Динамични сликовни огласи

Анимирани сликовни огласи су графичке, динамичне слике које могу да се приказују у вашим огласним јединицама уколико сте омогућили сликовне огласе.

Да ли вам је ово било корисно?
Како то можемо да побољшамо?