Assegureu-vos de visitar La meva pàgina d'AdSense, on trobareu informació personalitzada sobre el vostre compte que us ajudarà a obtenir bons resultats amb AdSense.

Polítiques específiques dels productes

Política per a editors de vídeo

Aquesta política s'aplica als editors d'AdSense i als partners de Google Ad Manager que fan servir la monetització de Google (acords preferents, programàtica garantida, subhasta privada i subhasta oberta) per monetitzar anuncis de vídeo en subhasta, inclosos els que es mostren al contingut in‑stream, al contingut d'àudio o en emplaçaments de vídeo que no són in-stream (com ara jocs, in-article o in‑feed). Es considera emplaçament d'anuncis de vídeo qualsevol lloc apte per difondre un anunci de vídeo (en un joc, un reproductor de vídeo amb vídeo in‑stream o un emplaçament independent que no sigui in‑stream).

Els requisits de la política s'organitzen en aquests principis clau:

Els formats d'anunci concrets també tenen els seus propis requisits addicionals:

Utilitzar implementacions compatibles

L'ús de les implementacions de vídeo compatibles amb Google és obligatori a fi de permetre'ns optimitzar l'experiència d'usuari, donar suport al mesurament de marca, protegir els anunciants del trànsit no vàlid i renderitzar formats de propietat, com ara TrueView.

 • Anuncis in‑stream: l'emplaçament d'anuncis de vídeo al costat del contingut de vídeo o d'àudio ha de fer servir l'SDK d'anuncis multimèdia interactius de Google o l'SDK d'anuncis de Google per a mòbil en plataformes compatibles, tret que es faci a través d'un programa oficial de Google en versió beta.
  • Els editors no poden fer servir productes d'anuncis multimèdia interactius per monetitzar contingut allotjat a YouTube. En el cas d'aquest tipus de contingut, han de fer la monetització a través del Programa per a partners de YouTube.
 • Anuncis que no són in-stream: per ser aptes per difondre anuncis de vídeo fora d'una reproducció en continu de vídeo, els emplaçaments d'anuncis de vídeo han de fer servir solucions proporcionades per Google: al web, les etiquetes de Google Publisher i, en aplicacions, l'SDK d'anuncis de Google per a mòbil. Aquests formats d'anunci de vídeo inclouen els anuncis de vídeo incorporat a un bàner (inclosos els anuncis in-article i in-feed), els anuncis de vídeo natius, els anuncis de vídeo intersticials, els anuncis de vídeo amb recompensa i els anuncis de vídeo d'obertura d'aplicació.
  • L'SDK d'anuncis multimèdia interactius de Google no està permès per als emplaçaments que no són in-stream, tret dels emplaçaments en jocs.

Descriure l'inventari amb precisió

Feu servir metadades i declaracions per descriure l'inventari amb precisió, de manera que els anunciants estiguin correctament informats sobre on es publiquen els seus anuncis.

 • Assegureu-vos de proporcionar i mantenir metadades i URL de descripció precisos i d'alta qualitat per a tots els continguts de vídeo i d'àudio monetitzables, així com per als jocs web (consulteu Paràmetres de les etiquetes de vídeo d'Ad Exchange a IMA3).
 • Els emplaçaments dels anuncis de vídeo han de tenir l'àudio activat de manera predeterminada o s'han de declarar correctament com a emplaçament silenciat.
  • En el cas dels emplaçaments que no són in‑stream i que fan servir les biblioteques de format de Google, les declaracions silenciades es gestionen correctament de manera automàtica.
 • Només heu de difondre anuncis de vídeo in-stream en emplaçaments in-stream vàlids, cosa que exclou el següent:
  • Presentacions de diapositives de vídeo que destaquen el contingut disponible en un lloc web sense el contingut de vídeo original.
  • Anuncis de vídeo en un anunci de bàner de display d'una pàgina web o aplicació.
  • Anuncis de vídeo als laterals de la pàgina, com ara un espai de 300 x 250 en ordinadors.
  • Anuncis de vídeo en emplaçaments sense contingut de vídeo corresponent, tret dels emplaçaments que no són in‑stream.
  • Anuncis de vídeo en emplaçaments que canvien entre blocs d'anuncis de display i anuncis de vídeo, independentment de si inclouen contingut de vídeo corresponent.
  • Anuncis de vídeo incorporat a un bàner que no carreguen un reproductor de vídeo.
 • Comuniqueu amb precisió la mida de l'emplaçament d'anunci de vídeo.

Protegir el valor de l'anunciant

Per protegir el valor de l'anunciant, els usuaris han de poder interaccionar amb els anuncis de vídeo, els quals s'han de renderitzar correctament als emplaçaments d'anuncis de vídeo. Aquests emplaçaments han d'evitar sorprendre els usuaris o tenir un comportament inesperat o no estàndard.

 • Tots els emplaçaments d'anuncis de vídeo han de mantenir una relació d'aspecte estàndard de 4:3 o 16:9 per als vídeos horitzontals; de 3:4, 4:5 o 9:16 per als vídeos verticals, o d'1:1 per als vídeos quadrats.
 • Els emplaçaments d'anuncis de vídeo in-article i in-feed han de tenir una mida mínima de 256 píxels tant en les dimensions més llargues com en les més curtes (excepte les mides 300 x 250 i 320 x 180, que també es permeten). La resta d'emplaçaments d'anuncis de vídeo han de tenir un mínim de 256 píxels a la part més llarga i un mínim de 144 a la més curta.
 • No enfosquiu, amagueu, traieu ni canvieu les renderitzacions de cap contingut ni control de l'anunci.
 • Els anuncis no s'han d'emplaçar a prop dels controls del joc o del reproductor de vídeo (reproducció, pausa, volum, etc.) ni interferir-hi.
 • Els anuncis s'han de mostrar fins que l'usuari surti de la pàgina o del contingut, tret que s'indiqui el contrari en el cas de formats d'anunci concrets (llegiu l'apartat Requisits addicionals per a formats d'anunci concrets, més avall).

Respectar l'usuari

Els anuncis de vídeo s'han de publicar en un entorn que respecti l'experiència i el temps dels usuaris:

 • En el cas dels anuncis in‑stream, la durada total del contingut de vídeo ha de superar la durada total dels anuncis de vídeo.
 • En el cas dels anuncis de vídeo que no són in‑stream, que inclouen els anuncis en jocs, la durada del contingut de què gaudeix l'usuari ha de superar la durada total dels anuncis intersticials.
 • Els anuncis no es poden reproduir automàticament a la meitat inferior de la pàgina ni en passar-hi el cursor per sobre.
  • La reproducció automàtica només està permesa quan es veu almenys el 50% del bloc d'anuncis: en una finestra gràfica de 1024 x 768 per a ordinadors i en una finestra gràfica de 360 x 600 en mòbils.
 • No es pot reproduir més d'un emplaçament d'anunci de vídeo al mateix moment.
 • S'apliquen polítiques addicionals als emplaçaments d'anuncis de vídeo en un reproductor de vídeo fix (un reproductor de vídeo que es manté en una posició fixa a la pantalla):
  • Un reproductor de vídeo fix ha de començar com un reproductor de vídeo in‑page que no sigui fix.
   • A mesura que l'usuari es desplaça per la pàgina, el vídeo ha de passar de reproduir-se al reproductor de vídeo in‑page a fer-ho en un reproductor de vídeo fix, que es mantingui visible mentre l'usuari segueix desplaçant-se.
  • El reproductor de vídeo in‑page ha de ser plenament visible abans de passar al reproductor de vídeo fix.
  • Si el reproductor de vídeo fix té més d'un costat superposat al contingut de l'anunci de vídeo in‑page, al contingut de l'anunci in‑page, al contingut in-page o a la navegació in-page, ha d'incloure una funció per ometre'l.
   • La funció d'omissió ha de ser visible sense que l'usuari hagi de passar el cursor per sobre del vídeo o tocar-lo.

Requisits addicionals per a formats d'anunci concrets

Anuncis de vídeo omissibles i TrueView

Google Ads permet als anunciants que compren a YouTube ampliar l'ús dels seus pressupostos en llocs web i aplicacions que col·laboren amb Google, així com utilitzar el nostre format TrueView de propietat. Per complir els requisits per mostrar anuncis omissibles, inclosos els anuncis TrueView, s'apliquen aquestes polítiques addicionals:

 • L'emplaçament dels anuncis de vídeo ha de tenir l'àudio activat de manera predeterminada.
 • Els anuncis de reproducció per desplaçament no estan permesos a TrueView.
 • La durada del contingut de vídeo dels mid‑rolls ha de ser d'almenys 10 minuts.

Anuncis de vídeo que no són in-stream

Els emplaçaments d'anuncis de vídeo sense contingut de vídeo corresponent poden incloure els anuncis de vídeo incorporat a un bàner (que al seu torn inclouen els anuncis de vídeo in-article i in-feed), els anuncis de vídeo natius, els anuncis de vídeo intersticials, els anuncis de vídeo amb recompensa i els anuncis de vídeo d'obertura d'aplicació. Obteniu més informació sobre els formats d'anunci de vídeo out-stream.

Per complir els requisits per mostrar anuncis que no siguin in-stream, s'apliquen aquestes polítiques addicionals:

 • Han d'estar clarament identificats com a anuncis. Obteniu més informació sobre l'atribució d'anuncis.
 • Els anuncis de vídeo de reproducció automàtica, excepte els anuncis intersticials i dels anuncis amb recompensa, han d'estar silenciats de manera predeterminada, tret que l'usuari n'hagi activat explícitament el so.
  • En el cas dels anuncis de vídeo intersticials, l'àudio es pot activar o desactivar durant la càrrega inicial, segons la configuració del telèfon de l'usuari. Per exemple, si un intersticial es carrega quan l'usuari té el so del telèfon desactivat, l'intersticial s'ha de carregar silenciat.
 • Només es poden començar a reproduir quan almenys el 50% dels píxels del reproductor són visibles a la finestra gràfica i s'han de deixar de reproduir si no arriben al 50%, tret que l'usuari hagi interaccionat amb el botó de reproducció que hi ha als controls de l'anunci de vídeo.
  • Els anuncis de vídeo intersticials només es reprodueixen quan són completament visibles.
 • No poden fer que la pàgina reiniciï el reflux del seu disseny abans, durant o després que l'anunci de vídeo es renderitzi. És a dir, l'emplaçament no pot desplaçar el contingut cap amunt ni cap avall a la finestra gràfica de l'usuari. L'emplaçament no es pot ampliar fins a arribar a la pantalla completa en desplaçar-s'hi per sobre.
 • Excepte en el cas dels anuncis de vídeo intersticial i amb recompensa, s'han de desplaçar juntament amb la resta del contingut de l'aplicació o de la pàgina. No es permeten implementacions fixes.
 • Els anuncis de vídeo in‑article s'han d'emplaçar entre paràgrafs, i els anuncis de vídeo in‑feed s'han d'emplaçar dins d'un feed d'elements.

Els vídeos que no són in-stream per a Ad Manager inclouen molts formats d'anunci diferents.

En alguns formats, com ara in-article, in-feed o vídeo natiu, les solucions proporcionades per Google ja asseguren que l'anunci compleix aquests requisits.

Per als formats que us permeten controlar el comportament del reproductor, cal que compliu els requisits esmentats més amunt.

Ha estat útil?
Com ho podem millorar?

Necessites més ajuda?

Inicia la sessió per obtenir opcions d'assistència addicionals que et permetin resoldre el problema ràpidament

true
La vostra pàgina d'AdSense

Presentem la pàgina d'AdSense: un nou recurs on podeu trobar informació personalitzada i oportunitats noves sobre el vostre compte que us ajudaran a obtenir bons resultats amb AdSense.

Cerca
Esborra la cerca
Tanca la cerca
Aplicacions de Google
Menú principal
true
Cerca al Centre d'ajuda
true
true
true
true
true
157