Postavke računa

Promjena adrese za plaćanje na AdSense računu

Adresu za plaćanje na AdSense računu možete promijeniti na sljedeći način:

  1. Prijavite se na AdSense račun.
  2. Kliknite Plaćanja.
  3. U odjeljku "Postavke" kliknite Upravljanje postavkama.
  4. U odjeljku "Profil za plaćanje" kliknite Pisanje poruke pored odjeljka Ime i adresa.
  5. Ažurirajte adresu za plaćanje u poljima "Adresa".
  6. Kliknite Spremi.

Izmjena zemlje plaćanja

Nažalost, nije moguće izmijeniti zemlju adrese za plaćanje u AdSenseu. Ako ste se preselili u drugu zemlju ili na drugi teritorij, trebate otkazati postojeći AdSense račun i izraditi novi AdSense račun.

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?