Betalingen

Waarom geldt er voor mijn account een betalingsstop?

Uw AdSense-betalingen kunnen om een of meer van de volgende redenen zijn ingehouden:

Belasting

Mogelijke reden Wat u moet controleren Oplossing
U heeft uw belastinggegevens niet opgegeven. Bevindt uw betalingsadres zich in een land waar Google u kan verplichten bepaalde belastinggegevens op te geven? Dien uw belastinggegevens in bij Google.

Betalingen

Mogelijke reden Wat u moet controleren Oplossing
U heeft uw identiteit niet geverifieerd. Heeft u de vereiste documenten bij Google ingediend?

Verifieer uw identiteit.

U heeft uw adres niet geverifieerd. Heeft u per post een pincode ontvangen?

Alle uitgevers ontvangen een persoonlijke pincode als hun inkomsten de verificatiedrempel bereiken.

Geef uw pincode op om uw betalingsadres te verifiëren.
U heeft geen betaalmethode ingesteld. Hebben uw inkomsten de drempel voor selectie van een betaalmethode bereikt? Stel de gewenste betaalmethode in.
U heeft een zelfgeactiveerde betalingsstop niet opgeheven. Heeft u ervoor gekozen uw betalingen van AdSense te onderbreken? Hef de zelfgeactiveerde betalingsstop op om weer betalingen te ontvangen.
Opmerking: Er kan ook een betalingsstop worden ingesteld bij problemen met betalingen die minder vaak voorkomen. Telkens wanneer uw betalingen worden gestopt, wordt er een melding weergegeven op de pagina Betalingen. Klik op de link in de melding voor de stappen die u moet volgen om de betalingsstop op te heffen en in aanmerking te komen voor betaling.

 

Naleving

Mogelijke reden Wat u moet controleren Oplossing
Er is een betalingspauze tijdens het verificatieproces ingesteld voor uw account.

Voordat we uw betaling kunnen uitvoeren, moet u bepaalde informatie aan het Google Payments-team verstrekken om uw identiteit te bevestigen.

Heeft u van het Google Payments-team het verzoek ontvangen om uw persoonlijke informatie te verifiëren? Bevestig uw persoonlijke informatie.
Uw account wordt momenteel beoordeeld om na te gaan of het voldoet aan het programmabeleid van AdSense.

Alle accounts worden regelmatig gecontroleerd op naleving van het beleid en op eventuele ongeldige activiteit. Als uw account wordt onderzocht, kan het voorkomen dat we een tijdelijke betalingsstop instellen.

Wordt er een melding weergegeven op de pagina Betalingen? U hoeft geen actie te ondernemen. Deze betalingsstop wordt na het onderzoek automatisch opgeheven als uw account voldoet aan het beleid en uw verkeer geldig is.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen