Płatności

Raporty na stronie głównej: analiza zarobków

Raporty na koncie AdSense przedstawiają szacunkowe dane o bieżącej aktywności na Twoim koncie. Nie uwzględniają one jednak ostatecznych zarobków. Na ostatecznie wypłaconą kwotę może mieć wpływ wiele czynników. Po sfinalizowaniu Twoje zarobki są publikowane na stronie „Transakcje”. Jeśli jest to wskazane i możliwe, przychody z nieprawidłowych kliknięć i wyświetleń zwracamy odpowiednim reklamodawcom. Jeśli Twoje konto jest wyłączone z powodu nieprawidłowej aktywności, nie możesz otrzymywać płatności, a w przypadkach, w których jest to wskazane i możliwe, zwracamy przychody odpowiednim reklamodawcom.

Zarobki na stronie głównej

Na stronie głównej konta znajdują się takie informacje:

  • Szacunkowe zarobki: przybliżone oszacowania dla ostatniego okresu aktywności na koncie – z dnia bieżącego, poprzedniego, z bieżącego miesiąca do chwili obecnej i z poprzedniego miesiąca.
  • Saldo: ta sekcja zawiera dwa poziomy zarobków:
    • Aktualne saldo Twoich zarobków, które nie zostały jeszcze wypłacone. Bilans ten może nie odzwierciedlać całkowitej kwoty otrzymanych płatności. Google może skorygować kwotę, np. zaokrąglić rozbieżności, uwzględnić nieprawidłowe aktywności wymagające potrącenia z zarobków lub dodać w razie potrzeby uznania na koniec miesiąca.
    • Twoja ostatnia płatność.

Dostosowania wobec zarobków

Możemy wprowadzać zmiany do szacowanych lub ostatecznych zarobków, by uwzględniać nieprawidłowe wyświetlenia lub kliknięcia. Oznacza to, że możemy potrącić pewną kwotę zarobków z Twojego salda do wypłaty. Przyczyną nieprawidłowej aktywności na koncie mogą być problemy ze źródłami odwiedzin lub implementacją reklam. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z artykułem Zasady programu AdSense: przewodnik dla początkujących oraz ze wskazówkami dotyczącymi zapobiegania nieprawidłowej aktywności.

Zastrzegamy sobie prawo do skorygowania zarobków wydawcy, jeśli reklamodawca reklamujący się w jego witrynie zalega z płatnością.

Aby utrzymać integralność systemu wykrywania nieprawidłowych kliknięć i zapobiec omijaniu zabezpieczeń przez użytkowników, nie możemy ujawniać szczegółów korekty z danego dnia lub kanału. Pamiętaj, że zabezpieczenia przed nieprawidłowymi kliknięciami pomagają zachować bezpieczeństwo sieci witryn AdSense i zapewnić funkcjonalne środowisko dla reklamodawców, wydawców i użytkowników.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem