Betalingen

Waarom er voor uw account een betalingsstop geldt

Uw AdSense-betalingen kunnen om een of meer van de volgende redenen zijn ingehouden:

 • U heeft uw belastinggegevens niet opgegeven

  Afhankelijk van het land van uw betalingsadres kan Google u verplichten bepaalde belastinggegevens op te geven. Raadpleeg de pagina 'Betalingen > Instellingen' in uw AdSense-account voor meer informatie.

 • U heeft geen betaalmethode ingesteld

  Wanneer uw inkomsten de drempel voor het selecteren van een betaalmethode bereiken, kunt u uw betaalmethode instellen.

 • U heeft uw adres niet geverifieerd

  Alle uitgevers ontvangen een persoonlijke pincode wanneer hun inkomsten de verificatiedrempel bereiken. Voordat u betalingen kunt ontvangen, moet u uw pincode invoeren, zodat we uw adres kunnen verifiëren.

 • Er is een betalingspauze tijdens verificatieproces ingesteld voor uw account

  U moet bepaalde informatie verstrekken aan ons betalingsteam om uw identiteit te bevestigen voordat uw betaling kan worden uitgevoerd. Meer informatie over of er een betalingspauze tijdens verificatieproces is ingesteld.

 • U heeft een zelfgeactiveerde betalingsstop niet opgeheven

  Als u ervoor heeft gekozen uw betalingen van AdSense te onderbreken, moet u uw zelfgeactiveerde betalingsstop opheffen om het ontvangen van betalingen te hervatten.

 • Uw account wordt momenteel beoordeeld om na te gaan of dit aan ons programmabeleid voldoet

  Alle accounts worden regelmatig gecontroleerd op naleving van het beleid en op eventuele ongeldige activiteit. Nu en dan, wanneer uw account wordt onderzocht, worden uw betalingen tijdelijk ingehouden. U hoeft geen contact met ons op te nemen over een dergelijke betalingsstop. Als uw verkeer geldig is, wordt de stop na het onderzoek automatisch opgeheven.

Opmerking: Er kan ook een betalingsstop worden ingesteld bij problemen met betalingen die minder vaak voorkomen. Telkens wanneer uw betalingen worden gestopt, wordt er een melding weergegeven op de pagina Betalingen. Klik op de link in de melding voor de stappen die u moet volgen om de inhouding te verwijderen en in aanmerking te komen voor betaling.

Uw volgende betaling ontvangen

Als de betalingsstop vóór de 20e van uw account wordt verwijderd, ontvangt u een betaling in de huidige maandelijkse betalingscyclus. Als er een betaling is gedaan, ziet u een regelitem 'Automatische betaling' op uw pagina Betalingen, waardoor u weet dat uw betaling wordt uitgevoerd.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen