Productspecifiek beleid

AdSense-beleid inzake video en games

Beleid ten aanzien van interactieve media-advertenties (IMA) van Google voor het genereren van inkomsten via video- en game-content

Met interactieve media-advertenties (IMA) van Google kunnen AdSense- en DoubleClick Ad Exchange-uitgevers lineaire en niet-lineaire advertenties weergeven in interactieve media-content, zoals video's en games. Deze uitgevers kunnen producten zoals AdSense voor video, AdSense voor games, games op DoubleClick Ad Exchange en video's op DoubleClick Ad Exchange gebruiken om inkomsten te genereren met relevante, niet-storende advertentieplaatsingen in het uitgebreide adverteerdersnetwerk van Google.

Als u Google-advertenties wilt gebruiken om inkomsten te genereren met interactieve media-content, moet u aan de volgende beleidsregels voldoen:

Vereisten voor content
Children's Online Privacy Protection Act (COPPA)
Implementatie van videospelers en games
Richtlijnen voor advertentieweergave
Richtlijnen voor advertentie-indelingen

Vereisten voor content

 • Uitgevers kunnen uitsluitend advertenties weergeven wanneer video- en gaming-content aanwezig is. Het weergeven van advertenties in zelfstandige advertentieblokken (zoals banneradvertentieblokken of advertentieblokken met interstitials) is niet toegestaan.
   
 • Content waarin advertenties worden weergegeven moet voldoen aan het programmabeleid van AdSense en de programmarichtlijnen van DoubleClick Ad Exchange Seller.
  Zo mag het volgende niet voorkomen in video- en gaming-content:
  • Pornografie of inhoud voor volwassenen die niet als gezinsvriendelijk wordt beschouwd.
  • Alle content die illegaal is, aanspoort tot illegale activiteiten of inbreuk maakt op de wettelijke rechten van anderen.
  • Geweld, discriminatie of het zwartmaken van personen, groepen of organisaties.
  • Auteursrechtelijk beschermde content, tenzij de wettelijke bevoegdheid is verleend om die content weer te geven. Raadpleeg ons DMCA-beleid voor meer informatie.
 • Er moeten hoogwaardige, nauwkeurige metadata en beschrijvende URL's worden verstrekt en onderhouden voor alle video- en game-content waarmee inkomsten worden gegenereerd. 

 • Uitgevers kunnen geen IMA-producten gebruiken om inkomsten te genereren met op YouTube gehoste video's. Uitgevers die inkomsten willen genereren met video's op YouTube, kunnen dat doen via het YouTube-partnerprogramma.

 • Uitgevers moeten de wettelijke bevoegdheid hebben om inkomsten te genereren met de content van video's en games met behulp van IMA-producten.

 • Uitgevers zijn er zelf verantwoordelijk voor dat pagina's waarop hun video- en game-content is ingesloten, in overeenstemming zijn met het AdSense-programmabeleid en de programmarichtlijnen van DoubleClick Ad Exchange Seller. Als uitgevers dit niet kunnen garanderen, raden we hen aan geen advertentieverzoeken in te dienen voor die sites.

 • Uitgevers moeten een privacybeleid hebben en volgen waarin duidelijk wordt gesteld dat derden bepaalde typen informatie mogen verzamelen over bezoeken van gebruikers aan hun websites en hun eventuele interactie met content op deze sites.
   
 • Wanneer sprake is van een conflict tussen dit videobeleid en de programmarichtlijnen van DoubleClick AdX-verkoper, moeten uitgevers voldoen aan de versie van de conflicterende bepaling die is vastgelegd in de programmarichtlijnen van DoubleClick AdX Seller.

Terug naar boven

Children's Online Privacy Protection Act (COPPA)

In het kader van de Children's Online Privacy Protection Act (COPPA), (a) moet u Google op de hoogte stellen van deze sites of gedeelten van sites die onder de COPPA vallen, met behulp van de tool die u hier kunt vinden: https://www.google.com/webmasters/tools/coppa, of door middel van de methode voor apps die hier wordt beschreven: https://developers.google.com/mobile-ads-sdk/docs/admob/additional-controls, en (b) mag u niet gebruikmaken van op interesses gebaseerd adverteren (waaronder remarketing) om het volgende te targeten: (i) activiteiten die hebben plaatsgevonden of momenteel plaatsvinden door gebruikers waarvan u weet dat ze jonger zijn dan 13 jaar, of (ii) activiteiten die hebben plaatsgevonden of momenteel plaatsvinden op sites die zijn gericht op gebruikers die jonger zijn dan 13 jaar.

Terug naar boven

Implementatie van videospelers en games

 • Uitgevers dienen zich te houden aan de Servicevoorwaarden van Google voor de SDK voor interactieve media-advertenties (IMA).

 • Uitgevers moeten videospelers en games gebruiken die voldoen aan de volgende platformvereisten:
  • ActionScript 3 flash-spelers en -games die geschikt zijn voor Google Flash IMA v3 SDK-integratie en/of compatibel zijn met de VAST 2.0/VPAID 1.0-standaarden.
  • HTML5-gebaseerde technologie die geschikt is voor Google HTML5 IMA v3 SDK-integratie.
 • Videospelers en games moeten een beeldverhouding van 4:3 of 16:9 hebben.
   
 • Videospelers en games moeten groter zijn dan 450 x 100 pixels om vide-- en overlay-advertenties te kunnen weergeven.
  • Videospelers en games moeten groter zijn dan 400 x 100 pixels om overlay-advertenties te kunnen weergeven (zie Ondersteunde formaten voor overlay-advertenties).
  • Videospelers en games moeten groter zijn dan 240 x 200 pixels om videoadvertenties te kunnen weergeven.
 • Videospelers en games moeten ruimte bieden aan alle toepasselijke vormen van interactie van de gebruiker met advertenties (bijvoorbeeld doorklik-URL's, volume-aanpassing, pauzeren).

 • Videospelers en games die automatisch worden gestart bij het laden van de pagina, moeten zich boven de vouw bevinden in een browser (kijkvenster) met een standaardformaat van 1024 x 728 pixels.

 • Videospelers en games moeten de content pauzeren wanneer een gebruiker op een advertentie klikt (de advertentie mag blijven doorspelen). Nadat op een advertentie is geklikt, mag de video of game pas worden hervat wanneer de gebruiker daartoe opdracht geeft (bijv. wanneer de gebruiker op 'afspelen' klikt).

Terug naar boven

Richtlijnen voor advertentieweergave

 • Uitgevers mogen onder geen enkele omstandigheid advertentieonderdelen verbergen, onleesbaar maken, verwijderen of wijzigen.

 • Uitgevers mogen geen code van Google veranderen, of standaardadvertentiegedrag, targeting of de weergave van advertenties manipuleren op manieren die niet uitdrukkelijk door Google zijn toegestaan.

 • Uitgevers mogen advertenties niet hard-coderen in video- of game-content.
   
 • Advertenties moeten door gebruikers duidelijk van video- en gaming-content kunnen worden onderscheiden.

 • Advertentiebanners en -afbeeldingen mogen niet worden gebruikt als achtergrondsjablonen voor video- en gaming-content.

 • Advertenties mogen niet direct naast de besturingselementen (afspelen, pauze, volume, enz.) van een game of videospeler worden geplaatst of de besturingselementen versperren.

 • Binnen de speler of game kan slechts één advertentie per keer worden weergegeven.
   
 • Alle advertenties die geschikt zijn voor weergave moeten in de eerste beschikbare advertentieruimte worden weergegeven (aangezien clients geen advertentiewachtrij kunnen maken).

 • Advertenties moeten worden weergegeven totdat de gebruiker de pagina of content verlaat, tenzij anders vermeld bij specifieke advertentie-indelingen (zie Richtlijnen voor advertentie-indelingen hieronder).

 • Alle richtlijnen voor advertentieweergave zijn ook van toepassing op advertenties van derden die u wilt weergeven in spelers met Google-advertenties.
   
 • Uitgevers van gaming-content moeten tevens voldoen aan het AdSense-beleid inzake advertenties in het inhoudsnetwerk die worden weergegeven op gameplay-pagina's.

Terug naar boven

Richtlijnen voor advertentie-indelingen

 • TrueView-videoadvertenties die kunnen worden overgeslagen (lineair)
  • Advertenties komen alleen in aanmerking voor weergave op de preroll-videoadvertentieplaatsing.
    
  • Advertenties moeten in de speler of game aanwezig blijven totdat de gebruiker op 'Advertentie overslaan' klikt of de advertentie is voltooid.
    
  • Uitgevers mogen TrueView-advertenties niet standaard verbergen.
    
  • Uitgevers moeten videospelers gebruiken die zijn ingesteld voor (1) click-to-play en/of (2) automatisch afspelen of afspelen op afspeelpagina's.
   • Click-to-play: de gebruiker klikt op de afspeelknop om de video of game te starten.
    • Op hoofdbestemmingspagina's en navigatiepagina's kunnen TrueView-advertenties alleen worden weergegeven in click-to-play-spelers of in games.
      
    • Op pagina's met meerdere videospelers of games moeten alle videospelers en games zijn ingesteld op click-to-play.
   • Videospecifieke weergavepagina's: de gebruiker bezoekt een pagina alleen om video-content te bekijken (vergelijkbaar met de YouTube-weergaveomgeving).
    • Hoofdbestemmingspagina's van een site (zoals een startpagina, navigatiepagina, zoekpagina, enzovoort) worden niet beschouwd als videospecifieke weergavepagina's.
      
    • Video's of games die automatisch worden gestart nadat de bestemmingspagina is geladen, zijn toegestaan.
      
    • Per bestemmingspagina is slechts één autoplay-video of -game toegestaan.
  • In videoafspeellijsten die automatisch worden afgespeeld, mogen alleen TrueView-advertenties worden weergegeven op de preroll-plaatsing voorafgaand aan de eerste video. Alle daaropvolgende videoclips komen niet in aanmerking voor TrueView-advertenties.
    
  • Als u een TrueView-advertentie wilt weergeven, moet de contentclip één minuut of langer duren.
 • InStream-videoadvertenties die niet kunnen worden overgeslagen (lineair):
  • Advertenties zijn geschikt voor weergave op preroll-, midroll- en postroll-videoadvertentieplaatsingen.
    
  • Advertenties moeten in de speler of game worden weergegeven totdat de advertentie is voltooid en kunnen niet worden overgeslagen of gedeeltelijk worden bedekt.
    
  • Uitgevers mogen InStream-advertenties niet standaard verbergen.
    
  • In video-afspeellijsten die automatisch worden afgespeeld, mag slechts één videoadvertentie per vijf video's worden weergegeven.
    
  • Als u één videoadvertentie wilt weergeven, moet de contentclip één minuut of langer duren.
    
  • Als u meer dan één videoadvertentie wilt weergeven, moet de contentclip twee extra minuten aan content per extra videoadvertentie bevatten (bijv. drie videoadvertenties voor vijf minuten content).
 • Overlay-ads op het onderste derde gedeelte van content (niet-lineair):
  • Advertenties zijn niet toegestaan in games en zijn niet beschikbaar voor AdSense voor games en Games op Ad Exchange.
    
  • Advertenties mogen op elk moment tijdens het afspelen van de video-content worden weergegeven (weergave tijdens de eerste tien seconden wordt aanbevolen).
    
  • Advertenties moeten ten minste 15 seconden worden weergegeven of totdat de gebruiker het scherm minimaliseert.
    
  • Advertenties moeten hetzij volledig, hetzij geminimaliseerd, worden weergegeven (of vervangen door een nieuwe advertentie) totdat de video-content is geladen of gepauzeerd.
    
  • Eenmaal geminimaliseerd, kunnen advertenties alleen opnieuw worden weergegeven wanneer de gebruiker de advertentie opnieuw opent. Overlay-advertenties kunnen dus niet automatisch opnieuw worden geopend.
    
  • Als u één overlay-advertentie wilt weergeven, moet de contentclip 30 seconden of langer duren.
    
  • Als een uitgever meerdere overlay-advertenties wil weergeven, moet deze een van de volgende opties overwegen:
   • De contentclip moet 7 extra minuten content per overlay-advertentie bevatten (bijvoorbeeld drie overlay-advertenties voor 15 minuten content).
     
   • De gebruiker heeft de videocontent gepauzeerd en vervolgens opnieuw gestart.
 • Full-slot-advertenties (niet-lineair):
  • Advertenties worden weergegeven als lineaire advertenties op preroll-, midroll- en postroll-plaatsingen.
    
  • Advertenties moeten volledig zichtbaar zijn en mogen op geen enkele manier worden bedekt.
    
  • Advertenties moeten ten minste 15 seconden worden weergegeven of totdat de gebruiker het scherm sluit.
    
  • Als u full-slot-advertenties wilt weergeven, moet de contentclip 15 seconden of langer duren.
 • Begeleidende advertenties (optioneel):
  • Uitgevers die begeleidende advertenties gebruiken, moeten deze advertenties zo dicht bij de corresponderende videoadvertenties plaatsen dat gebruikers meteen zien dat ze bij elkaar horen.

Terug naar boven