Recentment hem llançat La vostra pàgina d'AdSense, on podeu trobar informació personalitzada sobre el vostre compte que us ajudarà a obtenir bons resultats amb AdSense.

Polítiques específiques dels productes

Política per a editors de vídeo

Aquesta política s'aplica als editors d'AdSense i als partners de Google Ad Manager que fan servir la monetització de Google (acords preferents, programàtica garantida, subhasta privada i subhasta oberta) per monetitzar anuncis de vídeo en subhasta, inclosos els anuncis que es mostren al contingut in‑stream, al contingut d'àudio o en emplaçaments out‑stream (com ara jocs, in-article o in‑feed). Qualsevol lloc on es pugui publicar un anunci de vídeo (en un joc, un reproductor de vídeo amb vídeo in‑stream o un emplaçament out‑stream independent) es considera l'emplaçament d'anunci de vídeo.

Els requisits de la política s'organitzen en aquests principis clau:

Els formats d'anunci concrets també tenen els seus propis requisits addicionals:

Utilitzar implementacions compatibles

L'ús de les implementacions de vídeo compatibles amb Google és obligatori a fi de permetre'ns optimitzar l'experiència d'usuari, activar el mesurament de l'impacte de la marca, protegir els anunciants del trànsit no vàlid i renderitzar formats de propietat, com ara TrueView.

 • Anuncis in‑stream: l'emplaçament d'anuncis de vídeo al costat del contingut de vídeo o d'àudio ha de fer servir l'SDK d'anuncis multimèdia interactius de Google o l'SDK d'anuncis de Google per a mòbil en plataformes compatibles, tret que es faci a través d'un programa oficial de Google en versió beta.
  • Els editors no poden fer servir productes d'anuncis multimèdia interactius per monetitzar contingut allotjat a YouTube. En el cas d'aquest tipus de contingut, han de fer la monetització a través del Programa per a partners de YouTube.
 • Anuncis out‑stream: per optar a publicar anuncis out‑stream, els emplaçaments d'anuncis de vídeo han de fer servir solucions out‑stream proporcionades per Google: al web, etiquetes de Google Publisher; en aplicacions, l'SDK d'anuncis de Google per a mòbil.
  • L'SDK d'anuncis multimèdia interactius de Google no està permès per a emplaçaments out‑stream, tret dels emplaçaments en jocs.

Descriure l'inventari amb precisió

Feu servir metadades i declaracions per descriure l'inventari amb precisió, de manera que els anunciants estiguin ben informats sobre on es publiquen els seus anuncis.

 • Assegureu-vos de proporcionar metadades i URL de descripció precisos i d'alta qualitat, i de mantenir-los en bon estat per a tots els continguts de vídeo i d'àudio que puguin generar ingressos, així com per als jocs web (llegiu l'apartat Configurar el paràmetre d'URL de descripció a les etiquetes dels anuncis).
 • Els emplaçaments dels anuncis de vídeo han de tenir l'àudio activat de manera predeterminada o s'han de declarar correctament com a emplaçament silenciat.
  • Nota: per a emplaçaments out‑stream que fan servir les biblioteques de format de Google, les declaracions silenciades es gestionen correctament de manera automàtica.
 • Col·loqueu els emplaçaments d'anuncis de vídeo in-stream només en contingut in‑stream vàlid.
  • Les presentacions de diapositives de vídeo que destaquen el contingut disponible en un lloc web sense el contingut de vídeo real no són contingut in‑stream vàlid.
  • Els anuncis de vídeo in‑stream no es poden publicar en emplaçaments d'anuncis de vídeo out‑stream, inclosos els de vídeo incorporat a un bàner.
  • Als emplaçaments d'anuncis de vídeo incorporat a un bàner s'hi poden mostrar, entre d'altres:
   • Anuncis de vídeo en un anunci de bàner de display en una pàgina web o aplicació.
   • Anuncis de vídeo als laterals de la pàgina, com ara un espai de 300 x 250 en ordinadors.
   • Anuncis de vídeo en emplaçaments sense contingut de vídeo corresponent, tret dels emplaçaments out‑stream.
   • Anuncis de vídeo en emplaçaments que canvien entre blocs d'anuncis de display i anuncis de vídeo, independentment de si inclouen contingut de vídeo corresponent.
 • Comuniqueu amb precisió la mida de l'emplaçament d'anunci de vídeo.

Protegir el valor de l'anunciant

Per protegir el valor de l'anunciant, els usuaris han de poder interaccionar amb els anuncis de vídeo, els quals s'han de renderitzar correctament als emplaçaments d'anuncis de vídeo. Aquests emplaçaments han d'evitar sorprendre els usuaris o tenir un comportament inesperat o no estàndard.

 • Tots els emplaçaments d'anuncis de vídeo han de mantenir una relació d'aspecte estàndard de 4:3 o 16:9 per a vídeos horitzontals, de 3:4 o 9:16 per a vídeos verticals, o d'1:1 per a vídeos quadrats.
 • Els emplaçaments d'anuncis de vídeo han de tenir un mínim de 256 píxels a la part més llarga i un mínim de 144 a la més curta.
 • No enfosquiu, amagueu, traieu ni canvieu les renderitzacions de cap contingut ni control de l'anunci.
 • Els anuncis no s'han de col·locar a prop dels controls del joc o del reproductor de vídeo (reproducció, pausa, volum, etc.) ni interferir-hi.
 • Els anuncis s'han de mostrar fins que l'usuari s'allunyi de la pàgina o del contingut, tret que s'indiqui el contrari en el cas de formats concrets d'anuncis (llegiu l'apartat Requisits addicionals per a formats concrets d'anuncis, més avall).

Respectar l'usuari

Els anuncis de vídeo s'han de publicar en un entorn que respecti l'experiència i el temps dels usuaris:

 • En el cas dels anuncis in‑stream, la durada total del contingut de vídeo ha de superar la durada total dels anuncis de vídeo.
 • En el cas dels anuncis out‑stream, que inclouen els anuncis en jocs, la durada total del contingut que experimenta l'usuari ha de superar la durada total dels anuncis intersticials.
 • Els anuncis no es poden reproduir automàticament a la meitat inferior de la pàgina ni en passar-hi el cursos per sobre.
  • En ordinadors, la reproducció automàtica només està permesa quan es veu almenys el 50% del bloc d'anuncis en una finestra gràfica de 1024 x 768.
  • En dispositius mòbils, la reproducció automàtica només està permesa quan es veu almenys el 50% del bloc d'anuncis en una finestra gràfica de 360 x 600.
 • No es pot reproduir més d'un emplaçament d'anunci de vídeo en cap moment.
 • S'apliquen polítiques addicionals als emplaçaments d'anuncis de vídeo en un reproductor de vídeo fix (un reproductor de vídeo que es manté en una posició fixa a la pantalla):
  • Un reproductor de vídeo fix ha de començar com un reproductor de vídeo in‑page que no sigui fix.
   • A mesura que l'usuari es desplaça per la pàgina, el vídeo ha de passar de reproduir-se al reproductor de vídeo in‑page a fer-ho en un reproductor de vídeo fix, que es mantingui visible mentre l'usuari segueix desplaçant-se.
  • El reproductor de vídeo in‑page ha de ser plenament visible abans de passar al reproductor de vídeo fix.
  • Si el reproductor de vídeo fix té més d'un costat superposat al contingut de l'anunci de vídeo in‑page, al contingut de l'anunci in‑page, al contingut de la pàgina o a la navegació de la pàgina, ha d'incloure una funció per ometre'l.
   • La funció d'omissió ha de ser visible sense que l'usuari hagi de passar el cursor per sobre del vídeo o tocar-lo.

Requisits addicionals per a formats concrets d'anuncis

Anuncis de vídeo que es poden ometre i TrueView

Google Ads permet als anunciants que compren a YouTube ampliar l'ús els seus pressupostos en llocs web i aplicacions associats a Google, així com utilitzar el nostre format TrueView de propietat. Per optar a mostrar anuncis que es poden ometre, inclosos els anuncis TrueView, s'apliquen aquestes polítiques addicionals:

 • L'emplaçament dels anuncis de vídeo ha de tenir l'àudio activat de manera predeterminada.
 • Els anuncis que es reprodueixen en desplaçar-s'hi no estan permesos a TrueView.
 • La durada del contingut de vídeo dels mid‑rolls ha de ser d'almenys 10 minuts.

Anuncis out‑stream

Els emplaçaments d'anuncis out‑stream estan "fora del flux", és a dir, són emplaçaments d'anuncis de vídeo que no tenen un vídeo corresponent. S'hi inclouen els intersticials in‑app, els anuncis in-article, els anuncis in‑feed i anuncis en jocs. Per optar a mostrar anuncis out‑stream, s'apliquen aquestes polítiques addicionals:

 • Els anuncis out‑stream s'han d'identificar clarament com a anuncis. Obteniu més informació sobre l'atribució d'anuncis.
 • Els emplaçaments d'anuncis de vídeo out‑stream de reproducció automàtica, exepte els emplaçaments intersticials i amb recompensa, han de tenir l'àudio silenciat de manera predeterminada, tret que l'usuari hagi activat el so explícitament.
  • En el cas dels emplaçaments intersticials, l'àudio pot estar activat o desactivat en la càrrega inicial en funció de la configuració del telèfon de l'usuari. Per exemple, si un intersticial es carrega quan l'usuari té el so del telèfon desactivat, l'intersticial s'ha de carregar silenciat.
 • La resta d'anuncis de vídeo out‑stream que no són intersticials només es poden començar a reproduir quan almenys el 50% dels píxels del reproductor són visibles a la finestra gràfica i s'han de deixar de reproduir si no arriben al 50%, tret que l'usuari hagi interaccionat amb el botó de reproducció dels controls de l'anunci de vídeo.
 • Els emplaçaments d'anunci de vídeo out‑stream no poden fer que la pàgina reiniciï el reflux del seu disseny abans, durant o després que l'anunci de vídeo es renderitzi. És a dir, l'emplaçament no pot desplaçar el contingut cap amunt ni cap avall a la finestra gràfica de l'usuari. L'emplaçament no es pot ampliar fins a arribar a la pantalla completa en desplaçar-s'hi per sobre.
 • Els emplaçaments d'anuncis de vídeo out‑stream, excepte els intersticials, s'han de desplaçar juntament amb la resta de contingut de l'aplicació o de la pàgina. No es permeten implementacions fixes dels anuncis out‑stream.
 • Els anuncis in‑article s'han de col·locar entre paràgrafs i els anuncis in‑feed a dins d'un feed d'elements.
Ha estat útil?
Com ho podem millorar?

Necessites més ajuda?

Inicia la sessió per obtenir opcions d'assistència addicionals que et permetin resoldre el problema ràpidament

true
' data-mime-type=
La vostra pàgina d'AdSense

Presentem la pàgina d'AdSense: un nou recurs on podeu trobar informació personalitzada i oportunitats noves sobre el vostre compte que us ajudaran a obtenir bons resultats amb AdSense.

Cerca
Esborra la cerca
Tanca la cerca
Aplicacions de Google
Menú principal
Cerca al Centre d'ajuda
true
157
false