Известие

Посетете Страницата Ви за AdSense, където можете да намерите персонализирана информация за профила си, която да Ви помогне да постигнете успех с AdSense.

Правила за отделните продукти

Правила за поведение

AdMob позволява на издателите да генерират приходи от приложенията си посредством реклами от AdMob и Google. Издателите, които искат да участват в AdMob, трябва да спазват нашите онлайн правила на програмата AdSense с допълненията и изключенията, описани по-долу. В противен случай си запазваме правото по всяко време да спрем показването на реклами в приложението Ви и/или да деактивираме профила Ви в AdMob.

Изключения от правилата на AdSense

По принцип всички издатели в AdMob трябва да спазват нашите онлайн програмни правила. Някои от тях обаче се различават между AdSense и AdMob. Моля, прегледайте изключенията по-долу.

Преглед на изключенията

Функциониране на рекламите

В AdMob има функция за опресняване на рекламите, която може да е активна в мобилни приложения, използващи SDK на Google Mobile Ads. Честотата на опресняване не може да се зададе извън посочения в SDK диапазон.

Невалидни кликвания и импресии

Издателите нямат право да кликват върху рекламите, показвани от самите тях, нито да използват каквито и да е средства за изкуствено увеличаване на броя на импресиите и/или кликванията, включително ръчни методи. Тестването на собствените Ви реклами, като кликвате върху тях, не е разрешено.

Моля, използвайте тестови реклами (налични за Android, iOS), за да избегнете генерирането на невалидни кликвания.

Научете повече за невалидните кликвания и импресии

Google се отнася много сериозно към невалидните дейности и анализира всички кликвания и импресии, за да определи дали не отговарят на схема, която може изкуствено да завишава разходите на рекламодател или постъпленията на издател. Ако установим, че профил в AdMob може да представлява риск за рекламодателите ни, възможно е да го деактивираме, за да защитим интересите им.

На издатели с профили, деактивирани поради невалидна дейност или нарушаване на правилата ни, може да не бъде разрешено по-нататъшно участие в други решения на Google, осигуряващи приходи на издатели. Това означава например, че ако издател е имал профил в AdMob и той е бил деактивиран поради невалидна дейност или нарушения на правилата, той няма да може да използва AdSense, за да си осигурява приходи, и обратното. По тази причина тези издатели не могат да откриват нови профили.

Ако издател открие допълнителни профили, те ще бъдат сигнализирани като дубликати и след това единият или и двата профила ще бъдат деактивирани.

За допълнителна информация за невалидна дейност, моля, посетете нашия Ресурсен център за качество на рекламния трафик.

Насърчаваме издателите да експериментират с различни разположения и рекламни формати, но трябва да спазват правилата на Google за издатели. Моля, също така прегледайте ръководството ни за внедряване.

Приложения, предлагащи програми с възнаграждение

Не е разрешено поставянето на реклами от Google в приложения, обещаващи заплащане или поощрения на потребители, които кликват върху реклами, сърфират в мрежата, четат имейли или извършват други подобни действия. Поставянето на реклами от Google в такива приложения може да доведе до невалидни импресии или кликвания и следователно е забранено. По същия начин не е разрешено поставянето на реклами от Google в приложения, които предимно привличат трафик, популяризират или предоставят материали с инструкции как да се внедряват подобни услуги.

Подсиндикиране и посредничество за рекламни мрежи

Издателите нямат право да влизат във взаимоотношения за подсиндикиране (т.е. Google трябва да е в директни взаимоотношения с издателя и да не се използва посредник).

Научете повече за подсиндикирането и посредничеството за рекламни мрежи

Ограничено споделяне на информация

  • Показатели: Издателите нямат право да споделят достъпа до конзолата за отчитане на AdMob (освен с предварително писмено съгласие на AdMob за това, кои показатели да се споделят).
  • Код: Издателите нямат право да споделят изходния или некомпилирания код на SDK на Google с трета страна.

AdMob Посредничество

Услугата на AdMob за посредничество между мрежи е предназначена да осигури достъп до търсенето от рекламодатели първи страни на рекламни мрежи трети страни (за разлика от търсенето от борси, посредници или оптимизатори). Отчитането в AdMob за реклами, показани чрез функциите на програмата за посредничество между мрежи, може да се различава от отчитането в рекламните мрежи на третите страни. AdMob няма задължения при несъответствия в отчитането или за ефективността, или за резултатите от рекламни мрежи или софтуер на трети страни. Следните правила важат за издатели, които използват функцията за посредничество за мрежи на AdMob или която и да е друга такава функция:

  • Издателите ще се придържат към правилата на програмата AdSense за Закона за защита на личната неприкосновеност на децата онлайн (COPPA).
  • Издателите трябва да спазват програмните правила на платформите и правилата на Google за издатели.
  • Всички допълнителни указания за внедряване и технически условия, които може да бъдат предоставени от AdMob.
  • Издателят не може да използва услугата за посредничество на AdMob по начин, който би нарушил споразуменията му с рекламни мрежи на трети страни.
  • Делът от приходите от AdMob ще се изплаща само на издателя.
  • AdMob няма задължение да предоставя поддръжка, да гарантира съвместимост или да обсъжда решения за несъответствията с която и да е трета страна.
  • Издателите нямат право да извършват многократни извиквания на реклами от Google за дадена импресия по начин, с който опитват да възпрепятстват, извършат злоупотреба или получат нечестно предимство в рекламния търг.
  • Издателите, които използват функции на платформите за приложения, нямат право да предават възможността за импресии чрез посредник (включително чрез собствена система на издателя), която динамично или програмно разпределя заявките за реклами на базата на действителна, прогнозна или друга информация за ценообразуването в реално време. Функциите на платформите за приложения включват офериране.

Бета функции

Някои функции може да бъдат идентифицирани като „бета“ или да не се поддържат другояче („бета функции“). Google може да прекрати по свое усмотрение предоставянето на бета функции по всяко време. Google може, по свое усмотрение, да не предоставя услуги по техническа поддръжка във връзка с бета функции. Издателите нямат право да разкриват на трети страни информация от бета функциите, начините за достъп до тях или съществуването на необществени бета функции.

Персонализирано рекламиране

Google може да използва идентификатора за рекламиране от устройството, на което се показва рекламата, за да генерира интереси и демографски данни (напр. „любители на спорта“). Интересите, демографските данни и други данни могат да се използват за показване на реклами, насочени по-добре към потребителя. Освен това може да се наложи да актуализирате декларацията за поверителност на приложението си, за да отразява използването на персонализирано рекламиране (наричано преди рекламиране въз основа на интереси), извършвано чрез SDK на Google Mobile Ads. Моля, отделете малко време, за да прегледате правилата за поверителност на приложението си и да се уверите, че са актуални. Тъй като страниците на издателите и законите в отделните държави се различават, не можем да Ви препоръчаме конкретна формулировка за декларацията Ви за поверителност.

В допълнение към персонализираното рекламиране (наричано преди рекламиране въз основа на интереси) настройките за рекламите позволяват на потребителите да преглеждат и редактират интересите и демографските си данни. Някои потребители могат да решат да се откажат от персонализираните реклами.

Последна актуализация: 30 септември 2021 г.

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Страницата Ви за AdSense

Представяме Ви „Страницата Ви за AdSense“: нов ресурс, където можете да намерите персонализирана информация и нови възможности в профила си, които да Ви помогнат да постигнете успех с AdSense.

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню