Cho phép và chặn quảng cáo

Tìm quảng cáo trong Trung tâm xem xét quảng cáo

Trung tâm xem xét quảng cáo cung cấp một số tính năng để giúp bạn tìm những quảng cáo cụ thể để xem xét và chặn.

Ad review center search bar

Bộ lọc hoặc tìm kiếm

Hộp tìm kiếm ở đầu Trung tâm xem xét quảng cáo cho phép bạn giới hạn quảng cáo mình xem, ví dụ: theo ngôn ngữ, loại quảng cáo, kích thước quảng cáo, v.v.

Để lọc hoặc tìm kiếm quảng cáo:

 • Nhập vào hộp tìm kiếm hoặc nhấp vào hộp tìm kiếm và chọn một bộ lọc.

  Bạn có thể chọn từ các tùy chọn lọc sau đây:

  • Văn bản: Tìm quảng cáo có văn bản quảng cáo hoặc URL đích phù hợp.
  • Miền của nhà xuất bản Lọc quảng cáo dựa trên trang web quảng cáo đã xuất hiện.
  • Quảng cáo mới nhất: Tìm kiếm quảng cáo đã xuất hiện trên trang web của bạn trong 1, 3 hoặc 7 ngày qua.
  • Mạng quảng cáo: Tìm kiếm quảng cáo từ một mạng quảng cáo cụ thể.
  • Ngôn ngữ: Lọc dựa trên ngôn ngữ đã được phát hiện cho quảng cáo. Để xác định ngôn ngữ quảng cáo, chúng tôi xem xét các yếu tố khác nhau, bao gồm trang đích của quảng cáo cũng như nội dung của trang này, có nghĩa là bạn có thể thấy quảng cáo có hình ảnh hoặc văn bản bằng một ngôn ngữ khác với ngôn ngữ bạn đã lọc. Danh sách được sắp xếp theo tỷ lệ phần trăm của quảng cáo trong mỗi ngôn ngữ.
   Ví dụ: giả sử bạn có quảng cáo bằng 5 ngôn ngữ (tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ý, tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Nhật) và tổng số phân phối cho mỗi ngôn ngữ là: tiếng Anh (20), tiếng Tây Ban Nha (40), tiếng Ý (25), tiếng Bồ Đào Nha (5) và tiếng Nhật (10). Sau đó, danh sách sẽ hiển thị các ngôn ngữ theo thứ tự sau (giảm dần): tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ý, tiếng Anh, tiếng Nhật và tiếng Bồ Đào Nha.
  • Kích thước: Lọc dựa trên kích thước của quảng cáo được hiển thị trên trang web của bạn. Danh sách được sắp xếp theo tỷ lệ phần trăm của quảng cáo cho mỗi kích thước.
  • Loại quảng cáo: Lọc theo quảng cáo hình ảnh, quảng cáo văn bản hoặc quảng cáo đa phương tiện.
  • Chuỗi nhấp chuột: Tìm kiếm quảng cáo dựa trên URL theo dõi của quảng cáo.

Lưu ý rằng một số tùy chọn lọc bị ẩn cho đến khi bạn bắt đầu nhập vào hộp tìm kiếm và chúng tôi xác định nội dung bạn đang tìm kiếm.

Tìm kiếm hình ảnh

Bạn có thể sử dụng chức năng tìm kiếm hình ảnh của Trung tâm xem xét quảng cáo để giúp bạn tìm và xem xét quảng cáo hình ảnh, bao gồm các quảng cáo dựa trên Flash. Ví dụ: bạn có thể tải lên hình ảnh biểu trưng của đối thủ cạnh tranh và sử dụng hình ảnh đó để tìm kiếm quảng cáo hình ảnh chứa biểu trưng của đối thủ cạnh tranh.

Để tìm kiếm quảng cáo phù hợp với hình ảnh:

 1. Nhấp vào Tìm kiếm bằng hình ảnh Tìm bằng hình.
 2. Kéo hoặc tải hình ảnh của bạn lên.
  Hình ảnh của bạn có thể có kích thước tối đa là 2MB và kích thước lớn nhất của hình ảnh phải nhỏ hơn hoặc bằng 1024 pixel. Các định dạng tệp hình ảnh được hỗ trợ là: JPEG, GIF và PNG.
 3. Nhấp vào Tìm kiếm.

  Trung tâm xem xét quảng cáo sẽ tìm thấy bất kỳ quảng cáo nào hiển thị phù hợp cho hình ảnh của bạn.

Lưu ý rằng mặc dù tìm kiếm hình ảnh hỗ trợ hầu hết các loại tệp và loại quảng cáo nhưng không phải lúc nào tính năng này cũng có thể trả về tất cả các quảng cáo hình ảnh có sẵn.

Quảng cáo có liên quan

Trung tâm xem xét quảng cáo cũng cung cấp khả năng tìm kiếm quảng cáo có liên quan. Quảng cáo được xem là có liên quan nếu chúng có trang đích tương tự hoặc được kết nối bởi một chủ đề tương tự (ví dụ: thương hiệu, người, đối tượng, v.v.).

Để xem các quảng cáo có liên quan:

 • Di chuột qua quảng cáo và nhấp vào Tìm quảng cáo liên quan.

  Mọi quảng cáo có liên quan tìm được sẽ xuất hiện trong một trang được lọc có nhãn là "Quảng cáo có liên quan". Từ đây, bạn có thể chọn nhấp vào Chặn tất cả hoặc Đánh dấu tất cả là đã xem xét.

 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?