Produktspecifika policyer

Beteendepolicyer

Med AdMob kan utgivare generera intäkter från sina appar genom att visa AdMob- och Google-annonser. Utgivare som vill delta i AdMob måste följa våra onlineprogrampolicyer för AdSense med de tillägg och undantag som anges nedan. Om du inte följer våra policyer förbehåller vi oss rätten att när som helst inaktivera annonsvisningen i din app och/eller inaktivera ditt AdMob-konto.

Undantag från AdSense-policyerna

I princip måste alla AdMob-utgivare följa våra onlineprogrampolicyer, men det finns några policyer som skiljer sig mellan AdSense och AdMob. Se undantagen nedan.

Visa undantag

Annonsbeteende

AdMob har en annonsuppdateringsfunktion som kan användas av mobilappar som använder SDK:n för Google Mobile-annonser. Uppdateringsfrekvensen får inte anges till ett värde som ligger utanför det intervall som anges i SDK:n.

Ogiltiga klick och exponeringar

Utgivare får inte klicka på sina egna annonser eller använda några metoder, inte heller manuella, för att på konstgjord väg öka antalet exponeringar och/eller klick. Det är inte tillåtet att testa sina egna annonser genom att klicka på dem.

Använd gärna testannonser (för Android eller iOS) så att du undviker att generera ogiltiga klick.

Läs mer om ogiltiga klick och exponeringar

Google ser mycket allvarligt på ogiltig aktivitet. Vi analyserar alla klick och exponeringar så att de inte används för att öka en annonsörs kostnader eller en utgivares intäkter på konstgjord väg. Om vi bedömer att ett AdMob-konto kan utgöra en risk för våra annonsörer kan vi komma att inaktivera kontot för att skydda annonsörernas intressen.

Utgivare som har inaktiverats på grund av ogiltig aktivitet eller policyöverträdelser kanske inte tillåts delta i Googles andra intäktslösningar för utgivare. Detta innebär till exempel att om en utgivares AdMob-konto har inaktiverats på grund av ogiltig aktivitet eller policyöverträdelse kan utgivaren inte använda AdSense i vinstgivande syfte. Dessa utgivare får därför inte öppna nya konton.

Om en utgivare öppnar ytterligare ett konto flaggas kontona som dubbletter och det ena eller båda kontona inaktiveras.

Mer information om ogiltig aktivitet finns i vårt Resurscenter för annonstrafikens kvalitet.

Vi uppmuntrar utgivarna att experimentera med olika placeringar och annonsformat, men följande policyer för annonsplacering måste iakttas.

Visa policyer för annonsplacering

Implementeringspolicyer

Utöver AdSense-policyerna för annonsplacering måste AdMob-utgivarna följa dessa programspecifika implementeringspolicyer:

 • Annonser får inte placeras mycket nära eller under knappar eller andra objekt så att annonsens placering stör det användaren normalt skulle göra med appen eller annonsen.
 • Annonser får inte placeras på en plats som täcker eller döljer ett område som användarna har intresse av att se vid normal användning. Annonser får inte placeras i områden på skärmen där användarna slumpmässigt klickar eller placerar fingrarna.
 • Annonser får inte placeras i en ”återvändsgränd”. Det måste finnas ett sätt att lämna en skärm utan att klicka på annonsen (till exempel en knapp med texten Föregående eller Meny). I annat fall bör användarna informeras om att knappen till startsidan gör att programmet avslutas.
 • Annonser får inte placeras i program som körs i bakgrunden på enheten eller utanför appmiljön. Det ska framgå tydligt vilket program annonsen är kopplad till eller ingår i. Exempel på detta är annonser som visas i widgetar och annonser som visas före eller efter att appen har öppnats.
 • Annonser får inte placeras så att de skymmer appens huvudsakliga innehåll. Annonser får inte placeras på ett sätt som stör navigeringen. De får inte interagera med appens huvudsakliga innehåll och funktionalitet. Ett exempel är en mellansidesannons som aktiveras varje gång en användare klickar i appen.
 • Utgivare får inte placera annonser på sidor som inte baseras på innehåll, som tackskärmar, felskärmar, inloggningsskärmar och utgångsskärmar. Detta är skärmar som besökarna ser då appen startas, innan appen stängs eller efter en viss åtgärd, exempelvis ett köp eller en nedladdning. Annonser som hamnar i fokus på sådana skärmar kan få användaren att tro att annonserna är faktiskt innehåll. Placera därför inga annonser på sådana skärmar.
  Läs även vår implementeringsguide.

Annonser i appar

Appar får endast använda SDK:n för att kunna begära annonser.

 

Appar som erbjuder kompensation

Google-annonser får inte placeras på appar som utlovar betalning eller incitament till användare som klickar på annonser, surfar på nätet, läser e-post eller liknande. Att placera Google-annonser i sådana appar kan resultera i ogiltiga exponeringar och klick och är därför inte tillåtet. Google-annonser får inte heller placeras i appar som huvudsakligen leder trafik till, marknadsför eller tillhandahåller anvisningar om hur man implementerar sådana tjänster.

Undersyndikering och annonsnätverksmedling

Utgivare får inte ingå undersyndikeringsavtal, det vill säga Google ska ha en direkt relation med utgivaren och inte med en mellanhand.

Läs mer om undersyndikering och annonsnätverksmedling

Begränsad informationsdelning

 • Mätvärden: Utgivare får inte ge andra åtkomst till AdMob-rapportkonsolen (om inte AdMob har gett skriftligt tillstånd angående vilka mätvärden som får delas).
 • Kod: Utgivare får inte dela källkod från Googles SDK eller okompilerad kod från Googles SDK med tredje part.

AdMob-medling

Syftet med AdMobs medlingstjänst är att ge deltagande tredjepartsnätverk möjlighet att hitta förstapartsannonsörer (till skillnad från börser, medlare och optimerare). Rapporteringen i AdMob för annonser som visas via AdMobs nätverksmedlingsfunktioner kan skilja sig från rapporteringen av tredje parts annonsnätverk. AdMob ansvarar inte för avvikelser i rapporteringen eller för kapacitet och resultat i annonsnätverk och programvara från tredje part. Följande policyer gäller utgivare som använder nätverksmedlingsfunktionen i AdMob eller någon annan medlingsfunktion:

 • Utgivaren ska följa policyerna för Google-utgivare:
 • Utgivaren måste följa eventuella ytterligare riktlinjer kring implementering och teknik som tillhandahålls av AdMob.
 • Utgivaren får inte använda AdMobs medlingstjänst på ett sätt som skulle bryta mot utgivarens avtal med något externt annonsnätverk.
 • AdMobs intäktsandel betalas enbart ut till utgivaren.
 • AdMob är inte skyldigt att ge support till, garantera kompatibilitet med eller diskutera avvikelser med tredje part.
 • För en specifik exponering får utgivaren inte göra upprepade annonsanrop till Google-annonser på ett sätt som försöker störa, missbruka eller skaffa utgivaren en orättvis fördel i annonsauktionen.
 • Utgivare som använder funktioner för app-plattformar får inte låta exponeringsmöjligheten gå genom någon mellanhand (inklusive utgivarens eget system) som dynamiskt eller programmatiskt allokerar annonsförfrågningar utifrån verklig, beräknad eller någon annan prissättningsinformation i realtid. Funktioner för app-plattformar inkluderar Öppen budgivning.

Betafunktioner

Vissa funktioner kan vara märkta som ”beta” eller inte omfattas av support (”betafunktioner”). Google kan när som helst sluta tillhandahålla betafunktioner efter eget gottfinnande. Google kanske inte, efter eget gottfinnande, tillhandahåller några tekniska supporttjänster kopplade till betafunktioner. Utgivarna får inte avslöja någon information om betafunktioner, förekomsten av icke-offentliga betafunktioner eller åtkomst till betafunktioner till tredje part.

Anpassade annonser

Google kan använda annons-id:t från enheten där annonsen visas och generera information om intressen och demografi (till exempel ”sportintresserad”). Intressen, demografi och annan data kan användas för att visa annonser som är bättre inriktade på användaren. Du kan dessutom behöva uppdatera sekretesspolicyn för din app så att den även gäller anpassade annonser (kallades tidigare intressebaserad annonsering) som visas via SDK:n för Google Mobile-annonser. Läs gärna igenom sekretesspolicyn för din app och se till att den är aktuell. Eftersom lagstiftning och utgivares webbplatser varierar mellan olika länder kan vi inte föreslå en specifik ordalydelse för sekretesspolicyn.

Som komplement till anpassade annonser kan användarna visa och redigera sina intressekategorier och sin demografi på sidan Annonsinställningar. Vissa användare kan välja bort anpassade annonser.

Senast uppdaterat: 23 januari 2018

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt