Cho phép và chặn quảng cáo

Giới thiệu về tính năng chặn cấp trang web trong AdSense

Tính năng chặn cấp trang web cho phép bạn chặn các quảng cáo khác nhau cho các trang web khác nhau mà bạn quản lý. Cụ thể là bạn có thể tùy chỉnh các tùy chọn chặn URL của nhà quảng cáo, danh mục chung và danh mục nhạy cảm cho mỗi trang web của bạn. Ví dụ: bạn có thể muốn chặn một danh mục quảng cáo xuất hiện trên trang web dành cho trẻ em mà bạn quản lý, nhưng cho phép các quảng cáo đó xuất hiện trên trang web riêng có liên quan đến thể thao mà bạn cũng quản lý.

Bạn có thể áp dụng quy tắc chặn ở cấp tên miền (ví dụ: example.com) hoặc cấp tên miền phụ (ví dụ: sports.example.com). Việc chặn theo cách này có thể cho phép bạn kiếm thêm doanh thu vì bạn có thể ngăn không cho quảng cáo từ các danh mục nhất định xuất hiện trên các tên miền riêng lẻ mà bạn chạy, trong khi vẫn cho phép các danh mục quảng cáo đó hiển thị trên các tên miền khác.

Một số điều quan trọng cần biết về chặn cấp trang web:

  • Chặn cấp trang web chỉ áp dụng cho quảng cáo AdSense cho nội dung.
  • Ngay bây giờ, bạn chỉ có thể chặn URL của nhà quảng cáo, danh mục chung và danh mục nhạy cảm trên cơ sở từng trang web.
  • Bạn chỉ có thể áp dụng chặn cấp trang web cho một trang web tại một thời điểm, bạn không thể nhóm một số trang web với nhau. Tuy nhiên, bạn có thể áp dụng tính năng chặn trên tất cả các trang web của mình.
  • Để có thể chặn một trang web ở cấp trang web, trước tiên, bạn cần phải thêm trang web đó vào danh sách trang web bằng cách sử dụng tính năng quản lý trang web.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?