Betalingen

Het betalingsadres in uw AdSense-account wijzigen

Wijzig als volgt het betalingsadres in uw AdSense-account:

  1. Log in op uw AdSense-account.
  2. Klik op Betalingen.
  3. Klik in het gedeelte Instellingen op Instellingen beheren.
  4. Klik in het gedeelte Betalingsprofiel op Opstellen naast Naam en adres.
  5. Update uw betalingsadres in de adresvelden.
  6. Klik op Opslaan.

Uw betalingsland wijzigen

Het is niet mogelijk het land van uw betalingsadres in AdSense te wijzigen. Als u bent verhuisd naar een ander land of gebied, annuleert u uw bestaande AdSense-account en maakt u een nieuw AdSense-account.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen