Obavijest

Svakako posjetite svoju AdSense stranicu na kojoj možete pronaći prilagođene informacije o svojem računu kako biste lakše uspjeli s AdSenseom.

Google račun

Google račun služi za glavnu prijavu na Google, a sastoji se od jedne e-adrese i zaporke.

Iako je Google račun sličan AdSense prijavi, Vaš Google račun omogućuje Vam da se jednostavno prebacite na Google usluge koje imaju istu prijavu (kao što su Google grupe, Gmail i Froogle). Jednom kad se prijavite, ostajete prijavljeni - bez prijavljivanja i odjavljivanja iz usluge u uslugu.

Ako imate poteškoća s prijavom na AdSense račun pomoću Google računa, dodatnu pomoć potražite u našem alatu za rješavanje problema s prijavom.

Ako upotrebljavate Google Workspace račun, prije upotrebe računa za registraciju za AdSense provjerite je li administrator Google Workspacea omogućio AdSense.

Je li to bilo korisno?

Kako to možemo poboljšati?
true
Vaša AdSense stranica

Predstavljamo AdSense stranicu: novi resurs s prilagođenim informacijama i novim prilikama na vašem računu kako biste lakše uspjeli s AdSenseom.

Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik