Cho phép và chặn quảng cáo

Cách bật Trung tâm xem xét quảng cáo

Để bật Trung tâm xem xét quảng cáo, hãy thực hiện theo các bước sau:

  1. Đăng nhập vào tài khoản AdSense.
  2. Nhấp vào Kiểm soát chặn.
  3. Nhấp vào sản phẩm của bạn. Ví dụ: nhấp vào Nội dung đối với AdSense cho nội dung.
  4. Nhấp vào Trung tâm xem xét quảng cáo.
  5. Nhấp vào Bật.

    Trung tâm xem xét quảng cáo của bạn hiện đã được bật. Bạn có thể bắt đầu xem xét quảng cáo sau khoảng một giờ.

Lúc đầu, bạn sẽ chỉ thấy những quảng cáo đã hiển thị trên trang web của mình từ khi Trung tâm xem xét quảng cáo được bật. Qua một hoặc hai ngày sau sẽ có thêm quảng cáo xuất hiện trên tab Chưa được xem xét của Trung tâm xem xét quảng cáo.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?