Thông báo

Hãy nhớ truy cập vào Trang AdSense của bạn để tìm thông tin riêng về tài khoản của bạn và sử dụng để thể giúp bạn đạt được thành công với AdSense.

Tài khoản Google

Tài khoản Google đóng vai trò là tài khoản đăng nhập chính của Google, gồm có một địa chỉ email và mật khẩu.

Dù Tài khoản Google tương tự như tài khoản đăng nhập AdSense, nhưng nó giúp bạn dễ dàng chuyển sang bất kỳ dịch vụ nào của Google cũng sử dụng thông tin đăng nhập này (như Google Groups, Gmail và Froogle). Nhờ vậy, sau khi đăng nhập, bạn có thể sử dụng nhiều dịch vụ mà không cần phải đăng nhập và đăng xuất nhiều lần.

Nếu bạn gặp vấn đề khi đăng nhập vào Tài khoản AdSense bằng Tài khoản Google, hãy truy cập vào trình khắc phục sự cố đăng nhập để được trợ giúp thêm.

Nếu bạn đang sử dụng tài khoản Google Workspace, hãy đảm bảo rằng quản trị viên Google Workspace đã bật AdSense trước khi đăng ký AdSense bằng tài khoản của bạn.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Trang AdSense

Giới thiệu Trang AdSense: đây là một tài nguyên mới, trong đó bạn có thể tìm thấy thông tin được cá nhân hóa và các cơ hội mới trong tài khoản của mình để thành công với AdSense.

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính