Tilpasning av annonser

Slå på eller av bannerannonser for en annonseenhet

Følg denne fremgangsmåten for å slå på eller av bannerannonser for en annonseenhet:

 1. Logg på kontoen din på http://www.google.no/adsense.
 2. Klikk på Mine annonser i navigasjonspanelet på venstre side.
 3. Velg annonsetype:
  For nye annonseenheter:
  1. Klikk på +Ny annonseenhet.
  2. Velg innstilling for denne annonseenheten på Annonsetype-rullegardinmenyen: «Bare tekstannonser», «Tekst- og bannerannonser» eller «Bare bannerannonser».
  3. Tilpass annonseenheten din, klikk på Lagre og hent koden, og legg koden til på sidene dine.
  For eksisterende annonseenheter:
  1. Merk av i ruten for den aktuelle annonseenheten på listen.
  2. Velg Rediger annonsetypeHandlinger-rullegardinmenyen.
  3. Velg innstilling for denne annonseenheten: «Tekst- og bannerannonser», «Bare tekstannonser» eller «Bare bannerannonser».
  4. Klikk på Bruk annonsetype. Endringene trer i kraft i løpet av omtrent ti minutter.
 

Har du spørsmål?

Spør brukerfellesskapet

Var denne artikkelen nyttig?
Hvordan kan vi forbedre den?