Известие

Посетете Страницата Ви за AdSense, където можете да намерите персонализирана информация за профила си, която да Ви помогне да постигнете успех с AdSense.

Правила

Спрян профил поради невалиден трафик или неспазване на правилата

Защо бе спрян профилът ми?

Google се отнася много сериозно към нарушенията на правилата и невалидния трафик, за да защити потребителите, издателите и рекламодателите, които участват в рекламната ни екосистема. Въпреки че при неспазване на правилата и невалиден трафик обикновено уведомяваме издателите и предприемаме действия на ниво сайт, понякога е възможно поради тези причини да се наложи да спрем или деактивираме профили.

Спирането на профила Ви дава време да направите съответните промени в сайта си. Спиранията могат да имат различна продължителност. Продължителността на спиране ще бъде посочена в известието по имейл, което ще получите. Дори ако профилът Ви в AdSense бъде спрян, ще продължавате да можете да влизате в него. В периода на спиране обаче няма да се показват никакви реклами. Прегледите на сайта и надстройките на профила ще бъдат поставени на пауза, докато спирането не бъде отменено. Също така ще видите, че към профила Ви автоматично е добавено задържане на плащанията.

В края на този период на спиране автоматично ще активираме отново показването на реклами, ще премахнем задържането на плащанията и ще наблюдаваме профила Ви, за да се уверим, че спазва правилата. Моля, имайте предвид, че ако след период на спиране се установят допълнителни проблеми, свързани с нарушаване на правилата или невалиден трафик, може трайно да деактивираме профила. Имайте предвид, че спирането на профили не подлежи на обжалване.

Ако профилът Ви бъде спрян, ще получите имейл, в който се уточнява дали това действие се дължи на нарушения на правилата, или на невалиден трафик. Моля, потърсете съобщение от AdSense в електронната си поща и прегледайте подходящите секции по-долу:

Спиране на профила поради нарушение или съответно нарушения на правилата

Програмните ни правила са създадени, за да се осигури ефективна практическа работа на всички участници в рекламната ни екосистема. Когато се натъкнем на сайт, който ги нарушава, a) изпращаме предупредително съобщение, в което искаме да внесете корекции в сайта си, или б) незабавно деактивираме показването на реклами в него, ако нарушението е сериозно.

Ако правилата ни се нарушават многократно или грубо, може да се наложи да преминем от действия на ниво отделен сайт към такива на ниво профил. Може временно да спрем профила Ви, за да Ви дадем възможност да прегледате цялото си съдържание, да отстраните нарушенията и да внедрите предпазни мерки, така че да спазвате правилата.

За да научите повече за проблемите с правилата, които са допринесли за спирането, влезте в профила си и прегледайте историята на нарушенията. За съвети относно това, как да следите сайтовете си за нарушения на правилата, и за разяснения относно самите правила препоръчваме да прегледате следните ресурси:

Надяваме се да сте в състояние да решите проблемите, свързани с правилата, по време на периода на спиране. Ако продължите да ги нарушавате след изтичането на този период, профилът Ви ще бъде деактивиран. Ако това се случи, може да удържим приходите, които са свързани с нарушенията, до общите Ви приходи за последните 60 дни, за да възстановим средствата на засегнатите рекламодатели (където е уместно и възможно).

Съвет: За повече информация относно спирането на профили поради нарушения на правилата вижте Запознаване с предупрежденията в профила за неспазване на правилата и спирането му

Спиране на профила поради невалиден трафик

Освен че следим за нарушения на правилата, анализираме и всички кликвания и импресии, за да определим дали се вписват в модел на използване, който може изкуствено да завишава разходите на рекламодател или приходите на издател. Ако установим, че в профила Ви има невалиден трафик, може да спрем или деактивираме профила Ви. Ако това се случи, може да удържим приходите, които са свързани с нарушенията, до общите Ви приходи за последните 60 дни, за да възстановим средствата на засегнатите рекламодатели (където е уместно и възможно).

Спирането на профила Ви дава време да проверите източниците на невалиден трафик, да установите и блокирате подозрителния трафик и да внедрите мерки за гарантиране на чист трафик. Спирането на профили не подлежи на обжалване. Препоръчваме да научите как да сегментирате трафика към сайта си, за да го разбирате, следите и оценявате по-добре. Това също така може да Ви помогне да идентифицирате източниците на невалиден трафик. За повече информация разгледайте Ресурсния ни център за качество на рекламния трафик.

Моля, имайте предвид, че ако по време на междинния период на спиране се установят допълнителни проблеми, профилът Ви в AdSense може да бъде деактивиран за постоянно дори преди изтичане на този период. Ако невалидният трафик не престане, след като профилът Ви бъде възстановен, и продължи да осигурява трафик с ниска стойност към рекламната ни екосистема, може да се наложи да ограничим или деактивираме показването на рекламите при Вас, повторно да спрем профила Ви или да го деактивираме, за да предпазим рекламодателите и потребителите си.

За да Ви помогнем да разберете възможните причини, поради които издателите може да бъдат санкционирани със спиране на профилите им поради невалиден трафик, по-долу излагаме най-често срещаните от тях. Имайте предвид, че този списък не е изчерпателен, а посочва само основните причини.

Често срещани причини за спиране на профили в AdSense поради невалиден трафик

Кликване върху рекламите в собственото Ви съдържание
  • На издателите не се разрешава да кликват върху рекламите, които показват на сайта или в канала си в YouTube, както и изкуствено да завишават броя на импресиите или кликванията, получавани от рекламите, нито чрез автоматизирани, нито чрез ръчни средства. Освен това издателите в YouTube трябва да пропускат рекламите, когато преглеждат собствените си видеоклипове, за да избегнат изкуственото повишаване на разходите на рекламодателите.

  • Ако искате да получите повече информация за някой от рекламодателите, които рекламират на сайта Ви, въведете URL адреса на рекламата директно в адресната лента на браузъра си.

Многократно кликване от един или повече потребители върху рекламите в съдържанието Ви
  • Издателите не може да подканват хората да опресняват или кликват върху рекламите им. Това включва да искате потребителите да подкрепят сайта или канала Ви, да предлагате поощрения за преглеждане на рекламите или извършване на търсения и да обещавате генериране на приходи за трети страни като компенсация за подобни дейности.
Съвет: Посетете Помощния център на AdMob за информация относно спирането на профили в AdMob.

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Страницата Ви за AdSense

Представяме Ви „Страницата Ви за AdSense“: нов ресурс, където можете да намерите персонализирана информация и нови възможности в профила си, които да Ви помогнат да постигнете успех с AdSense.

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
7448382260012187777
true
Търсене в Помощния център
true
true
true