Ustawienia konta

Zmiana adresu płatności na koncie AdSense

Aby zmienić adres płatności na koncie AdSense, wykonaj poniższe czynności:

  1. Zaloguj się na konto AdSense.
  2. Kliknij Płatności.
  3. W sekcji „Nazwa i adres” kliknij Utwórz.
  4. W polu „Adres” zmień adres płatności.
  5. Kliknij Zapisz.

Niestety nie można zmienić kraju w adresie płatności w AdSense. Jeśli przenosisz się do innego kraju lub na inne terytorium, musisz zlikwidować istniejące konto AdSense i utworzyć nowe.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?