Cho phép và chặn quảng cáo

Tìm quảng cáo trong Trung tâm xem xét quảng cáo

Trung tâm xem xét quảng cáo cung cấp một số tính năng để giúp bạn tìm những quảng cáo cụ thể để xem xét và chặn.

Ad review center search bar

Bộ lọc hoặc tìm kiếm

Hộp tìm kiếm ở đầu Trung tâm xem xét quảng cáo cho phép bạn giới hạn quảng cáo mình xem, ví dụ: theo ngôn ngữ, loại quảng cáo, kích thước quảng cáo, v.v.

Để lọc hoặc tìm kiếm quảng cáo:

 • Nhập vào hộp tìm kiếm hoặc nhấp vào hộp tìm kiếm và chọn một bộ lọc.

  Bạn có thể chọn từ các tùy chọn lọc sau đây:

  • Văn bản: Tìm quảng cáo có văn bản quảng cáo hoặc URL đích phù hợp.
  • Miền của nhà xuất bản Lọc quảng cáo dựa trên trang web quảng cáo đã xuất hiện.
  • Quảng cáo mới nhất: Tìm kiếm quảng cáo đã xuất hiện trên trang web của bạn trong 1, 3 hoặc 7 ngày qua.
  • Mạng quảng cáo: Tìm kiếm quảng cáo từ một mạng quảng cáo cụ thể.
  • Ngôn ngữ: Lọc dựa trên ngôn ngữ đã được phát hiện cho quảng cáo. Để xác định ngôn ngữ quảng cáo, chúng tôi xem xét các yếu tố khác nhau, bao gồm trang đích của quảng cáo cũng như nội dung của trang này, có nghĩa là bạn có thể thấy quảng cáo có hình ảnh hoặc văn bản bằng một ngôn ngữ khác với ngôn ngữ bạn đã lọc. Danh sách được sắp xếp thứ tự theo tỷ lệ phần trăm của quảng cáo bằng mỗi ngôn ngữ.
   Ví dụ

   Giả sử bạn có quảng cáo bằng năm ngôn ngữ (tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ý, tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Nhật) và tổng số lượt phân phối cho mỗi ngôn ngữ là: tiếng Anh (20), tiếng Tây Ban Nha (40), tiếng Ý (25), tiếng Bồ Đào Nha (5), và tiếng Nhật (10). Sau đó, danh sách sẽ trình bày các ngôn ngữ theo thứ tự sau (giảm dần): tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ý, tiếng Anh, tiếng Nhật và tiếng Bồ Đào Nha.

  • Kích thước: Lọc dựa trên kích thước của quảng cáo được hiển thị trên trang web của bạn. Danh sách được sắp xếp theo tỷ lệ phần trăm của quảng cáo cho mỗi kích thước.
  • Loại quảng cáo: Lọc theo quảng cáo hình ảnh, quảng cáo văn bản hoặc quảng cáo đa phương tiện.
  • Chuỗi lượt nhấp: Tìm kiếm quảng cáo dựa trên URL theo dõi của quảng cáo.

Lưu ý rằng hệ thống sẽ ẩn một số tùy chọn lọc cho đến khi bạn bắt đầu nhập vào hộp tìm kiếm và chúng tôi xác định được nội dung mà bạn đang tìm kiếm.

Tìm kiếm hình ảnh

Bạn có thể sử dụng chức năng tìm kiếm hình ảnh của Trung tâm xem xét quảng cáo để tìm và xem xét quảng cáo hình ảnh. Ví dụ: bạn có thể tải hình ảnh biểu trưng của đối thủ cạnh tranh lên và sử dụng hình ảnh đó để tìm kiếm quảng cáo hình ảnh chứa biểu trưng của đối thủ cạnh tranh.

Để tìm kiếm quảng cáo phù hợp với hình ảnh, bạn hãy làm như sau:

 1. Nhấp vào Tìm bằng hình.
 2. Kéo hoặc tải hình ảnh của bạn lên.
  Hình ảnh của bạn có thể có kích thước tối đa là 2MB và kích thước lớn nhất của hình ảnh phải nhỏ hơn hoặc bằng 1024 pixel. Hệ thống hỗ trợ các định dạng tệp hình ảnh sau: JPEG, GIF và PNG. Tuy nhiên, hệ thống chỉ có thể tìm được quảng cáo đối sánh khi bạn sử dụng hình ảnh ở định dạng PNG gốc. Tìm hiểu thêm.

  Nếu bạn làm biến dạng hình ảnh thì kết quả tìm kiếm sẽ bị ảnh hưởng. Hãy chắc chắn rằng bạn không làm biến dạng hình ảnh bằng cách phóng to hay thu nhỏ. Ngoài ra, nếu bạn đang sử dụng hình ảnh được gửi qua email thì hãy nhớ tải hình ảnh xuống máy tính của bạn thay vì sao chép hình ảnh để tránh làm biến dạng.

 3. Nhấp vào Tìm kiếm.

Trong quá trình tìm kiếm, Trung tâm xem xét quảng cáo có thể tìm thấy quảng cáo đối sánh cũng như quảng cáo đối sánh hình ảnh cho nội dung mà bạn đang tìm kiếm. Quảng cáo sẽ được gắn nhãn là quảng cáo đối sánh hoặc quảng cáo đối sánh hình ảnh trong kết quả tìm kiếm.

 • Quảng cáo đối sánh là bản sao của quảng cáo mà bạn đã tải lên. Mạng Tìm kiếm sẽ tìm kiếm quảng cáo mà bạn đã tải lên dựa trên quảng cáo cũng như thời gian mà quảng cáo phân phát. Sau đó, AdSense sẽ cho phép bạn chặn quảng cáo hoặc cho bạn biết nguồn quảng cáo.

  Quảng cáo đối sánh có thể khớp hoặc không khớp về mặt hình ảnh với quảng cáo đã tải lên. Khi bạn chặn quảng cáo đối sánh, quảng cáo đó sẽ không thể xuất hiện trong ứng dụng nhưng vẫn có thể phân phát từ các nguồn quảng cáo khác của bạn.

 • Hình ảnh trùng khớp là quảng cáo trùng khớp hoặc rất giống về mặt hình ảnh với quảng cáo mà bạn đang tìm kiếm, nhưng có thể hoặc không thể là đối sánh quảng cáo chính xác.
Xin lưu ý rằng mặc dù tính năng tìm kiếm hình ảnh hỗ trợ hầu hết các loại tệp và loại quảng cáo nhưng không phải lúc nào tính năng này cũng có thể trả về tất cả các quảng cáo hình ảnh hiện có.

Bạn cũng có thể sử dụng tính năng tìm kiếm hình ảnh để xác định nguồn quảng cáo. Tìm hiểu thêm.

Quảng cáo có liên quan

Trung tâm xem xét quảng cáo cũng cung cấp khả năng tìm kiếm quảng cáo có liên quan. Quảng cáo được xem là có liên quan nếu chúng có trang đích tương tự hoặc được kết nối bởi một chủ đề tương tự (ví dụ: thương hiệu, người, đối tượng, v.v.).

Để xem các quảng cáo có liên quan:

 • Di chuột qua quảng cáo và nhấp vào Tìm quảng cáo liên quan.

  Mọi quảng cáo có liên quan tìm được sẽ xuất hiện trong một trang được lọc có nhãn là "Quảng cáo có liên quan". Từ đây, bạn có thể chọn nhấp vào Chặn tất cả hoặc Đánh dấu tất cả quảng cáo là đã xem xét.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?