Quảng cáo hình ảnh động

Quảng cáo hình ảnh động là hình ảnh đồ họa, động có thể xuất hiện trong đơn vị quảng cáo của bạn nếu bạn đã bật quảng cáo hình ảnh.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?