การชำระเงิน

รายงานในหน้าแรก: เข้าใจเกี่ยวกับรายได้ของคุณ

รายงานในบัญชี AdSense มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ค่าประมาณที่ใกล้เคียงแก่คุณสำหรับกิจกรรมปัจจุบันในบัญชีของคุณ อย่างไรก็ตาม รายงานเหล่านี้ไม่ได้แสดงถึงรายได้สรุป มีปัจจัยหลายประการที่อาจส่งผลต่อจำนวนเงินที่คุณจะได้รับในท้ายที่สุด เมื่อระบบสรุปรายได้ของคุณแล้ว เราจะโพสต์จำนวนเงินเหล่านั้นในหน้า "ธุรกรรม" ในกรณีที่เหมาะสมและสามารถทำได้ เราจะคืนรายได้ใดๆ ที่พบว่าเกิดจากคลิกหรือการแสดงผลที่ไม่ถูกต้องให้แก่ผู้ลงโฆษณาที่ได้รับผลกระทบ ถ้าบัญชีของคุณถูกปิดเนื่องจากมีกิจกรรมที่ไม่ถูกต้อง คุณจะไม่สามารถรับการชำระเงิน และเราจะคืนรายได้ในบัญชีดังกล่าวให้แก่ผู้ลงโฆษณาที่ได้รับผลกระทบ

เราจะแสดงข้อมูลต่อไปนี้บนหน้าแรกของบัญชี

  • รายได้โดยประมาณ: ค่าประมาณใกล้เคียงของกิจกรรมในบัญชีปัจจุบันของคุณตั้งแต่วันนี้ เมื่อวาน ที่ผ่านมาในเดือนนี้และเดือนที่แล้ว
  • รายได้สรุป: ส่วนนี้จะแสดงรายได้ 2 ระดับ ได้แก่
    • "ยอดดุลปัจจุบัน" ซึ่งเป็นยอดเงินรายได้ปัจจุบันที่ยังไม่ได้ชำระให้แก่คุณ ยอดเงินนี้อาจไม่เท่ากับจำนวนเงินรวมที่คุณจะได้รับ Google อาจปรับค่าใช้จ่ายในเงินจำนวนนี้ รวมถึงการปรับเพื่อปัดเศษความคลาดเคลื่อน กิจกรรมที่ไม่ถูกต้องซึ่งต้องปรับจากรายได้ของคุณ หรือเครดิตสิ้นเดือนอื่นๆ ตามความจำเป็น
    • "การชำระเงินล่าสุด" ซึ่งจะแสดงการชำระเงินที่คุณได้รับครั้งล่าสุด

เราอาจปรับรายได้สรุปหรือรายได้โดยประมาณของคุณเพื่อชดเชยการแสดงผลหรือคลิกที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งหมายความว่าเราอาจนำรายได้ออกจากยอดดุลที่ต้องชำระ กิจกรรมที่ไม่ถูกต้องอาจมีสาเหตุมาจากปัญหาแหล่งที่มาของการเข้าชมหรือการติดตั้งโฆษณา เราแนะนำให้คุณอ่านคู่มือสำหรับผู้เริ่มต้นและเคล็ดลับสำหรับการป้องกันกิจกรรมที่ไม่ถูกต้องเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

เราขอสงวนสิทธิ์ในการปรับรายได้ของผู้เผยแพร่โฆษณา ในกรณีที่ผู้ลงโฆษณาที่โฆษณาในไซต์ของตนค้างชำระเงิน

เพื่อคงความถูกต้องของระบบตรวจจับกิจกรรมที่ไม่ถูกต้องของเรา และเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้หลีกเลี่ยงระบบดังกล่าวได้ เราจึงไม่สามารถให้รายละเอียดของจำนวนเงินการปรับค่าใช้จ่ายต่อวันหรือต่อแชแนล โปรดทราบว่าเรามีการใช้มาตรการป้องกันกิจกรรมที่ไม่ถูกต้องเพื่อทำให้เครือข่ายไซต์ AdSense ของเรามีความปลอดภัยและเป็นประโยชน์สำหรับผู้ลงโฆษณา ผู้เผยแพร่โฆษณา และผู้ใช้

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร