Hãy nhớ truy cập vào Trang AdSense của bạn để tìm thông tin riêng về tài khoản của bạn và sử dụng để thể giúp bạn đạt được thành công với AdSense.

Bắt đầu với giao diện AdSense

Giới thiệu về phiên bản băng thông thấp của AdSense

Bạn có thể truy cập phiên bản băng thông thấp của AdSense bằng cách nhấp vào Xem trên: Băng thông thấp ở cuối màn hình trong giao diện AdSense.

Low bandwidth version

Những gì bạn nên biết về phiên bản băng thông thấp:

 • Bạn có thể kiểm tra nhanh thu nhập, chạy các báo cáo cơ bản và xem hầu hết các cảnh báo mà sau đó bạn có thể giải quyết thông qua giao diện cổ điển nếu cần.

 • Phiên bản băng thông thấp hoạt động tốt nhất với một trong số các trình duyệt được hỗ trợ đầy đủ sau:

  • Google Chrome (luôn tự động cập nhật)

  • Firefox (phiên bản 3.6 trở lên)

  • Internet Explorer (phiên bản 8 trở lên)

  • Safari (phiên bản 4 trở lên)

 • Nếu lần cuối cùng bạn truy cập vào phiên bản băng thông thấp, chúng tôi sẽ hiển thị lại cho bạn phiên bản này vào lần đăng nhập tài khoản tiếp theo của bạn.

 • Hiện tại, bạn không thể thực hiện một số hoạt động nhất định từ phiên bản băng thông thấp, như chạy các báo cáo tùy chỉnh hoặc chặn quảng cáo. Đối với các tác vụ ít thường xuyên hơn này, vui lòng sử dụng giao diện cổ điển.

Để chuyển sang phiên bản máy tính để bàn đầy đủ của AdSense từ phiên bản băng thông thấp, nhấp vào Xem trên: Giao diện cổ điển ở cuối màn hình trong giao diện AdSense.

Classic view
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
157
false