Посетете Страницата Ви за AdSense, където можете да намерите персонализирана информация за профила си, която да Ви помогне да постигнете успех с AdSense.

AdSense за видео (AFV)

Правила за издатели на видеоклипове

Тези правила важат за издателите в AdSense и партньорите в Google Ad Manager, които си осигуряват приходи от Google (предпочитани оферти, програмно гарантирани оферти, частни търгове и открити търгове) и от видеореклами в търг, включително реклами, показвани в съдържание в поток, аудиосъдържание или видеосъдържание на разположения извън поток (например в игри, в статии, в емисии). Навсякъде, където една видеореклама отговаря на условията за показване (в игра, видеоплейър с видео в поток или в самостоятелно разположение извън поток), се счита за разположението на тази видеореклама.

Изискванията на правилата са организирани според следните основни принципи:

Конкретни рекламни формати също имат свои собствени, допълнителни изисквания:

Използване на поддържани внедрявания

Използването на поддържани внедрявания на видеоклипове от Google е необходимо, за да ни даде възможност да оптимизираме практическата работа на потребителите, да поддържаме измерването на марката, да осигурим защита срещу невалиден трафик и да предоставяме собствени формати, като TrueView.

 • Реклами в поток: Разположенията за видеореклами до видео или аудиосъдържание трябва да използват Комплект за разработване на софтуер (SDK) за интерактивни медийни реклами или SDK на Google Mobile Ads на поддържани платформи, освен ако не става дума за официална бета програма на Google.
  • Издателите не могат да използват продуктите за интерактивни медийни реклами за осигуряване на приходи от хоствано в YouTube съдържание. За съдържание в YouTube издателите трябва да си осигуряват приходи чрез партньорската програма на YouTube.
 • Реклами извън поток: За да отговарят на условията за показване на видеореклами извън поток, разположенията на видеорекламите трябва да използват решения, предоставени от Google: за мрежата, маркери на Google за издатели, в приложението, SDK на Google Mobile Ads. Тези видеорекламни формати включват: видеореклами с наслагване върху банер (включително видеореклами в статии и в емисия), естествени видеореклами, рекламни видеозаставки, видеореклами с поощрение и видеореклами при отваряне на приложение.
  • SDK на Google за интерактивни медийни реклами не се допуска за разположения извън поток, освен за разположения в игри.

Правилно описание на рекламните места

Използвайте метаданни и декларации, за да опишете точно рекламните места, така че рекламодателите да разполагат с правилна информация за това къде ще се показват рекламите им.

 • За цялото видео и аудиосъдържание, което осигурява приходи, трябва да се осигуряват и поддържат точни метаданни с високо качество и URL адреси на описанието (вижте Параметри на маркери за видеореклами в Ad Exchange за IMA3).
 • Разположенията за видеореклами трябва да са с включен звук по подразбиране или да са правилно декларирани като разположения с изключен звук.
  • За разположения извън поток, използващи библиотеките с формати на Google, декларациите за изключен звук автоматично се обработват правилно.
 • Показване на видеореклами в поток само на валидни разположения в поток, с изключение на:
  • видеослайдшоу, което откроява съдържание, налично на сайт, който не съдържа оригинално видеосъдържание.
  • видеореклами в банерна реклама за дисплейната мрежа на уеб страница или приложение;
  • видеореклами в долната част на страницата, като например в каре с размер 300 x 250 на компютър;
  • видеореклами на разположения без придружаващо видеосъдържание, с изключение на разположения извън поток;
  • видеореклами на разположения, които се редуват между дисплейни рекламни елементи и видеореклами, независимо дали има придружаващо видеосъдържание, или не;
  • видеореклами с наслагване върху банер, които не зареждат видеоплейър.
 • Правилно декларирайте размера на разположението за видеореклами.

Защита на стойността за рекламодателите

За да защитите стойността за рекламодателя, потребителите трябва да могат да се ангажират с видеорекламите Ви. Видеорекламите трябва да се изобразяват правилно на разположенията, предвидени за тях. Тези разположения трябва да избягват да изненадват потребителите или да се държат по неочакван или нестандартен начин.

 • Всички разположения за видеореклами трябва да поддържат стандартно съотношение от 4:3 или 16:9 за хоризонтални видеоклипове, 3:4, 4:5 или 9:16 за вертикални, или 1:1 за квадратни.
 • Разположенията за видеореклами в статия и в емисия трябва да са с дължина поне 256 пиксела както в най-дългото, така и в най-късото си измерение (с изключение на 300 x 250 и 320 x 180, които също се допускат). Всички разположения за видеореклами трябва да са с размер поне 256 пиксела в най-дългото си измерение и поне 144 пиксела в най-късото.
 • Не трябва да закривате, скривате, премахвате или променяте изобразяването на рекламно съдържание или рекламни контроли.
 • Рекламите не трябва да бъдат поставяни в близост до елементите за управление на играта или видеоплейъра (пускане, поставяне на пауза, сила на звука и т.н.) или да ги закриват по какъвто и да е начин.
 • Рекламите трябва да се показват, докато потребителят не излезе от страницата или съдържанието, освен ако не е посочено друго за конкретни рекламни формати (вижте Допълнителни изисквания за конкретни рекламни формати по-долу).

Уважение към потребителя

Видеорекламите трябва да се показват в среда, която зачита практическата работа и времето на потребителите:

 • За рекламите в поток общата продължителност на видеосъдържанието трябва да надхвърля тази на видеорекламите.
 • За рекламите извън поток, включително за рекламите в игри, обемът на предлаганото на потребителите съдържание трябва да надхвърля общата продължителност на рекламните заставки.
 • Рекламите не трябва да се пускат автоматично под видимата на екрана част от страницата, нито да се пускат при задържане на курсора на мишката над тях.
  • Автоматичното пускане се допуска само когато поне 50% от рекламния елемент е видим в прозоречен изглед от 1024 х 768 пиксела за настолни компютри и 360 x 600 за мобилни устройства.
 • Не може да се възпроизвежда повече от едно разположение за видеореклами от един плейър едновременно.
 • Допълнителните правила важат за разположения за видеореклами във фиксиран видеоплейър (видеоплейър, който остава на фиксирано място на екрана):
  • Всички фиксирани видеоплейъри трябва да започват като видеоплейър в страницата, който не е фиксиран.
   • Видеоклипът трябва първоначално да се възпроизвежда във видеоплейъра в страницата и когато потребителят започне да я превърта, да премине във фиксирания видеоплейър, който остава видим при превъртането.
  • Видеоплейърът в страницата трябва да се вижда изцяло на нея, преди да се премине към фиксирания видеоплейър.
  • Ако фиксираният видеоплейър застъпва навигацията или съдържанието в страницата (видеорекламно, рекламно и обикновено) с повече от една своя страна, трябва да съдържа функция за отхвърляне.
   • Функцията за отхвърляне трябва да се вижда, без да се налага потребителят да задържа курсора на мишката върху видеоклипа.

Допълнителни изисквания за конкретни рекламни формати

Видеореклами TrueView и видеореклами с възможност за пропускане

Google Ads дава възможност на рекламодателите, които купуват в YouTube, да разширят обхвата на бюджетите си към сайтовете и приложенията, които са партньори на Google, включително такива, които използват собствения ни формат TrueView. За да отговаряте на условията за получаване на реклами с възможност за пропускане, включително реклами TrueView, трябва да спазвате следните допълнителни правила:

 • Разположенията за видеореклами трябва по подразбиране да са с включен звук.
 • Рекламите с пускане чрез превъртане не са разрешени за TrueView.
 • За реклами с показване по средата на видеоклипа продължителността на видеосъдържанието трябва да е поне 10 минути.

Видеореклами извън поток

Разположенията за видеореклами без придружаващи видеоклипове може да включват: видеореклами с наслагване върху банер (включително видеореклами в статии и в емисия), естествени видеореклами, рекламни видеозаставки, видеореклами с поощрение и видеореклами при отваряне на приложение. Научете повече за видеорекламните формати извън поток.

За да отговаряте на условията за получаване на реклами извън поток, трябва да спазвате следните допълнителни правила:

 • Ясно идентифициране като реклами. Научете повече за означението за реклама.
 • Звукът на автоматичното пускане, с изключение на рекламните видеозаставки и видеорекламите с поощрение, трябва да бъде спрян по подразбиране, освен ако потребителят изрично не е избрал да включи звука.
  • За рекламните видеозаставки звукът може да бъде включен или деактивиран при първоначалното зареждане в зависимост от настройките на телефона на потребителя. Ако например заставка се зареди, докато звукът на телефона на потребителя е изключен, тя трябва да се зареди в режим на спрян звук.
 • Може да започнат да се възпроизвеждат само когато поне 50% от пикселите в плейъра са видими в прозоречния изглед и трябва да спрат да се възпроизвеждат, когато по-малко от 50% от пикселите в плейъра са видими в прозоречния изглед, освен ако потребителят не е взаимодействал с бутона за възпроизвеждане в контролите на видеорекламата.
  • Рекламните видеозаставки се възпроизвеждат само когато са с пълна видимост.
 • Не могат да карат страницата да променя оформлението си преди, по време или след изобразяването на видеорекламата. С други думи, разположението не трябва да премества съдържанието нагоре или надолу в прозоречния изглед на потребителя. Разположението не трябва да се разгъва до цял екран при превъртане.
 • Освен рекламните видеозаставки и видеорекламите с поощрение, трябва да се превъртат заедно с другото съдържание в приложението или на страницата. Не се допускат фиксирани внедрявания.
 • Видеорекламите в статии трябва да се разполагат между параграфите, а тези в емисии – в рамките на емисия от елементи.

Видеорекламите извън поток за Ad Manager обхващат много различни рекламни формати.

За определени формати, като например видеореклами в статия, в емисия и естествени видеореклами, предоставените от Google решения вече гарантират, че рекламата Ви отговаря на тези изисквания.

Форматите, които Ви позволяват да контролирате поведението на плейъра, трябва да спазват горепосочените изисквания.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
157
false