Zasady dotyczące poszczególnych produktów

Zasady zachowania

AdMob umożliwia wydawcom zarabianie na aplikacjach za pomocą reklam AdMob i Google. Wydawcy, którzy chcą korzystać z AdMob muszą, oprócz zasad programu AdSense, przestrzegać również poniższych zasad i wyjątków. Jeśli nie zastosujesz się do tych zasad, zastrzegamy sobie prawo do wyłączenia w dowolnym momencie wyświetlania reklam w Twoich aplikacjach lub wyłączenia Twojego konta AdMob.

Wyjątki od zasad AdSense

Wszyscy wydawcy AdMob muszą przestrzegać zasad programu dostępnych online, jednak niektóre zasady AdSense różnią się od zasad AdMob. Zapoznaj się z poniższymi wyjątkami.

Zobacz wyjątki

Sposób działania reklam

AdMob ma funkcję odświeżania reklamy, z której mogą korzystać aplikacje mobilne używające pakietu SDK do reklam mobilnych Google. Ustawiona częstotliwość odświeżania nie może być wyższa od wartości podanej w SDK.

Nieprawidłowe kliknięcia i wyświetlenia

Wydawcy nie mogą klikać własnych reklam ani w żaden inny sposób sztucznie zwiększać liczby wyświetleń i/lub kliknięć, włączając w to metody ręczne. Nie wolno klikać własnych reklam, by je przetestować.

Aby uniknąć generowania nieprawidłowych kliknięć, użyj reklam testowych (dostępnych na Androida lub iOS).

Więcej informacji o nieprawidłowych kliknięciach i wyświetleniach

Google bardzo poważnie traktuje przypadki nieprawidłowych działań, analizując wszystkie kliknięcia i wyświetlenia, by określić, czy nie ma wśród nich takich, które mogą sztucznie zawyżyć koszty reklamodawcy lub zarobki wydawcy. Jeśli stwierdzimy, że konto AdMob stanowi potencjalne zagrożenie dla reklamodawców, możemy je wyłączyć, by chronić ich interesy.

Należy pamiętać, że wydawcy, których konta zostały zablokowane za nieprawidłowe działania lub postępowanie niezgodne z naszymi zasadami, nie będą mogli korzystać z usług Google, które umożliwiają generowanie przychodów. Oznacza to na przykład, że wydawcy, których konto AdMob zostało zablokowane z powodu nieprawidłowych działań lub naruszenia zasad, nie będą mogli korzystać z AdSense w celach zarobkowych i odwrotnie. Dlatego tacy wydawcy nie mogą otwierać nowych kont.

Jeśli wydawca otworzy dodatkowe konta, oba jego konta zostaną oznaczone jako duplikaty i wyłączymy jedno z nich albo wszystkie.

Dodatkowe informacje o nieprawidłowych działaniach znajdziesz w Centrum zasobów na temat jakości reklam wyświetlanych w AdWords.

Zachęcamy wydawców do eksperymentowania z różnorodnymi miejscami docelowymi i formatami reklam, jednak muszą one być zgodne z poniższymi zasadami.

Wyświetl zasady dotyczące miejsc docelowych reklamy

Zasady implementacji

Oprócz zasad AdSense dotyczących miejsc docelowych reklamy, wydawcy AdMob muszą też przestrzegać zasad implementacji związanych z aplikacjami:

 • Reklamy nie mogą być umieszczone bardzo blisko przycisków ani żadnych innych elementów w sposób utrudniający użytkownikowi zwykłą interakcję z aplikacją lub reklamą.
 • Reklamy nie mogą znajdować się w miejscach zasłaniających typowe obszary zainteresowania użytkowników. Reklamy nie mogą znajdować się w miejscach, które użytkownicy mogą przypadkowo kliknąć lub w których mogą ułożyć palec na ekranie.
 • Reklamy nie mogą być umieszczane na ekranie, z którego nie ma wyjścia. Użytkownik musi mieć możliwość zamknięcia ekranu bez kliknięcia reklamy (np. za pomocą przycisku „wstecz” albo „menu”). Jeśli nie ma takiej opcji, użytkownik powinien wiedzieć, że może zamknąć aplikację za pomocą przycisku powrotu do ekranu głównego.
 • Reklamy nie mogą być umieszczane w aplikacjach, które działają w tle lub poza środowiskiem aplikacji. Dla użytkownika musi być jasne, z którą aplikacją jest powiązana reklama lub w której aplikacji jest wdrożona. Wśród przykładów można wymienić: reklamy wyświetlane w widżetach, reklamy uruchamiane przed otwarciem lub po zamknięciu aplikacji.
 • Reklamy nie mogą uniemożliwiać przeglądania głównej treści aplikacji. Reklamy nie mogą być umieszczane w sposób zakłócający nawigację lub interakcję z główną treścią i funkcjami aplikacji. Wśród przykładów można wymienić reklamę pełnoekranową uruchamianą za każdym razem, gdy użytkownik kliknie dowolny element w aplikacji.
 • Wydawcy nie mogą umieszczać reklam na żadnych stronach niezawierających zasadniczych treści aplikacji, takich jak strony z podziękowaniami oraz strony wyjścia, logowania i błędu. Są to ekrany wyświetlane użytkownikom podczas uruchamiania aplikacji, przed wyjściem z aplikacji lub po wykonaniu określonych działań na ekranie, np. dokonaniu zakupów lub pobraniu pliku. Reklamy na tego typu ekranach są w centrum uwagi użytkownika i mogą mylnie sugerować, że stanowią treść aplikacji. Dlatego na takich ekranach nie należy umieszczać reklam.
  Zapoznaj się też ze wskazówkami implementacji.

Reklamy w aplikacjach

Aplikacje powinny wysyłać żądania reklamy tylko za pomocą pakietu SDK.

 

Aplikacje oferujące programy wynagradzania

Reklam Google nie można umieszczać w aplikacjach, które obiecują użytkownikom płatności lub premie za klikanie reklam, przeglądanie zasobów internetowych, czytanie e-maili lub za inne podobne czynności. Umieszczanie reklam Google w takich aplikacjach może powodować nieprawidłowe zliczanie wyświetleń lub kliknięć i dlatego jest zabronione. Reklam Google nie można również umieszczać w aplikacjach, które przekierowują ruch do takich aplikacji, promują je lub zapewniają instrukcje implementacji takich usług.

Dystrybucja pośrednia i zapośredniczenie sieci reklamowych

Wydawcy nie mogą podpisywać umów o dystrybucję pośrednią (tj. układ między wydawcą a Google musi mieć charakter bezpośredni i nie mogą występować w nim żadne podmioty pośredniczące).

Więcej informacji o dystrybucji pośredniej i zapośredniczeniu sieci reklamowych

Ograniczone udostępnianie informacji

 • Dane: wydawca nie może udostępniać konsoli raportów AdMob innym podmiotom (chyba że uzyska pisemną zgodę AdMob w odniesieniu do danych, które mogą być udostępniane).
 • Kod: wydawca nie może udostępniać kodu źródłowego pakietu Google SDK ani nieskompilowanego kodu pakietu Google SDK żadnym innym firmom zewnętrznym.

Zapośredniczenie AdMob

Usługa pośrednictwa sieci AdMob umożliwia dostęp do żądań reklamodawców w sieciach reklamowych innych firm (w przeciwieństwie do giełd, pośredników i optymalizatorów). Raportowanie w AdMob związane z reklamami wyświetlanymi w ramach pośrednictwa sieci AdMob może się różnić od raportowania w sieciach reklamowych firm zewnętrznych. AdMob nie odpowiada za rozbieżności w raportowaniu ani za działanie oraz wyniki zewnętrznych sieci reklamowych i oprogramowania firm zewnętrznych. Poniższe zasady dotyczą wydawców korzystających z funkcji zapośredniczenia sieci reklamowych w AdMob lub innej funkcji zapośredniczenia:

 • Wydawca musi przestrzegać Zasad Google dotyczących wydawców;
 • Wydawca musi postępować zgodnie z wszelkimi dodatkowymi wytycznymi technicznymi oraz wskazówkami implementacji, jakie może otrzymać od AdMob;
 • Wydawca nie może korzystać z usługi zapośredniczenia AdMob w sposób, który narusza umowę wydawcy z zewnętrzną siecią reklamową;
 • Udział w przychodach z AdMob jest wypłacany tylko wydawcy;
 • AdMob nie udziela pomocy firmom zewnętrznym, nie gwarantuje zgodności z nimi ani nie prowadzi z nimi konsultacji w sprawie rozbieżności;
 • W przypadku danego wyświetlenia wydawcy nie mogą powtarzać wywołań reklam Google w celu zakłócenia aukcji reklam, wpłynięcia na jej przebieg lub uzyskania w niej nieuczciwej przewagi.
 • Wydawcy korzystający z funkcji platformy aplikacji nie mogą przekazywać możliwości polegającej na wyświetleniu do żadnego pośrednika (w tym do swojego własnego systemu), który dynamicznie lub automatycznie przydziela żądania reklamy na podstawie rzeczywistych, szacunkowych lub innych informacji o cenie w czasie rzeczywistym. Funkcje platformy aplikacji obejmują Otwarte ustalanie stawek.

Funkcje w wersji beta

Niektóre funkcje mogą być oznaczone jako „beta” lub nie być obsługiwane („funkcje w wersji beta”). Google może wyłączyć funkcje w wersji beta w dowolnej chwili i według własnego uznania. Google może, według własnego uznania, nie oferować wsparcia technicznego w przypadku funkcji w wersji beta. Wydawca nie może ujawniać innym firmom żadnych informacji związanych z funkcjami w wersji beta, informować o istnieniu niepublicznych funkcji w wersji beta ani udostępniać takich funkcji.

Reklamy spersonalizowane

Google może korzystać z identyfikatora wyświetlania reklam urządzenia, na którym wyświetla się reklama, by określać zainteresowania oraz dane demograficzne użytkowników (np. „miłośnicy sportu”). Zainteresowania, dane demograficzne i inne informacje mogą pomóc lepiej kierować reklamy. Może być konieczna aktualizacja polityki prywatności Twojej aplikacji, aby odzwierciedlić wykorzystanie reklam spersonalizowanych (wcześniej: reklam opartych na zainteresowaniach) wyświetlanych przy użyciu pakietu SDK do reklam mobilnych Google. Przejrzyj zasady prywatności swojej aplikacji i sprawdź, czy są one aktualne. Przepisy i strony wydawców różnią się w zależności od kraju, dlatego nie możemy sugerować konkretnych zapisów w polityce prywatności.

Jako uzupełnienie reklam spersonalizowanych (wcześniej: reklam opartych na zainteresowaniach), użytkownicy mają do dyspozycji Ustawienia reklam, które pozwalają im przeglądać i edytować zainteresowania i dane demograficzne. Niektórzy użytkownicy mogą zrezygnować z reklam spersonalizowanych.

Ostatnia aktualizacja: 23 stycznia 2018 r.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem