AdSense for video

Videojulkaisijoiden käytäntö

Tämä käytäntö koskee AdSense-julkaisijoita ja Google Ad Manager ‑kumppaneita, jotka käyttävät Google-tulouttamista (ensisijaisia hintoja, tietyn mainosjakauman takaavia ohjelmallisia kampanjoita, yksityistä huutokauppaa ja avointa huutokauppaa) ja kaupallistavat huutokaupoissa videomainoksilla, myös In-Stream-sisällössä, äänisisällössä tai outstream-sijoitteluissa (kuten peleissä sekä In-Article- ja In-Feed-mainosyksiköissä) näytettävillä mainoksilla. Videomainoksen sijoitteluksi katsotaan mikä tahansa sijoittelu, jossa videomainos voidaan näyttää (pelissä, In-Stream-videon sisältävässä videosoittimessa tai erillisessä outstream-sijoittelussa).

Käytäntövaatimukset on järjestetty näiden pääperiaatteiden mukaan:

Tiettyihin mainosmuotoihin liittyy myös lisävaatimuksia:

Tuettujen toteutusten käyttäminen

Käytä tuettuja Google-videototeutuksia, jotta voimme optimoida käyttökokemuksen, ottaa käyttöön brändin mittauksen, suojata mainostajia virheelliseltä liikenteeltä ja luoda omia muotoja (esimerkiksi TrueView).

 • In-Stream-mainokset: Video- tai äänisisällön vieressä olevissa videomainosten sijoitteluissa on käytettävä tuetuissa alustoissa Googlen interaktiivisten mediamainosten SDK:ta tai Google Mobile Ads SDK:ta, ellei käytössä ole virallinen Google-betaohjelma.
  • Julkaisijat eivät voi käyttää Interactive Media Ads ‑tuotteita YouTubessa tarjottavan sisällön kaupallistamiseen. Julkaisijoiden on kaupallistettava YouTube-sisältö YouTube-kumppaniohjelman avulla.
 • Outstream-mainokset: Outstream-mainosten näyttäminen edellyttää, että videomainosten sijoitteluissa käytetään Googlen toimittamia outstream-ratkaisuja: internetissä Google Publisher ‑tageja ja sovelluksessa Google Mobile Ads SDK:ta.
  • Googlen interaktiivisten mediamainosten SDK on kielletty outstream-sijoitteluissa lukuun ottamatta sijoitteluita peleissä.

Mainosjakauman tarkka kuvaileminen

Kuvaile mainosjakaumaa tarkasti sisällönkuvaustietojen ja määritysten avulla, jotta mainostajat saavat oikeanlaisen käsityksen siitä, missä heidän mainoksiaan näytetään.

 • Varmista, että kaikelle kaupallistettavalle video- ja äänisisällölle sekä verkkopeleille on annettu laadukkaat ja tarkat sisällönkuvaustiedot ja kuvauksen URL-osoitteet ja että näitä tietoja ylläpidetään (lue artikkeli Kuvauksen URL-parametrin määrittäminen mainostageihin).
 • Videomainosten sijoitteluiden on oltava joko oletusarvoisesti kuultavissa tai määritetty oikein mykistetyiksi sijoitteluiksi.
  • Huom. Outstream-sijoitteluissa, joissa on käytössä Googlen muotokirjastot, mykistetyt määritykset käsitellään automaattisesti oikein.
 • Sijoita In-Stream-videomainosten sijoittelut vain kelvolliseen In-Stream-sisältöön.
  • In-Stream-sisällöksi eivät kelpaa videodiasarjat, joissa korostetaan sisältöä ilman todellista videosisältöä olevalla sivustolla.
  • In-Stream-videomainoksia ei saa näyttää outstream-videomainosten sijoitteluissa eikä bannerivideomainosten sijoitteluissa.
  • Tässä on esimerkkejä bannerivideomainosten sijoitteluista:
   • videomainokset verkkosivun tai sovelluksen Display-bannerimainoksessa
   • videomainokset sivun reunassa, kuten tietokoneen 300 x 250 ‑mainospaikassa
   • videomainokset sijoitteluissa, joissa ei ole täydentävää videosisältöä, outstream-sijoitteluita lukuun ottamatta.
   • videomainokset sijoitteluissa, joissa näytetään vuorotellen Display-mainosyksiköitä ja videomainoksia, riippumatta siitä, onko sijoitteluissa täydentävää videosisältöä.
 • Määritä videomainoksen sijoittelun koko tarkasti.

Mainostajan arvon suojaaminen

Mainostajan arvon suojaamiseksi videomainosten on aktivoitava käyttäjät. Videomainosten on näyttävä oikein videomainosten sijoitteluissa. Videomainosten sijoittelut eivät saa yllättää käyttäjiä tai toimia odottamattomalla tai poikkeavalla tavalla.

 • Kaikkien videomainosten sijoitteluiden kuvasuhteen on oltava 4:3 tai 16:9 vaakasuuntaisille videoille, 3:4 tai 9:16 pystysuuntaisille videoille ja 1:1 neliön muotoisille videoille.
 • Videomainosten sijoitteluiden toisen sivun pituuden on oltava vähintään 256 pikseliä ja toisen vähintään 144 pikseliä.
 • Älä kätke, piilota, poista tai muuta mitään mainoksen sisältöä tai mainoksen hallintatyökaluja.
 • Mainosta ei saa sijoittaa lähelle pelin tai videosoittimen säätimiä (kuten toisto-, tauko- ja äänenvoimakkuuspainikkeita), eikä mainos saa estää niitä millään tavalla.
 • Mainoksen on oltava näkyvissä, kunnes käyttäjä siirtyy pois sivulta tai sisällöstä, ellei tiettyjen mainosmuotojen kohdalla toisin mainita (lisätietoja on jäljempänä kohdassa Tiettyjä mainosmuotoja koskevat lisävaatimukset).

Käyttäjän arvostaminen

Videomainoksia on näytettävä ympäristössä, jossa on otettu huomioon käyttäjien kokemus ja aika.

 • In-Stream-mainoksissa videosisällön on oltava kestoltaan pitempi kuin videomainokset yhteensä.
 • Outstream-mainoksissa (myös pelien mainoksissa) käyttäjälle tarjotun sisällön on oltava kestoltaan pitempi kuin sisällön katsomiseen tai käsittelemiseen vaadittavat mainokset yhteensä.
 • Mainosten toistaminen automaattisesti sivun alaosassa tai vietäessä hiiri mainoksen päälle on kielletty.
  • Tietokoneella automaattinen toisto sallitaan vain silloin, kun vähintään 50 % mainosyksiköstä näkyy 1 024 x 768 ‑näkymässä.
  • Mobiililaitteella automaattinen toisto sallitaan vain silloin, kun vähintään 50 % mainosyksiköstä näkyy 360 x 600 ‑näkymässä.
 • Näkymässä voidaan toistaa kerrallaan ainoastaan yksi videomainoksen sijoittelu.
 • Videomainosten sijoitteluihin sovelletaan seuraavia lisäkäytäntöjä kelluvassa videosoittimessa (videosoitin, joka pysyy näkyvissä tietyssä näytön kohdassa):
  • Kelluvan videosoittimen on käynnistyttävä aina sivun sisäisenä videotoistimena, joka ei ole kelluva.
   • Kun käyttäjä vierittää sivua, sivun sisäisessä videotoistimessa toistettavan videon on siirryttävä kelluvaan videosoittimeen. Näin videosoittimen kuva pysyy näkyvissä sivun vierittämisestä huolimatta.
  • Sivun sisäisen videotoistimen on oltava kokonaan näkyvissä sivulla ennen siirtymistä kelluvaan videosoittimeen.
  • Jos kelluvan videosoittimen reunoista vähintään kaksi peittää sivun videomainossisältöä, sivun mainossisältöä, sivun sisältöä tai sivun navigointivaihtoehtoja, käyttäjälle on annettava mahdollisuus kelluvan videosoittimen sulkemiseen.
   • Sulkemisominaisuuden on oltava näkyvissä siten, että käyttäjän ei tarvitse siirtää hiirtä videon päälle tai napauttaa videota.

Tiettyjä mainosmuotoja koskevat lisävaatimukset

TrueView-videomainokset ja ohitettavat videomainokset

Google Ads sallii YouTubessa ostavien mainostajien siirtää budjettejaan Googlen yhteistyökumppanien sivustoille ja sovelluksiin (myös niihin, joissa käytetään Googlen omaa TrueView-muotoa). Ohitettavien mainosten ja TrueView-mainosten vastaanottamista koskevat seuraavat lisäkäytännöt:

 • Videomainosten sijoitteluiden on oltava oletuksena kuultavissa.
 • TrueView'ssa ei sallita mainoksia, joita toistetaan vieritettäessä.
 • Videosisällön on oltava kestoltaan vähintään 10 minuuttia, jos halutaan näyttää videoon sisältyviä mainoksia.

Outstream-mainokset

Outstream-mainosten sijoittelut ovat videomainosten sijoitteluita, joilla ei ole täydentävää videota. Outstream-mainoksia ovat sovelluksen välimainokset, In-Article-mainokset, In-Feed-mainokset ja pelien mainokset. Outstream-mainosten vastaanottamista koskevat seuraavat lisäkäytännöt:

 • Outstream-mainosten on oltava selvästi tunnistettavissa mainoksiksi. Lue lisää mainoksen attribuutiosta.
 • Äänen on oltava oletuksena mykistettynä automaattisesti toistettavien outstream-videomainosten sijoitteluissa (lukuun ottamatta välimainoksia ja palkkion tarjoavia sijoitteluita), ellei käyttäjä ole erikseen ottanut ääntä käyttöön.
  • Välimainosten sijoitteluissa ääni voi olla käytössä tai pois käytöstä välimainosta ladattaessa käyttäjän puhelimen asetusten mukaan. Jos välimainos ladataan, kun käyttäjän puhelin on äänettömällä, välimainos on ladattava mykistetyssä tilassa.
 • Muiden outstream-videomainosten kuin välimainosten toistaminen on aloitettava vasta sitten, kun vähintään 50 % soittimen pikseleistä näkyy näkymässä, ja lopetettava, kun näkymässä näkyy alle 50 % soittimen pikseleistä, ellei käyttäjä ole painanut videomainosten hallintatoimintojen toistopainiketta.
 • Outstream-videomainosten sijoittelut eivät saa muuttaa sivun asettelun kulkua ennen videomainoksen näyttämistä, sen aikana tai sen jälkeen. Sijoittelu ei siis saa siirtää sisältöä ylös- tai alaspäin käyttäjän näkymässä. Sijoittelu ei saa laajentua koko näytölle vierityksen aikana.
 • Outstream-videomainosten sijoitteluiden on välimainoksia lukuun ottamatta vierittävä muun sisällön rinnalla sovelluksessa tai sivulla. Paikallaan kelluvia outstream-mainoksia ei sallita.
 • In-Article-mainokset on sijoitettava kappaleiden väliin ja In-Feed-mainokset syötteisiin.
Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?