Betalingen

Het betalingsadres in uw AdSense-account wijzigen

Wijzig als volgt het betalingsadres in uw AdSense-account:

  1. Log in op uw AdSense-account.
  2. Klik op Betalingen.
  3. Klik in het gedeelte 'Naam en adres' op Opstellen.
  4. Update uw betalingsadres in de adresvelden.
  5. Klik op Opslaan.

Het is helaas niet mogelijk het land van uw betalingsadres in AdSense te wijzigen. Als u bent verhuisd naar een ander land of gebied, annuleert u uw bestaande AdSense-account en maakt u een nieuw AdSense-account.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?