Hướng dẫn sử dụng AdSense

Hướng dẫn sử dụng AdSense

Google AdSense logo

Bạn muốn kiếm thêm doanh thu từ trang web của mình với Google AdSense? Các hướng dẫn này được thiết kế để giúp bạn bắt đầu nhanh chóng, để bạn có thể bắt đầu kiếm tiền bằng cách hiển thị các quảng cáo có liên quan và hấp dẫn dọc theo nội dung trực tuyến của mình. Chỉ chọn đường dẫn phù hợp với bạn để bắt đầu!

Khám phá: Những điều cần biết trước khi đăng ký AdSense

Bạn quan tâm đến việc hiển thị quảng cáo với AdSense? Tìm tài nguyên hữu ích để giúp bạn bắt đầu—bài viết, video, v.v.

Tham gia: Tạo và kích hoạt tài khoản AdSense của bạn

Bạn đã sẵn sàng tham gia AdSense? Thiết lập tài khoản AdSense của bạn chỉ trong vài bước.

Bắt đầu: Thiết lập và chạy các quảng cáo đầu tiên của bạn

Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu hiển thị quảng cáo? Tìm hiểu cách thiết lập Quảng cáo tự động trên trang web của bạn.

 

Kiếm tiền: Thiết lập tài khoản của bạn để nhận thanh toán

Bạn thắc mắc về thời điểm được nhận thanh toán? Hãy đảm bảo rằng bạn đã sẵn sàng để nhận khoản thanh toán đầu tiên từ AdSense.

 

Tối ưu hóa: Mẹo theo dõi và cải thiện doanh thu quảng cáo

Bạn đã có đôi chút kinh nghiệm về AdSense? Hãy đưa chiến lược AdSense của bạn lên cấp tiếp theo.

 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?