגדיל את התקציבים שלהם לאתרים ולאפליקציות שהם שותפים של Google, כולל שימוש בפורמט TrueView הקנייני שלנו. כדי שיהיו זכאים לקבל מודעות ניתנות לדילוג, כולל מודעות TrueView, חלים סעיפי המדיניות הנוספים הבאים:

 • כברירת מחדל, מיקומים של מודעות וידאו חייבים לכלול אודיו.
 • אין להשתמש עבור TrueView במודעות שצריך לגלול כדי שינוגנו.
 • כדי להציג מודעות באמצע הסרטון, אורך הסרטון חייב להיות 10 דקות לפחות.

מודעות וידאו Outstream

מיקומים של מודעות Outstream הם "מחוץ לזרם" – כלומר, מיקומים של מודעות וידאו שלא כוללים וידאו נלווה. מיקומים אלה כוללים מעברונים באפליקציות, מודעות במאמר ומודעות במשחקים. כדי שיהיו זכאים לקבל מודעות Outstream, חלים סעיפי המדיניות הנוספים הבאים:

 • מודעות Outstream צריכות להיות מזוהות בבירור כפרסומות. מידע נוסף על סימן למודעה
 • מיקומים של מודעות וידאו Outstream שמופעלות אוטומטית, להוציא מיקומים של מעברונים ומיקומים מתגמלים, חייבים להיות מושתקים כברירת מחדל, אלא אם המשתמש בחר במפורש להפעיל את הקול.
  • במיקומים של מעברונים, ניתן להפעיל או להשבית את האודיו בטעינה הראשונית, בהתאם להגדרות הטלפון של המשתמש. לדוגמה, אם מעברון נטען כאשר הטלפון של המשתמש מושתק, המעברון צריך להיטען במצב מושתק.
 • מודעות וידאו Outstream פרט למעברונים יכולות להתחיל לפעול רק כאשר לפחות 50% מהפיקסלים בנגן מוצגים באזור התצוגה, וחייבות להפסיק לפעול כאשר פחות מ-50% מהפיקסלים בנגן מוצגים באזור התצוגה, אלא אם המשתמש לחץ על לחצן ההפעלה בפקדים של מודעת הווידאו.
 • אסור שמיקומים של מודעות וידאו Outstream יגרמו לזרימה חוזרת של פריסת הדף לפני הרינדור של מודעת הווידאו, במהלכו או אחריו. במילים אחרות, אסור שהמיקום יזיז את התוכן למעלה או למטה באזור התצוגה של המשתמש. אין להרחיב את המיקום למסך מלא כאשר גוללים מעליו.
 • מיקומים של מודעות וידאו Outstream, פרט למעברונים, צריכים להיגלל יחד עם תוכן אחר באפליקציה או הדף. אין להטמיע מודעות Outstream במיקום קבוע בדף.
 • מודעות במאמר צריך למקם בין פסקאות, ומודעות בפיד צריך למקם בתוך פיד של פריטים.
האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?