การแจ้งเตือน

โปรดอย่าลืมไปที่หน้า AdSense ของคุณ ซึ่งมีข้อมูลที่ปรับให้เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณเพื่อช่วยให้ประสบความสำเร็จจากการใช้ AdSense

นโยบาย

บัญชีถูกระงับเนื่องจากการเข้าชมที่ไม่ถูกต้องหรือเหตุผลด้านนโยบาย

สาเหตุที่บัญชีของฉันถูกระงับ

Google ดำเนินการกับการละเมิดนโยบายและการเข้าชมที่ไม่ถูกต้องอย่างเข้มงวดเพื่อที่จะปกป้องผู้ใช้ ผู้เผยแพร่โฆษณา และผู้ลงโฆษณาที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศการโฆษณาของเรา แม้ว่าเรามักจะแจ้งผู้เผยแพร่โฆษณาและดำเนินการด้านนโยบายและการเข้าชมที่ไม่ถูกต้องที่ระดับเว็บไซต์ แต่อาจมีบางครั้งที่เราจะต้องระงับหรือปิดบัญชีเนื่องจากการละเมิดนโยบายหรือการเข้าชมที่ไม่ถูกต้อง

การระงับบัญชีจะให้เวลาคุณเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในเว็บไซต์ การระงับอาจมีระยะเวลาแตกต่างกันไป โดยระยะเวลาการระงับของคุณจะระบุไว้ในการแจ้งเตือนทางอีเมล หากถูกระงับ คุณจะยังลงชื่อเข้าใช้บัญชี AdSense ได้ แต่จะไม่มีการแสดงโฆษณาในช่วงนี้ ระบบจะหยุดการตรวจสอบเว็บไซต์และการอัปเกรดบัญชีไว้ชั่วคราวจนกว่าจะยกเลิกการระงับ นอกจากนี้คุณจะเห็นว่ามีการระงับการชำระเงินเพิ่มอยู่ในบัญชีของคุณโดยอัตโนมัติ

เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการระงับนี้ เราจะเปิดใช้การแสดงโฆษณาใหม่โดยอัตโนมัติ ยกเลิกการระงับการชำระเงิน และตรวจสอบบัญชีว่าเป็นไปตามนโยบาย โปรดทราบว่าหากพบว่าปัญหาการละเมิดนโยบายหรือการเข้าชมที่ไม่ถูกต้องยังมีอยู่หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการระงับบัญชี เราอาจปิดบัญชีนั้นโดยถาวร โปรดทราบว่าการระงับบัญชีไม่สามารถอุทธรณ์ได้

หากบัญชีถูกระงับ คุณจะได้รับอีเมลที่ระบุว่าการระงับนี้มีสาเหตุมาจากการละเมิดนโยบายหรือการเข้าชมที่ไม่ถูกต้อง โปรดค้นหาอีเมลของคุณเพื่อดูข้อความจาก AdSense และดูส่วนที่เกี่ยวข้องด้านล่าง

การระงับบัญชีเนื่องจากการละเมิดนโยบาย

นโยบายโปรแกรมมีไว้เพื่อให้ทุกคนที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศการโฆษณาได้รับประสบการณ์ใช้งานในเชิงบวก เมื่อเราพบเว็บไซต์ที่ละเมิด เราจะ ก) ส่งข้อความเตือนขอให้คุณแก้ไขเว็บไซต์ หรือ ข) ปิดการแสดงโฆษณาไปยังเว็บไซต์นั้นทันทีหากเป็นการละเมิดร้ายแรง

หากมีการละเมิดนโยบายของเราซ้ำแล้วซ้ำอีกหรือเป็นการละเมิดร้ายแรง เราอาจต้องยกระดับการดำเนินการจากระดับเว็บไซต์มาเป็นการดำเนินการระดับบัญชี เราอาจระงับบัญชีของคุณชั่วคราวเพื่อให้โอกาสคุณในการตรวจสอบเนื้อหาทั้งหมด แก้ไขการละเมิด และวางมาตรการป้องกันเพื่อช่วยให้คุณปฏิบัติตามนโยบาย

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาด้านนโยบายซึ่งมีส่วนทำให้เกิดการระงับบัญชี โปรดลงชื่อเข้าใช้บัญชี และดูประวัติการละเมิด เราขอแนะนำให้ดูเคล็ดลับในการตรวจสอบการละเมิดนโยบายในเว็บไซต์ของคุณและคำชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายของเราจากแหล่งข้อมูลต่อไปนี้

เราคาดหวังว่าคุณจะแก้ไขปัญหาด้านนโยบายได้ภายในระยะเวลาการระงับ บัญชีของคุณจะถูกปิดหากยังคงละเมิดนโยบายของเราหลังสิ้นสุดระยะเวลาการระงับ ในกรณีนี้ เราอาจระงับรายได้ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดหรือรายได้รวมภายใน 60 วันที่ผ่านมาเพื่อคืนเงินให้แก่ผู้ลงโฆษณาที่ได้รับผลกระทบ (ตามความเหมาะสมและหากเป็นไปได้)

เคล็ดลับ: โปรดดูรายละเอียดการระงับบัญชีเนื่องจากการละเมิดนโยบายในการทำความเข้าใจคำเตือนและการระงับบัญชีเนื่องจากนโยบาย

การระงับบัญชีเนื่องจากการเข้าชมที่ไม่ถูกต้อง

นอกจากการตรวจสอบการละเมิดนโยบายแล้ว เรายังวิเคราะห์การคลิกและการแสดงผลทั้งหมด เพื่อพิจารณาว่ากิจกรรมเหล่านี้ตรงกับรูปแบบการใช้งานที่อาจเป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายของผู้ลงโฆษณาหรือรายได้ของผู้เผยแพร่โฆษณาเกินความเป็นจริงหรือไม่ และเราอาจระงับหรือปิดบัญชีของคุณหากพบว่ามีการเข้าชมที่ไม่ถูกต้อง ในกรณีนี้ เราอาจระงับรายได้ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดหรือรายได้รวมภายใน 60 วันที่ผ่านมาเพื่อคืนเงินให้แก่ผู้ลงโฆษณาที่ได้รับผลกระทบ (ตามความเหมาะสมและหากเป็นไปได้)

การระงับบัญชีจะให้เวลาคุณตรวจสอบแหล่งที่มาของการเข้าชมที่ไม่ถูกต้อง ค้นหาและบล็อกการเข้าชมที่น่าสงสัย และวางมาตรการเพื่อให้มีการเข้าชมที่ถูกด้อง การระงับนั้นไม่สามารถอุทธรณ์ได้ ขอแนะนำให้คุณดูวิธีแบ่งกลุ่มการเข้าชมเพื่อช่วยให้เข้าใจ ตรวจสอบ และประเมินการเข้าชมที่มายังเว็บไซต์ได้ดีที่สุด ซึ่งน่าจะช่วยให้คุณระบุแหล่งที่มาของการเข้าชมที่ไม่ถูกต้องได้เช่นกัน หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ศูนย์แหล่งข้อมูลด้านคุณภาพการเข้าชมจากโฆษณา

โปรดทราบว่าหากเราพบปัญหาใดๆ เพิ่มเติมในบัญชี AdSense ในระหว่างระยะเวลาการระงับ เราอาจปิดบัญชีเป็นการถาวรก่อนที่ระยะเวลาการระงับจะสิ้นสุดลง หลังจากยกเลิกการระงับแล้ว หากพบว่าบัญชียังคงมีการเข้าชมที่ไม่ถูกต้องและให้การเข้าชมที่มีคุณค่าต่ำภายในระบบนิเวศโฆษณาของเราอย่างต่อเนื่อง เราอาจจำกัดหรือปิดการแสดงโฆษณา ระงับบัญชีอีกครั้ง หรือปิดบัญชีเพื่อปกป้องผู้ลงโฆษณาและผู้ใช้ของเรา

เราได้ระบุสาเหตุการระงับที่พบบ่อยที่สุดไว้ด้านล่างนี้ เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจสาเหตุที่เป็นไปได้ที่ผู้เผยแพร่โฆษณาอาจถูกระงับบัญชีเนื่องจากการเข้าชมที่ไม่ถูกต้อง โปรดทราบว่านี่เป็นเพียงสาเหตุอันดับต้นๆ ไม่ใช่สาเหตุทั้งหมด

สาเหตุที่พบบ่อยที่ทำให้บัญชี AdSense ถูกระงับเนื่องจากมีการเข้าชมที่ไม่ถูกต้อง

การคลิกโฆษณาในเนื้อหาของคุณเอง
  • ผู้เผยแพร่โฆษณาจะต้องไม่คลิกโฆษณาในเว็บไซต์หรือช่อง YouTube ของตนเอง และจะต้องไม่ทำให้ปริมาณการแสดงผลหรือการคลิกที่โฆษณาได้รับสูงเกินจริง ไม่ว่าจะด้วยวิธีอัตโนมัติหรือดำเนินการด้วยตนเองก็ตาม นอกจากนี้ ผู้เผยแพร่โฆษณาบน YouTube ควรข้ามโฆษณาเมื่อดูวิดีโอของตนเองเพื่อหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายของผู้ลงโฆษณาที่สูงขึ้นโดยไม่เหมาะสม

  • หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ลงโฆษณารายใดรายหนึ่งที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของคุณ โปรดพิมพ์ URL ของโฆษณาในแถบที่อยู่ของเบราว์เซอร์โดยตรง

ผู้ใช้อย่างน้อย 1 รายคลิกโฆษณาในเนื้อหาซ้ำๆ
  • ผู้เผยแพร่โฆษณาอาจไม่ขอให้ผู้อื่นรีเฟรชหรือคลิกโฆษณาของตน ซึ่งรวมถึงการขอให้ผู้ใช้สนับสนุนเว็บไซต์หรือช่องของคุณ เสนอรางวัลให้กับผู้ใช้ที่ดูโฆษณาหรือทำการค้นหา และให้คำสัญญาว่าจะระดมเงินให้กับบุคคลที่สามเพื่อการกระทำดังกล่าว
เคล็ดลับ: ไปที่ศูนย์ช่วยเหลือของ AdMob เพื่อดูข้อมูลการระงับบัญชี AdMob

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
true
หน้า AdSense ของคุณ

เราขอแนะนำหน้า AdSense ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลใหม่ที่มีข้อมูลที่ปรับเปลี่ยนในแบบของคุณ รวมถึงโอกาสใหม่ๆ ในบัญชี เพื่อช่วยให้คุณใช้ AdSense นำไปสู่ความสำเร็จ

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
6120973394473706211
true
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
true